Ubezpieczamy24.com

Kto odpowiada za zabezpieczenie ładunku?

Transport towarów do miejsca docelowego obejmuje procedurę logistyczną, mającą na uwadze zarówno przygotowanie i przewóz ładunku, jak i opracowanie optymalnej trasy dla kierowcy. Specjaliści zajmujący się logistyką oraz spedycją są przede wszystkim jednak szczególnie uwrażliwieni na bezpieczeństwo ładunku, niezależnie od formy jego transportu. Jak przebiega proces zabezpieczenia towaru i czy kierowca przemierzając trasę odpowiada za załadunek pojazdu? Kto odpowiada za zabezpieczenie ładunku? O tym w naszym artykule!

Zabezpieczenie ładunku do transportu

Warto na początku zaznaczyć, że załadunek towaru to czynność obejmująca również jego odpowiednie zabezpieczenie, a także rozładunek i ewentualne przeładunki podczas poszczególnych etapów pokonywanej trasy. Istotny jest także sposób rozmieszczenia towarów wewnątrz pojazdu oraz świadomość nadawcy, odbiorcy i realizatora danego transportu na temat odpowiedzialności za zabezpieczenie ładunku do transportu.

Kto odpowiada za zabezpieczenie ładunku obraz 1

Obowiązki podczas załadunku towaru

W naszym kraju, kwestie dotyczące bezpieczeństwa transportowanych towarów, jak i świadczonych usług transportowych, reguluje Polskie prawo przewozowe. Jeżeli zatem umowa nie zakłada inaczej, czynności ładunkowe należą do nadawcy, a następnie do odbiorcy towaru. Sporządzając umowę niezwykle ważne jest, aby określała ona kto i w jakich sytuacjach dokładnie będzie odpowiadał za uszkodzenie ładunku. Dzięki takiemu zapisowi możliwe bowiem będzie szybsze dojście do porozumienia, jak i sprawniejsze uzyskanie ewentualnego odszkodowania.

znak zapytania ikona 1

Czy kierowca odpowiada za przewożony ładunek?

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, przewoźnik uznawany jest za podmiot zajmujący się w sposób profesjonalny transportem. W związku z tym, do jego obowiązków należy dopilnowanie, czy czynności takie jak załadunek i rozładunek towaru przebiegają w odpowiedni sposób. Przewoźnik musi również działać w ramach swoich uprawnień, co oznacza, że jego wiedza i doświadczenie powinny posłużyć do zabezpieczenia towaru w sposób odpowiedni – dotyczy to zarówno momentu jego załadunku, jak i rozładunku. 

Jak przedstawia się kwestia załadunku?

W tym przypadku warto wspomnieć, że przepisy prawa przewozowego nie określają w jasny sposób osoby, która powinna być odpowiedzialna za rozmieszczenie towarów wewnątrz pojazdu w odpowiedni sposób. Zazwyczaj więc uważa się, że czynność ta zalicza się do procesu załadunku towaru, w związku z czym większą odpowiedzialnością obarczony zostaje jego nadawca. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy w umowie transportowej wskazana została konkretna osoba, która odpowiedzialna jest za rozmieszczenie ładunku wewnątrz pojazdu. W tym przypadku również należy zaznaczyć, że kierowca, zgodnie z zapisami umowy, obowiązany jest zrobić wszystko, aby ładunek dotarł do odbiorcy w stanie nienaruszonym. 

Kto odpowiada za zabezpieczenie ładunku? 4

Jak należy zabezpieczyć towar, aby był on w pełni bezpieczny podczas transportu? Z pewnością posłużyć mogą do tego specjalistyczne liny, taśmy, pasy oraz siatki, dzięki którym ładunek nie będzie przemieszczać się wewnątrz pojazdu podczas pokonywania trasy. Firmy transportowe równie często korzystają też z belek i listew, umożliwiających odseparowanie od siebie poszczególnych elementów załadunku. Towary sypkie muszą natomiast zostać zabezpieczone przy pomocy plandeki, które znacząco pozwalają ograniczyć straty podczas przewozu.

znak zapytania ikona 1

Kto jest odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego załadowania i zabezpieczenia towaru?

Jak już wspomnieliśmy wyżej, odpowiedzialność za załadunek oraz zabezpieczenie towaru ponosi zwłaszcza nadawca. Zgodnie z przepisami prawa przewozowego, w przypadku, gdy umowa pomiędzy stronami nie zakłada inaczej, czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem leżą po stronie nadawcy bądź odbiorcy, zaś wykonująca je osoba powinna wykonać je w taki sposób, aby odpowiadały one przepisom ruchu drogowego i zapewniały bezpieczny przewóz. 

Również zgodnie z Konwencją CMR, przewoźnik pozostaje wolny od odpowiedzialności za powstałą szkodę, jeśli uszkodzenie bądź zaginięcie towaru było bezpośrednio związane z ładowaniem towaru, jego wyładowaniem, manipulowaniem lub rozmieszczeniem przez nadawcę, odbiorcę bądź osoby, które zostały przez nich wskazane do wykonania tych czynności. Wymienione regulacje prawne nie dotyczą jednak sytuacji, kiedy to przewoźnik jest świadkiem nieprawidłowo przeprowadzanych czynności, lecz ich nie zgłasza. Sytuacja taka może zostać uznana za rażące zaniedbanie.

Kto może dochodzić roszczeń z tytułu uszkodzenia ładunku?

Zgodnie z Prawem Przewozowym oraz Konwencją CMR, żądanie roszczeń od przewoźnika jest niezależne od osoby, która poniosła daną szkodę. Oznacza to, że osobą, która jest uprawniona do dochodzenia roszczeń jest ten, kto w tym momencie posiada prawa do rozporządzania przesyłką. Prawo to przysługuje nadawcy od chwili jej odbioru łącznie z listem przewozowym, w związku z czym do tej pory to nadawca będzie osobą uprawnioną. Odbiorca do dochodzenia roszczeń będzie natomiast uprawniony od momentu odbioru przesyłki.

Podsumowanie - Kto odpowiada za zabezpieczenie ładunku?

Warto mieć na uwadze, że czynności wiążące się z załadunkiem towaru mają duże znaczenie w chwili ustalania osoby odpowiedzialnej za ewentualną szkodę. Należy również zaznaczyć, że mając na uwadze przepisy prawa, za szkody powstałe podczas załadunku, jak i rozładunku odpowiada nadawca bądź odbiorca towaru, jeżeli zaś szkoda powstała w chwili transportu i była na przykład wynikiem nieodpowiedniego zabezpieczenia ładunku, odpowiedzialny za nią staje się przewoźnik.

Co sądzisz o naszych treściach?

Dajemy z siebie wszystko, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

Wystaw nam notę!
5/5 - (1 vote)