Ubezpieczamy24.com

Karta kierowcy – co to jest i jak ją wyrobić?

Czym jest karta kierowcy?

Szukając definicji karty kierowcy, należy przyjrzeć się unijnym przepisom normującym kwestie użytkowania tachografów. Karta kierowcy, określana także mianem karty do tachografu jest elektronicznym dokumentem przeznaczonym do współpracy z tymi urządzeniami. Posiada pamięć, na której zapisane są podstawowe dane kierowcy, pozwalające odpowiednim służbom na jego identyfikację. Na bieżąco są do niej także dodawane informacje związane z czasem pracy. Ułatwia to rozliczanie jej oraz przede wszystkim pozwala na kontrolowanie, czy jest realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami – np. pod kątem długości przerw.

karta kierowcy obraz 2

Kto powinien posiadać kartę kierowcy?

Dokument ten powinna posiadać każda osoba zawodowo prowadząca samochody wyposażone w tachograf. Zalicza się do nich zarówno pojazdy ciężarowe o masie powyżej 3500 kg, jak i auta o mniejszej wadze, wykorzystywane do zarobkowego przewozu osób. Jeśli więc na co dzień będziesz jeździć ciężarówką, autobusem lub busem transportującym ludzi, musisz posiadać kartę kierowcy.

Gdzie złożyć wniosek o kartę kierowcy i jakie informacje powinien zawierać?

Stosowny wniosek o wydanie karty kierowcy musisz przekazać do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Jako jedyna jest ona uprawniona do jej produkcji oraz wydawania. Możesz zrobić to tradycyjnie, a więc drogą listową, jak i wypełnić odpowiedni formularz online. Z tej drugiej opcji skorzystasz tylko wtedy, gdy możesz elektronicznie potwierdzić swoją tożsamość.

Wykorzystasz do tego:

We wniosku musisz podać swoje dane osobowe, a więc imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz do korespondencji, PESEL swoją datę urodzenia. Potrzebne są też podstawowe dane o prawie jazdy, czyli kategoria i data wydania. Niezbędne jest też podanie powodu składania wniosku, czyli np. pierwsze wydanie karty kierowcy lub jej wymiana.

Wszystko musisz oczywiście własnoręcznie podpisać, potwierdzając tym samym poprawność danych. Zrobienie tego jest równoznaczne z tym, że poniesiesz odpowiedzialność karną za ewentualne podanie nieprawdziwych informacji.

Co należy dołączyć do wniosku o kartę kierowcy?

Samo wypełnienie wniosku o kartę kierowcy to jedno, gdyż wraz z nim trzeba przesłać odpowiednie załączniki. Lista tych dokumentów wynika z przepisów o tachografach i obejmuje:

Dodatkowy obowiązek mają osoby, które wnioskują o dokument w związku z jego zagubieniem, kradzieżą lub zniszczeniem. Wtedy należy dodatkowo dołączyć oświadczenie, że karta kierowcy została utracona – ponownie robi się to pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Gdzie można wyrobić kartę kierowcy?

Jedynym podmiotem uprawnionym do wydawania kart kierowców jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW). Wniosek o ten dokument można składać do niej online, za pośrednictwem strony internetowej, lub drogą listową.

Wydanie karty nie jest darmowe – należy wnieść opłatę w wysokości 172,20 zł. Co bardzo istotne, obowiązkiem zapłaty obciążony jest sam wnioskujący, czyli kierowca. Może on wnioskować do pracodawcy o refundację tego kosztu, ale tylko pod warunkiem, że dana firma ma w regulaminie taką opcję.

Warto dodać jeszcze, że sposób złożenia wniosku ma dość istotny wpływ na maksymalny czas, w jakim powinien być rozpatrzony. W przypadku wysłania dokumentów drogą online karta zostanie wydana już po 7 dniach roboczych. Jeśli natomiast będą one dostarczone pocztą, czas ten wydłuża się aż do 30 dni, choć w tym przypadku kalendarzowych.

W jaki sposób sprawdzić, czy karta kierowcy została wydana i jest gotowa do odbioru?

