Ubezpieczamy24.com

Najlepsze ubezpieczenie na życie – jak je wybrać?

W życiu zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, w których wsparcie finansowe jest konieczne dla zabezpieczenia osobistego lub rodzinnego. Oprócz śmierci, niektóre wydarzenia losowe obejmuje polisa na życie. Daje ona poczucie bezpieczeństwa każdemu, kto decyduje się na ubezpieczenie – dzięki niemu mamy pewność, że wypadek lub ciężka choroba nie pozostawi nas i naszej rodziny bez środków do życia, nawet jeśli nie posiadamy dużych oszczędności. Aby polisa na życie była warta swoich zobowiązań, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów tego typu polisy i dobrać najlepsze ubezpieczenie na życie – w końcu decyzję zazwyczaj podejmujemy na lata.

Określmy cel ubezpieczenia na życie

Nie każda osoba, która wykupuje polisę na życie, ma takie same potrzeby. Oczywiście poradę dotyczącą rodzaju ubezpieczenia możemy otrzymać u samego ubezpieczyciela – pracownik, który nas obsłuży, będzie dobrze zorientowany w jego ofercie i pomoże ustalić najkorzystniejsze dla nas warunki polisy. Warto jednak wcześniej wyposażyć się w pewną wiedzę, która pozwoli na szybkie rozeznanie i trafną decyzję.

Ubezpieczenie na życie ochronne

Jeśli polisa na życie ma zabezpieczać przed skutkami nagłej i nieprzewidzianej śmierci (np. w wypadku samochodowym) lub innych wydarzeń losowych, wybierzmy ochronne ubezpieczenie na życie. Polega ono na tym, że przez określony czas ubezpieczyciel zapewnia nam ochronę, a my płacimy zazwyczaj niewielką składkę – nie powinna przekraczać kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Taka polisa nie obejmuje gromadzenia kapitału – po upływie ustalonego czasu zwyczajnie kończy się, jeśli ubezpieczonemu nie stała się krzywda. Takie ubezpieczenie przydaje się, gdy chcemy zapewnić swojej rodzinie ochronę na wypadek naszej śmierci i nie zależy nam na zebraniu dodatkowych środków na przyszłość.

Ubezpieczenie na życie kapitałowe

Inaczej jest w przypadku kapitałowego ubezpieczenia na życie – obejmuje ono nie tylko ochronę w razie wypadku, ale także oszczędzanie. Składka w części przeznaczana jest na tradycyjne zabezpieczenie, a w części buduje kapitał, z którego będziemy mogli korzystać po zakończeniu się polisy. To oszczędność, która może w przyszłości stanowić dodatkową emeryturę lub środki dla potomka, który zyskuje niezależność od rodziców. Dlatego właśnie określenie celu ubezpieczenia na życie jest bardzo ważne – od niego zależy wysokość składki, ale również to, czy po upływie określonego czasu otrzymamy zgromadzoną kwotę. Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie to rodzaj polisy, która umożliwia oszczędzanie na dowolny cel. Niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych, z zebranych składek ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić określoną kwotę na zakończenie polisy. Czas ten określa się zazwyczaj jako wiek osoby ubezpieczonej – na przykład 60 lat. Otrzymamy wtedy sporą kwotę pieniędzy, które będziemy mogli wykorzystać w dowolny sposób.

Czy wiesz, że możesz również zainwestować włożony kapitał?

Na innych zasadach opiera się ubezpieczenie inwestycyjne – z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Daje szersze możliwości inwestowania pieniędzy, lecz obarczone jest ryzykiem spadku wartości zgromadzonych środków. Oprócz rodzaju ubezpieczenia, agent ubezpieczeniowy doradzi nam również w sprawach takich jak czas trwania polisy i wysokość składki. Optymalne ubezpieczenie będzie dostosowane do naszej indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej. Warto omówić z agentem wszelkie wątpliwości i zadać każde pytanie, które zrodzi się w kontekście ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczenia na życie kalkulator

Warto więc dobrze zastanowić się, jak dużego wsparcia potrzebowałaby rodzina, gdybyśmy niespodziewanie odeszli, i na tej podstawie określić kwotę świadczenia – a tym samym wysokość składki. Pomoże w tym kalkulator ubezpieczenia, dzięki któremu sprawdzimy różne możliwości przed podpisaniem umowy.

