Ubezpieczamy24.com

Kabotaż – co to jest?

Z całą pewnością każdy przedsiębiorca od lat działający w branży transportowej doskonale wie, czym jest kabotaż. Jednak znaczenie tego słowa może być już nieoczywiste dla osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w prowadzeniu takiego biznesu. To duży błąd, gdyż wiedza na ten temat jest niezbędna, aby w sposób bezpieczny zajmować się działalnością przewoźnika. Z tego powodu w tym artykule wyjaśniamy znaczenie tego pojęcia – sprawdź już teraz, czym jest kabotaż!

Czym jest kabotaż?

Co do zasady przewoźnicy drogowi zazwyczaj realizują zlecenia przyjmowane na terenie kraju, w którym mają zarejestrowaną działalność. Oczywiście mogą jeździć np. po całej Europie, ale ich zleceniodawcami są osoby prywatne lub przedsiębiorcy z państwa, w którym prowadzą działalność. Często jednak dochodzi do sytuacji, w której kierowca pojechałby z towarem do innego kraju, a później musiał wracać „na pusto”. Z oczywistych względów jest to nieopłacalne, dlatego przewoźnicy często przyjmują dodatkowe zlecenia.

Załóżmy, że przewiozłeś towar z Polski do Niemiec i masz puste auto na terenie naszego zachodniego sąsiada. Postanawiasz przyjąć zlecenie od klienta, które obejmuje transport ładunku z jednej lokalizacji w Niemczech do innej. W takiej sytuacji świadczysz już usługę kabotażu.

Należy tutaj podkreślić, że powyższe pojęcie obowiązuje tylko na terenie Unii Europejskiej oraz krajów EFTA. Zgodnie z obecnymi przepisami przewoźnik może w ciągu 7 dni wykonać maksymalnie 3 zlecenia kabotażowe. Każde kolejne wymaga 4-dniowej przerwy. Celem całej tej regulacji jest właśnie to, o czym wspominaliśmy – ograniczenie pustych przejazdów, które są nieopłacalne dla firm przewozowych. Jako ciekawostkę warto wyjaśnić genezę słowa „kabotaż”. Jest ono inspirowane nazwiskiem włoskiego żeglarza Giovanniego Cabota.

Jak wygląda mechanizm realizacji przewozu kabotażowego?

W przypadku kabotażu mamy możliwość skorzystania z jednej z dwóch dostępnych opcji.

kabotaż - co to jest obraz

Należy tu podkreślić, że w zdecydowanej większości transporty kabotażowe należy realizować w oparciu o przepisy unijne. Kwestie te reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [WE] Nr 1072/2009. Drobne różnice mogą wynikać z odmiennej polityki wewnętrznej danego kraju, w którym realizowany jest przewóz. Dotyczą one jednak przede wszystkim transportów w innym kraju, niż cel rozładunku.

Kabotaż w UE – potrzebne dokumenty

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami przewozy kabotażowe na terenie UE może realizować każda firma zarejestrowana wewnątrz wspólnoty. Prawo to mają także przedsiębiorstwa z krajów należących do EFTA.

Podczas realizacji takiego transportu należy mieć przy sobie:

  1. licencję na przewozy międzynarodowe,
  2. aktualne świadectwo pracy kierowcy.


Należy tutaj podkreślić, że w przypadku Polski powyższa licencja nie jest wymagana, jeśli przewóz kabotażowy realizowany jest pojazdem o masie do 3500 kg.

Bardzo istotne są kwestie związane z opodatkowaniem. Zgodnie z przepisami UE podatek od wartości ładunku, przy transporcie kabotażowym naliczany jest w kraju rozładunku. Przewoźnik musi zarejestrować się do VAT-EU, natomiast obowiązek zapłacenia podatku ma odbiorca ładunku.

Ograniczenia w realizacji kabotażu – jaki jest cel ich nakładania?

Zapewne nie trudno jest się domyślić, że celem nakładania ograniczeń w kabotażu są po prostu pieniądze. Dzięki temu poszczególne kraje mogą chronić swój wewnętrzny rynek transportowy. Wynika to z faktu ogromnych różnic w kosztach pracy pomiędzy poszczególnymi państwami należącymi do Unii Europejskiej. Ograniczenia kabotażowe mają zniechęcać do wykorzystania taniej siły roboczej, kierowców z innych krajów, którzy pracują za mniejsze pieniądze.

Problem ten jest szczególnie widoczny na linii Europa Zachodnia oraz Wschodnia. Np. kierowcy z Białorusi mają dużo niższe stawki wynagrodzenia niż osoby zatrudnione w branży transportowej np. na terenie Niemiec czy Francji. Dotyczy to także Polski, w której średnie zarobki wciąż są dużo niższe, niż w państwach zachodnich.

Za łamanie ograniczeń związanych z kabotażem grożą dotkliwe kary

Same ograniczenia kabotażowe to jedno, ale Unia Europejska zadbała także o to, aby jak najlepiej zniechęcać do ich łamania. Firma przewozowa, która nagminnie omija te przepisy, musi liczyć się z ryzykiem nałożenia na nią poważnych sankcji.

Przewoźnikom takim grozi między innymi:

Biorąc pod uwagę kary finansowe, niewątpliwie jedne z najwyższych obowiązują na terenie Francji. Łamiąc tam przepisy związane z kabotażem, przewoźnik może zapłacić nawet 15 tysięcy euro. Co więcej, państwo to ma prawo unieruchomić pojazd należący do takiej firmy transportowej. Jeszcze wyższe stawki obowiązują na terenie Hiszpanii – do 18 000 euro.

Poważne sankcje są także na terenie Niemiec. Choć mandat dla kierowcy łamiącego przepisy kabotażu może wynieść do 100 euro, tak zatrudniający go przewoźnik zapłaci nawet 5 tysięcy euro. Największa kara grozi za to zleceniodawcy takiego transportu – aż do 20 000 euro.

OC - Ubezpieczenia kabotażowe przewoźnika

Ubezpieczenie kabotażowe stanowi rozszerzenie polisy od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP). W praktyce, polisa ta chroni przewoźony towar od ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia, kiedy transport odbywa się na terytorium innych państw Unii Europejskiej. Na terenie Niemiec, wymóg posiadania polisy OCP narzucony jest przez UE. 

Wypełnij formularz

Doświadczony pracownik przygotuje dla Ciebie świetną propozycję

Sfinalizuj polisę

Co sądzisz o naszych treściach?

Dajemy z siebie wszystko, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

Wystaw nam notę!
5/5 - (1 vote)