Składając wniosek online o kartę kierowcy, jej status możesz wygodnie sprawdzać online. Wystarczy, że wejdziesz na stronę PWPW i wypełnisz krótki formularz. Potrzebujesz jedynie numeru PESEL lub NIP, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. Po podaniu tych danych od razu wyświetli Ci się informacja, czy karta jest już gotowa i czeka na odbiór.

Jaka jest ważność karty kierowcy i jak ją przedłużyć?

Zgodnie z przepisami ważność karty kierowcy to 5 lat. Jednak są wyjątki od tej reguły – czas ten nie może być bowiem dłuższy, niż ważność prawa jazdy właściciela dokumentu.

Jeśli termin ten dobiega końca, o jego przedłużenie musisz zawnioskować do PWPW. Pamiętaj, że możesz to zrobić najwcześniej 60 dni przed upływem terminu ważności karty. Wnioski złożone wcześniej są odrzucane, a wpłacone pieniądze zwracane.

Praca bez lub z nieważną kartą kierowcy – jakie są konsekwencje?

Jeśli planujesz zawodowo zajmować się prowadzeniem samochodów ciężarowych lub do przewozu osób, masz obowiązek posiadania karty kierowcy. Za jej brak lub nieważność są przewidziane bardzo dotkliwe kary finansowe. Co warto dodać, konsekwencje poniesie też pracodawca. Na przykład za nieważną kartę kierowca może otrzymać mandat w wysokości od 500 do nawet 2000 zł. Z kolei jego pracodawca otrzyma w takiej sytuacji karę na kwotę 2 tysięcy złotych. Warto więc pamiętać o ważności tego dokumentu i zwrócić uwagę na czas jego wydania od złożenia wniosku. Najlepiej postarać się o przedłużenie karty kierowcy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jakie rodzaje danych przechowywane są na karcie kierowcy i kto ma do nich wgląd?

W tym elektronicznym dokumencie na stałe zapisane są podstawowe dane jego właściciela, czyli kierowcy. To nie tylko imię i nazwisko, ale także m.in. numer prawa jazdy, jego ważność oraz data wygaśnięcia samego karty.

Ponieważ w czasie pracy karta musi być w tachografie pojazdu, rejestrowane są na niej różne dane związane z podróżą. Pamięć pozwala nawet na przechowywanie zapisu 28 ostatnich dni roboczych kierowcy. Są tam rejestry m.in. o czasie pracy, przerwach czy prędkości pojazdu. Co bardzo istotne, zgodnie z przepisami dane te należy przechowywać przez okres minimum 12 miesięcy. Oznacza to, że najpóźniej co 28 dni należy zgrać wszystkie informacje np. na komputer i odpowiednio je zabezpieczyć.

Dostęp do danych z karty mają:

Karta kierowcy - obowiązki posiadacza

Obowiązkiem każdego kierowcy jest pilnowanie, aby karta znajdowała się w tachografie przez cały dzień pracy. Jeśli osoba taka realizuje np. transporty międzynarodowe i pracuje w trybie ciągłym, musi mieć kartę cały czas w urządzeniu. Ma także obowiązek odpowiedniej ochrony karty zarówno przed uszkodzeniem, jak i zabrudzeniem uniemożliwiającym normalne korzystanie z niej. Do tego zabronione jest pożyczanie lub użyczanie karty osobom trzecim.

Co bardzo istotne, kierowca musi również pamiętać o dacie ważności swojego dokumentu. Niestety nie jest on automatycznie przedłużany. Istnieje obowiązek złożenia wniosku w tym celu w terminie najpóźniej 15 dni roboczych przed końcem ważności karty kierowcy. Pamiętaj, że PWPW nie wystawia żadnych zaświadczeń po otrzymaniu wniosku od kierowcy. Jeśli w międzyczasie karta straci ważna, jej właściciel nie będzie mógł realizować czynności zawodowych.

Sprawdź naszą ofertę ubezpieczeń transportowych

Oferujemy najlepiej dobrane ubezpieczenia do potrzeb Twojej firmy transportowej. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 

Wypełnij formularz

Doświadczony pracownik przygotuje dla Ciebie świetną propozycję

Sfinalizuj polisę

Co sądzisz o naszych treściach?

Dajemy z siebie wszystko, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

Wystaw nam notę!
5/5 - (2 votes)