Czy każdy musi mieć ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie jest przydatne wtedy, kiedy obawiamy się o sytuację najbliższych w przypadku naszej śmierci lub ciężkiego pogorszenia stanu zdrowia. Oznacza to, że jeśli ich sytuacja finansowa jest dobra – współmałżonek jest w stanie utrzymać rodzinę samodzielnie – nie musimy decydować się na taką polisę.

najlepsze ubezpieczenie na życie

Składka miesięczna

Wszystko zależy od tego, czy nasze odejście lub niezdolność do pracy spowodowałyby znaczne pogorszenie jakości życia najbliższych, czy też nie. Jeśli jednak mamy pewność, że poradziliby sobie po naszej śmierci lub w przypadku naszego inwalidztwa, wciąż warto pomyśleć o ochronnym ubezpieczeniu na życie. Składka tak niewielka, jak 30-40 zł miesięcznie, jest w stanie zagwarantować rodzinie nawet kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych wsparcia finansowego od ubezpieczyciela w razie wystąpienia sytuacji objętych przez polisę. To właśnie wysokość wypłacanego ubezpieczenia najbardziej zachęca do skorzystania z polisy.

Sprawdź też: Jakie ubezpieczenie na życie wybrać?

Ubezpieczenie na życie co obejmuje - sprawdzajmy zakres ochrony

Aby jeszcze lepiej określić, czy ubezpieczenie na życie jest nam potrzebne, czy też nie, warto zapoznać się z zakresem standardowej polisy. Obejmuje ona nie tylko nagłą śmierć – to także wsparcie finansowe w przypadku ciężkiej choroby, koniecznego leczenia w szpitalu lub wypadku, którego skutki uniemożliwiają samodzielną egzystencję osoby ubezpieczonej. Szczegółowe warunki ubezpieczenia różnią się w zależności od oferty ubezpieczyciela, a różnice pomiędzy zakresami polis mogą być znaczące w zależności od naszego trybu życia. Na przykład ubezpieczenie obejmujące złamania kości, operacje w szpitalu czy niepełnosprawność spowodowaną wypadkiem może być szczególnie przydatne dla osób pracujących fizycznie i narażonych na uszkodzenia ciała.

umowa ubezpieczenie na życie

Umowy ubezpieczenia – zapoznaj się z OWU

Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), w których znajdziemy między innymi definicje chorób objętych ubezpieczeniem oraz szczegóły związane z czasem trwania polisy, warunkami jej przedłużenia i konsekwencjami opóźnienia zapłaty składki. 

To bardzo ważne, aby dokładnie przeczytać wszystkie informacje o ubezpieczeniu – dzięki temu unikniemy sytuacji, w której przez wiele lat płacimy składki, a następnie nie otrzymujemy świadczenia, gdy zachorujemy lub ulegniemy wypadkowi. Czasem okazuje się bowiem, że dana sytuacja nie jest objęta ubezpieczeniem, które wydawało się dla nas korzystne bez wnikliwego zapoznania się z warunkami. Najważniejszą częścią OWU są zatem definicje – nie pomijajmy ich dla oszczędności czasu!

Są sytuacje w których zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie zwróćmy także uwagę na okoliczności, które sprawiają, że odszkodowanie przestaje nam przysługiwać. Są to niektóre sytuacje, w których nieszczęśliwe zdarzenie zaszło z winy ubezpieczonego – na przykład jeśli był pod wpływem alkoholu i uległ wypadkowi, w wyniku którego został inwalidą. W końcu ubezpieczamy się na wypadek zdarzeń, które są od nas niezależne i nie możemy oczekiwać, że ubezpieczyciel wynagrodzi nam własne szkodliwe decyzje.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń na życie?

Polisy na życie w dzisiejszych czasach można kupić przez Internet, nie wychodząc przy tym z domu. Cenę za polisę możesz poznać, nie podawając nawet swoich danych osobowych. Mimo wszystko, warto podejść do tematu poważnie i zabezpieczyć się na przyszłość. Za niezbyt wygórowane stawki, można ochronić się, w tym ubezpieczonego od poważnego zachorowania, czy też nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Porównaj oferty ubezpieczeniowe z wielu towarzystw.

Zakres ochrony ubezpieczeń na życie

Przyjrzyjmy się teraz dokładnie przypadkom, które obejmuje standardowe ochronne ubezpieczenie na życie. Dowiemy się, jakie ryzyka są pokrywane przez ubezpieczycieli i jak wyglądają ich definicje. Na podstawie tych informacji łatwo zdecydować, jakie umowy dodatkowe chcemy podpisać i w jakich sytuacjach ubezpieczyciel powinien zapewnić naszym bliskim środki finansowe, aby na pewno otrzymali wsparcie w przypadku naszej krzywdy.

