Ubezpieczamy24.com

Logistyk a spedytor – jakie są różnice?

Spedycja i logistyka – obydwa pojęcia często są ze sobą mylone, jednak zakres działań spedytora oraz logistyka nieco się od siebie różni. Podejmując współpracę z firmą usługową warto zatem wiedzieć, na czym polegają te różnice, aby móc kierować swoje potrzeby do właściwej jednostki.

logistyka obraz 1

Logistyka czyli planowanie

Zarówno logistyka, jak i spedycja mają co prawda kilka wspólnych kwestii, jednak logistyka wyróżnia się zdecydowanie szeroko pojętym planowaniem. Zakres działań obejmuje w tym przypadku przede wszystkim przemieszczanie się zarówno przedmiotów, ludzi, jak i informacji z punktu A do punktu B. Planowanie logistyczne dzieli się na kilka podstawowych etapów, do których należą projektowanie, wdrażanie, realizacja, kontrola oraz nadzór. Podział ten umożliwia sprawowanie kontroli nad ładunkiem podczas wykonywania poszczególnych czynności, nad czym czuwa logistyk w danym przedsiębiorstwie.

Logistyka stanowi niezbędny element struktur zarządzania w różnego rodzaju branżach, które wymagają sprawnego funkcjonowania. Efektywne zarządzanie wymaga odpowiednich umiejętności i specjalistycznej wiedzy, przede wszystkim z dziedziny projektowania procesów logistycznych i nowych technologii produkcyjnych oraz przeładunków. Do zadań logistyka należą między innymi zapewnienie należytych warunków transportowania towarów, jak i wybór trasy do punktu docelowego.

Oprócz wiedzy z zakresu działań logistycznych, w tej branży szczególnie przydaje się również znajomość zagadnień z ekonomii, marketingu, a nawet prawa. Zaletami dobrego logistyka są z pewnością zdolności analityczne oraz umiejętność sprawnej komunikacji, którą należy dostosować do danego odbiorcy.

Logistyk a spedytor - jakie są różnice? 4

Spedycja czyli organizacja

Spedycja poniekąd zalicza się do struktur logistyki, jednak obszar jej działań sprowadza się wyłącznie do organizacji transportu. Osoba zatrudniona na stanowisku spedytora odpowiedzialna jest za sposób, jaki przewożony będzie towar i charakter tej czynności, kwestie prawne oraz działanie w ramach przedsiębiorstwa.

Do podstawowych obowiązków każdego spedytora zaliczają się przyjmowanie zleceń na transport ładunków i zawieranie umów z klientami, kompletowanie niezbędnych dokumentów, wystawianie listów przewozowych, organizacja środka transportu dla konkretnych towarów, a także nadawanie ładunków. Chociaż spedytorem może być wyłącznie osoba prawna, mianem spedytora najczęściej określana jest cała firma, która świadczy tego rodzaju usługi.

Logistyk a spedytor – poznaj różnice

Podstawową różnicą, jaka odróżnia od siebie te dwie specjalizacje, jest zakres wykonywanych działań. Upraszczając – spedycja, choć można zaliczyć ją poniekąd do logistyki, skupia się bardziej na praktycznym obszarze działań w danej firmie. Logistyka zaś oparta jest głównie na teorii, gdyż wymiar zadań specjalisty na tym stanowisku zgromadzony jest wokół całego procesu dostawy towaru.

Zarówno logistyka, jak i spedycja stanowią oddzielne, lecz niezbędne struktury w firmie, których wspólna organizacja przyczynia się do sprawnego funkcjonowania w danym przedsiębiorstwie transportowym. Zamienne używanie tych sformułowań jest dość często popełnianym błędem, dlatego też poznanie specyfiki działań prowadzonych przez spedytora i logistyka jest niezwykle istotne oraz pozwala uniknąć wielu nieporozumień, w przypadku chęci skorzystania z usług danej firmy.

Sprawdź nasze produkty ubezpieczeniowe

W swojej ofercie posiadamy obowiązkowy produkt ubezpieczeniowy dla spedytora – tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora. Zapraszamy do kontaktu. 

ubezpieczenie oc spedytora obraz 1
Co sądzisz o naszych treściach?

Dajemy z siebie wszystko, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

Wystaw nam notę!
5/5 - (1 vote)