Ubezpieczamy24.com

Kierowca samochodu ciężarowego – jakie ma obowiązki?

Specyfika pracy zawodowego kierowcy sprawia, że nie należy ona do najprostszych pod wieloma względami. Wymaga nie tylko umiejętności wykonywania wielu czynności związanych z różnymi etapami transportu towarów, ale przede wszystkim dyspozycyjności. Zastanawia cię, jakie obowiązki posiada kierowca samochodu ciężarowego? W poniższym artykule szczegółowo dowiesz się, jaki jest zakres obowiązków zawodowego kierowcy ciężarówki. 

Kim jest kierowca samochodu ciężarowego?

Według definicji, kierowcą auta ciężarowego jest osoba prowadząca samochód o masie przekraczającej 3,5 tony, z przyczepą lub bez, który jest dopuszczony do publicznego transportu drogowego i nie jest autobusem. Osoba na tym stanowisku zajmuje się przewozem różnorodnych towarów na terenie kraju bądź poza jego granicami. Oprócz samego transportu, do obowiązków zawodowego kierowcy ciężarówki należą również inne czynności, których wykonanie jest konieczne na różnych etapach transportu.

Od kierowcy ciężarówki, ze względu na specyfikę jego pracy, wymaga się dobrego stanu zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego oraz stałej kontroli lekarskiej, o czym mówią przepisy medycyny pracy. Ponadto, niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego rodzaju pojazdów w postaci prawa jazdy kategorii C bądź C+E.

Zakres obowiązków kierowcy samochodu ciężarowego

Pełen zakres obowiązków należących do kierowcy ciężarówki zawarty jest zawsze w umowie podpisanej z pracodawcą w momencie zatrudnienia. Chociaż w większości przypadków wygląda on podobnie, w zależności od przedsiębiorstwa wymagane od kierowcy czynności mogą jednak się od siebie różnić. Z pewnością jednak jedną z najbardziej podstawowych stanowi kierowanie samochodem ciężarowym na drogach krajowych bądź międzynarodowych. Pozostałe czynności można natomiast podzielić na poszczególne etapy, które stanowią część pracy zawodowego kierowcy samochodu ciężarowego.

Przygotowanie do przewozu

Obowiązkiem każdego kierowcy ciężarówki jest posiadanie niezbędnych dokumentów związanych ze zleconym mu przewozem. Ich ważność i prawidłowość są niezwykle istotnymi kwestiami, gdyż błędy wykazane podczas kontroli pociągną do odpowiedzialności nie tylko kierowcę, ale i jego pracodawcę. Wśród dokumentów, jakie posiadać musi przy sobie zawodowy kierowca, znajdują się:

Załadunek towaru

Załadunek towarów stanowi część obowiązków kierowcy ciężarówki, za którą on odpowiada. Dotyczy on odebrania i nadzorowania ładunku w określonym miejscu i czasie oraz zapoznania z rodzajem, właściwościami i stanem przedmiotu transportu, co szczególnie istotne jest w przypadku transportu międzynarodowego. Na kierowcy spoczywa obowiązek dopilnowania, aby ładunek był w pełni bezpieczny od chwili jego załadowania, aż do momentu jego rozładowania w miejscu docelowym. Ponadto, każda wykryta niezgodność musi zostać przez niego zawarta w liście przewozowym CRM.

Przewóz

Etap transportowania ładunku wymaga od kierowcy przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa na drodze oraz przepisów obowiązujących w kraju, w jakim aktualnie się znajduje będąc w trasie. Zawodowych kierowców obejmują konkretne przepisy dotyczące czasu pracy, który nie może przekroczyć pewnych wartości zarówno w ciągu doby, jak i jednego tygodnia. Trasa przejazdu jest najczęściej z góry ustalona, dlatego też kierowca nie może samodzielnie dokonywać zmian w tej kwestii – musi on ściśle przestrzegać instrukcji określonych w otrzymanym zleceniu bądź liście przewozowym. Każda nieprzewidziana sytuacja, jaka zdarzy się podczas pokonywania trasy, musi natomiast zostać niezwłocznie zgłoszona przełożonemu.

Rozładunek towaru

Jednym z obowiązków ciążących na kierowcy ciężarówki jest również sprawowanie nadzoru podczas rozładunku towaru, mające na celu weryfikację stanu przewożonych przedmiotów. Końcowym etapem tej procedury jest uzyskanie potwierdzenia odbioru oraz jeżeli jest to konieczne, dokonanie odprawy celnej ostatecznej bądź sporządzenie protokołu szkód. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych trudności, tak jak w każdym innym przypadku, należy powiadomić o danej sytuacji przełożonego.

Rozliczenie jazdy eksploatacyjnej

Dostarczenie towaru do miejsca docelowego wcale nie oznacza końca obowiązków kierowcy ciężarówki, gdyż musi on jeszcze dokonać rozliczenia jazdy i dokumentów oraz czynności zdawczo-odbiorczych tuż po powrocie do bazy. Pracę można uznać za zakończoną dopiero w momencie, gdy kierowca rozliczy się z paliwa oraz posprząta kabinę pojazdu wraz ze skrzynią ładunkową.

Pozostałe obowiązki kierowcy

Kierowca samochodu ciężarowego musi liczyć się ze sporą ilością obowiązków, które wymagać będą od niego nie tylko odpowiednich kwalifikacji, ale przede wszystkim uważności i sumienności. Należy do nich również wyposażenie środka transportu w elementy niezbędne, takie jak apteczka pierwszej pomocy, sprzęt gaśniczy, linka holownicza oraz narzędzia i części zamienne. Przed wyruszeniem w trasę, kierowca musi także skontrolować stan pojazdu i naczepy lub przyczepy.

Kary za niedopełnienie obowiązków

Jak już wspomniano wyżej, kierowca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo towaru od momentu pokwitowania jego odbioru, aż do chwili jego rozładunku w miejscu docelowym. Jeżeli jednak pracownik zaniedba swoje obowiązki względem ładunku oraz środka transportu, pracodawca może z tego tytułu ponieść duże straty finansowe, wynikające między innymi z roszczeń wniesionych przez jego klientów. Z uwagi na fakt, że kierowca wykonuje czynności w imieniu danego przewoźnika, to pracodawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z powstałą szkodą.

Zgodnie z prawem, pracownik może zostać obciążony kosztami jedynie w przypadku, gdy kierowca podjął niewłaściwe działania lub całkiem ich zaniechał, czego wynikiem były poniesione przez pracodawcę straty – w tym przypadku kara finansowa, z jaką musi liczyć się kierowca ciężarówki, wynosi równowartość jego trzymiesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli zaś działania kierowcy były celowe lub stały się wynikiem rażącego niedbalstwa z jego strony, pracodawca ma prawo obciążyć go pełnym kosztem, będącym sumą wszystkich strat.

Ubezpieczamy branżę transportową

W swojej ofercie posiadamy produkty ubezpieczeniowe dla branży transportowej. Od wielu lat, kompleksowo pomagamy przedsiębiorstwom z branży TSL. 

ubezpieczenie oc spedytora obraz 1
Co sądzisz o naszych treściach?

Dajemy z siebie wszystko, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

Wystaw nam notę!
5/5 - (1 vote)