Podstawowa okoliczność – od śmierci ubezpieczonego

Najtrudniejszym wydarzeniem jest nagła śmierć – to nie tylko emocjonalnie ciężkie doświadczenie, ale także obciążenie finansowe. Oprócz kosztów pogrzebu, rodzina traci dochód osoby zmarłej i musi przetrwać z o wiele mniejszym budżetem. Dlatego podstawową rolą ubezpieczenia na życie jest świadczenie dla bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jest to element każdej tego typu polisy – ubezpieczenie na życie jest więc właściwie ubezpieczeniem na wypadek śmierci. Ubezpieczalnie na zycie przeważnie posiadają tego typu ryzyka uwzględnione w swojej ofercie.

Jakie jest prawdopodobieństwo śmierci?

Każda osoba obarczona jest innym ryzykiem śmierci – zależy ono przede wszystkim od stanu zdrowia i trybu życia. Zgodnie z danymi przedstawionymi w 2012 roku przez GUS, około 69 na 10 000 mężczyzn w wieku 30 lat umrze w przeciągu następnych 5 lat. W przypadku kobiet liczba ta jest niższa – 20 na 10 000 – lecz niezależnie od płci, ryzyko śmierci rośnie wraz z wiekiem. Uśrednione dane nie mówią także, jak styl życia wpływa na prawdopodobieństwo rychłej śmierci, lecz wiadomo, że palenie papierosów, niezdrowe odżywianie i brak ruchu są czynnikami zwiększającymi ryzyko.

Jeśli chodzi o najpowszechniejsze przyczyny zgonów, na pierwszym miejscu znajdują się choroby układu krążenia, które odpowiadają za 45% wszystkich śmierci. Choroby nowotworowe są przyczyną 25,6% zgonów, zaś śmiertelne wypadki i urazy – najważniejsze w kontekście ubezpieczenia na życie – stanowią 6,3% śmierci w skali roku. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko mężczyzn w wieku poniżej 45 lat, wypadki i urazy stają się najczęstszą przyczyną zgonu. Wciąż dotykają mały procent ludności, lecz są powodem, dla którego najwięcej osób decyduje się podpisać umowę ubezpieczeniową.

Całkowite i trwałe inwalidztwo

Nie każdy poważny wypadek kończy się śmiercią poszkodowanego. Czasami zdarza się, że przeżyjemy stłuczkę lub wypadek przy pracy, lecz zostaniemy trwale okaleczeni i niezdolni do pracy. Brak możliwości znalezienia zatrudnienia i konieczność otrzymywania pomocy od najbliższych sprawia, że sytuacja finansowa rodziny szybko staje się trudna. Szczególnie, jeśli potrzebna będzie specjalistyczna opieka, środki z ubezpieczenia na życie mogą mieć bardzo duże znaczenie. Dlatego oferta wielu ubezpieczycieli obejmuje polisy, które zapewniają świadczenie w przypadku całkowitego lub trwałego inwalidztwa. Sama definicja inwalidztwa różni się w zależności od firmy – zakład ubezpieczeń może uważać za całkowite i trwałe inwalidztwo sytuację, w której uszczerbek na zdrowiu uniemożliwia wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej i samodzielną egzystencję. Inny ubezpieczyciel może skupiać się na fizycznym aspekcie inwalidztwa, wymieniając na przykład utratę wzroku, utratę dwóch kończyn lub paraliż jako wystarczające powody do wypłaty świadczenia. W pierwszym przypadku osobie, która utraciła wzrok, lecz jest zdolna do wykonywania jakiejś pracy nie przysługuje świadczenie, a w drugim tak. Widzimy więc, że definicje mają duże znaczenie dla sytuacji osoby ubezpieczonej.

Inne ryzyka, które może pokrywać polisa na życie

Większość ubezpieczycieli umożliwia zakup dodatkowych umów, związanych z innymi wydarzeniami losowymi niż śmierć i inwalidztwo. Może to być na przykład śmierć w wyniku niebezpiecznego wypadku – wtedy zakład ubezpieczeniowy wypłaci rodzinie dwa razy większe świadczenie, niż w przypadku śmierci z innej przyczyny. Oczywiście podpisanie takiej umowy wiąże się z dodatkową opłatą i niektórym wyda się ona korzystna, a innym niekoniecznie. Umowa dodatkowa może także pokrywać poważne zachorowanie – listę chorób, które obejmuje takie ubezpieczenie, znajdziemy w OWU, dlatego tak ważne jest dokładne przeczytanie warunków. Lista chorób jest bowiem zamknięta i jeśli dotknie nas poważny problem, który nie jest wymieniony w OWU, pomocy finansowej nie otrzymamy. Czasami ubezpieczenie obejmuje też pobyt w szpitalu – za każdy dzień wypłacana jest niewielka kwota, zwykle nieprzekraczająca kilkudziesięciu złotych. Dostępne są również inne umowy dodatkowe – warto zapytać o nie, wykupując ubezpieczenie na życie.

