Ubezpieczamy24.com

Na czym polega transport kabotażowy?

Co kryje się pod pojęciem transportu kabotażowego?

Na początek warto podkreślić, że kabotaż dotyczy wyłącznie transportu towarów i to realizowanych w celach zarobkowych. Obejmuje sytuacje, w których dany przewoźnik świadczy usługę przewozową na terenie kraju innego, niż ma zarejestrowaną działalność.

Najłatwiej wytłumaczyć to na podstawie prostego przykładu. Załóżmy, że zarejestrowana w Polsce firma przewiozła ładunek z tego kraju do Niemiec. Tam z kolei przyjęła zlecenie transportowe, w ramach którego odbiera towar i dostarcza go w punktach ulokowanych na terenie Niemiec. Tym samym zrealizowała transport kabotażowy.

Bardzo istotne jest to, że taka usługa ma charakter wyłącznie tymczasowy i jest w pewnym stopniu limitowana przepisami prawa. Jej celem jest przede wszystkim ograniczenie zjawiska tzw. pustych przejazdów, przez które przewoźnicy narażeni są na wysokie straty finansowe. W przypadku naszego regionu transportami kabotażowymi może zajmować się każdy przewoźnik mający działalność zarejestrowaną w UE bądź kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jak ciekawostkę warto dodać, że sama nazwa kabotaż wzięła się od nazwiska włoskiego podróżnika Giovanniego Cabota. W XV wieku odkrywał nowe lądy, żeglując wzdłuż ich linii brzegowych i przemieszczając się pomiędzy portami w tym samym kraju.

Na jakich zasadach jest realizowany transport kabotażowy?

W przypadku Unii Europejskiej zasady realizacji transportu kabotażowego są ustalone w rozporządzeniu unijnym z roku 2009, a konkretniej akcie prawnym Nr 1072/2009. Zgodnie z nim może nim zajmować się każdy przewoźnik, pod warunkiem że ma działalność zarejestrowaną na terenie UE lub EOG i wykonuje przewozy towaru w celach zarobkowych. Co ważne, niezbędne jest posiadanie licencji na transporty międzynarodowe. Powyższe rozporządzenie obejmuje zarówno pojazdy ciężarowe, jak i auta dostawcze o masie poniżej 3500 kg.

Oprócz tego przewozy kabotażowe mogą być realizowane:

Z jakimi ograniczeniami wiąże się kabotaż?

Kabotaż jest w pewnym stopniu ograniczony w bardzo konkretnym celu. Ma to zapewnić ochronę lokalnym przewoźnikom, którzy mieliby ograniczony dostęp do zleceń, jeśli zagraniczne firmy zaczęłyby prowadzić działalność w innych krajach. Dobrym tego przykładem są polscy przewoźnicy, konkurencyjni na zachodzie Europy m.in. z powodu niższych zarobków kierowców. Gdyby mogli w pełni realizować transporty w innych krajach, niejako tworzyliby nieuczciwą konkurencję.

W efekcie przepisy określają limity w zakresie realizowanych przewozów kabotażowych – do 3 na terenie jednego kraju. Jednak dotyczą one zarówno ilości transportów, jak i czasu. Zgodnie z rozporządzeniem ostatni kabotaż musi zakończyć się najpóźniej 7 dnia od zrealizowana przewozu podstawowego, a więc międzynarodowego.

Aby zapewnić respektowanie tych przepisów, ustawodawca przewidział bardzo dotkliwe kary za ich nieprzestrzeganie, w tym finansowe.

Transport kabotażowy - korzyści dla przewoźników

Mało kto ma świadomość tego, że głównym celem wprowadzenia transportów kabotażowych była ochrona środowiska. Dzięki temu przewoźnik realizujący transport międzynarodowy nie musi wracać do swojego kraju na pusto, spalając niepotrzebne paliwo i generując zanieczyszczenia.

Z oczywistego względu jest to korzystane zarówno dla środowiska, jak i firmy transportowej. Ograniczenie pustych przewozów ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej i utrzymanie jej rentowności na wysokim poziomie. Co należy podkreślić, zyskują na tym także klienci tych przedsiębiorstw – przewozy kabotażowe zwykle są stosunkowo tanie.

Jakie dokumenty są potrzebne do realizacji transportu kabotażowego?

Teoretycznie do realizacji kabotażu wymagane są tylko dwa dokumenty. Pierwszy z nich to poprawnie wypełniony list przewozowy CMR, a więc dotyczący transportu międzynarodowego, podstawowego realizowanego przez przewoźnika. Z kolei drugi to list przewozowy dla kabotażu. Oba z nich pozwalają na dokładne ustalenie, czy dane zlecenie jest realizowane zgodnie z przepisami.

Jednak należy mieć świadomość, że w każdym kraju działają organy kontrolne, które mogą oczekiwać od kierowców pokazania do wglądu innych dokumentów. Zalicza się do nich m.in. licencję czy wydruki z tachografów.

Bardzo istotne jest tutaj to, aby wszystkie dokumenty były prawidłowo wypełnione. W listach przewozowych muszą znaleźć się m.in. informacje dotyczące:

Jakie są kary za realizację transportu kabotażowego niezgodnie z przepisami?

Podstawą są tutaj kary finansowe w formie grzywien. Ich wysokość zależy od przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym kabotaż był realizowany. W przypadku złamania przepisów w niektórych częściach Unii Europejskiej można dostać karę na kwotę nawet do 20 tysięcy euro.

Innymi konsekwencjami nieprawidłowego wykonywania usługi transportu kabotażowego może być m.in.:

Już niedługo pojawią się zmiany w zasadach realizacji przewozów kabotażowych

Zmienione niedawno przepisy, które powszechnie określa się mianem pakietu mobilności, już teraz stopniowo modyfikują zasady realizacji kabotażu. Do końca 2022 roku konieczne będzie tzw. zamrożenie pojazdu po wykonaniu transportu kabotażowego. Oznacza to, że przez okres 4 kolejnych dni, zabronione będzie zrealizowanie kolejnego takiego zlecenia w danym kraju należącym do Unii Europejskiej.

Czy warto wykupić ubezpieczenie dla transportu kabotażowego?

Jeśli w ramach transportów międzynarodowych wykonujesz też przewozy kabotażowe, zdecydowanie powinieneś je ubezpieczyć. Standardowe polisy ubezpieczeniowe ich nie obejmują. Bez tego dużo ryzykujesz, gdyż każda szkoda na towarze klienta będzie oznaczać konieczność wypłaty rekompensaty z własnej kieszeni.

Wypełnij formularz

Doświadczony pracownik przygotuje dla Ciebie świetną propozycję

Sfinalizuj polisę

Zakup ubezpieczenia kabotażowego – na co zwrócić uwagę?

Jeśli zdecydujesz się kupić ubezpieczenie kabotażowe, przed wybraniem konkretnej oferty powinieneś zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przeglądając umowę takiej polisy, przyjrzyj się przede wszystkim:

Co sądzisz o naszych treściach?

Dajemy z siebie wszystko, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

Wystaw nam notę!
5/5 - (1 vote)