Długość trwania ubezpieczenia na życie

Ze względu na dużą różnorodność ofert ubezpieczeniowych i możliwość indywidualnego dostosowania warunków, polisa może trwać dowolną liczbę lat – minimalny czas to zazwyczaj jeden rok. Możliwe jest podpisanie umowy dożywotniej. Długość trwania ubezpieczenia zależy w dużej mierze od jego rodzaju – na przykład ubezpieczenie na wypadek śmierci trwa zwykle około 15 lat, a jeśli ma za zadanie zabezpieczyć spłatę kredytu hipotecznego, może trwać do końca wyznaczonego na jego pokrycie czasu. Chodzi o to, by w wypadku śmierci kredyt został spłacony przez zakład ubezpieczeniowy, aby współmałżonek mógł swobodnie dysponować mieszkaniem. Polisy obejmujące okres dłuższy niż 15 lat to zazwyczaj ubezpieczenia, które wiążą się z gromadzeniem kapitału do określonego momentu życia. Z kolei ubezpieczenia dożywotnie opłaca się do określonego czasu – np. do 70 roku życia – lecz ochrona trwa nadal, jeśli osiągniemy wyższy wiek. Dzięki temu otrzymujemy zabezpieczenie, nie musząc dalej płacić składek. Niezależnie od długości ubezpieczenia, umowę można rozwiązać w każdym momencie – jednak wtedy kwota świadczenia będzie niższa, niż gwarantowana po upłynięciu właściwego czasu.

Finansowe zabezpieczenie przyszłości dziecka

W ofercie zakładu ubezpieczeniowego prawie zawsze znajdziemy opcję dedykowaną dzieciom – polisę zabezpieczającą finansowo ich przyszłość. Mogą to być środki przeznaczone na dalszą edukację po osiągnięciu pełnoletniości lub na wypadek utraty ubezpieczonego rodzica, aby dziecko miało środki do życia, zanim będzie w stanie się utrzymać. Tego typu umowy mogą zawierać rodzice, dziadkowie lub inni dorośli, którzy chcą w ten sposób zapewnić wsparcie młodemu krewnemu lub dziecku przyjaciół. Wysokość składki zależy oczywiście od planowanej kwoty do wypłacenia w określonym czasie.

Ubezpieczenie na życie cennik

Ochrona ubezpieczeniowa zawsze wiąże się z comiesięcznym wpłacaniem określonej składki. Jej wysokość zależy od tego, jaką kwotę powinien wypłacić ubezpieczyciel naszym bliskim w przypadku naszej śmierci. Na przykład określenie tego świadczenia jako kilkadziesiąt tysięcy złotych sprawi, że składka będzie nieduża.

najlepsze ubezpieczenie na życie 5

 Jej wysokość zależy także od indywidualnego ryzyka śmierci, które wylicza się między innymi na podstawie stanu zdrowia i charakteru pracy osoby ubezpieczonej. Praca fizyczna zawsze wiąże się z większym prawdopodobieństwem śmierci, niż biurowa – w takim wypadku składka będzie odpowiednio wyższa przy założeniu tej samej sumy ubezpieczenia.

Najlepsze ubezpieczenie na życie online

Jak już dobrze wiesz, najprawdopodobniej najlepszym ubezpieczeniem na życie, jest taka polisa, która zawiera szeroki zakres ochrony, dopasowany indywidualnie do potrzeb klienta. Z pewnością warto zabezpieczyć się od poważnego zachorowania, ponieważ stan zdrowia każdej osoby może nieoczekiwanie się pogorszyć. Suma ubezpieczenia to kolejny aspekt, na który warto zwrócić uwagę. Możesz płacić latami za ubezpieczenie, a jak przyjdzie, co do czego to kwota wypłaconego odszkodowania będzie bardzo mała. Dlatego warto wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie. Wypełnij nasz formularz, a przygotujemy dla Ciebie najlepszą polisę.

Co sądzisz o naszych treściach?

Dajemy z siebie wszystko, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

Wystaw nam notę!
5/5 - (1 vote)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *