Ubezpieczamy24.com

Sprzedaż samochodu a OC – co musisz wiedzieć

Zakup i sprzedaż samochodu to jedne z najpopularniejszych transakcji odbywających się między osobami prywatnymi. Pozornie jest to łatwe zadanie – nie powinniśmy jednak przekazywać samochodu nowemu właścicielowi, nie zadbawszy właściwie o formalności. Jak sporządzić umowę kupna-sprzedaży pojazdu, aby sytuacja polisy ubezpieczeniowej była klarowna? Zobacz, co należy wiedzieć o ubezpieczeniu OC przed dokonaniem transakcji. Sprzedaż samochodu a OC poprzedniego właściciela – co trzeba wiedzieć? Zapraszamy do czytania!

Sprzedaż samochodu i obowiązki sprzedającego

Jako sprzedającym, to nam przypada obowiązek znajomości przepisów i zasad związanych ze zmianą właściciela pojazdu. 

ubezpieczenie oc i ac
Sprzedający musi przekazać nabywcy dokumenty takie jak:
dokument ubezpieczenia OC,
zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu
o ile samochód był zarejestrowany – dowód rejestracyjny

Nie wolno opóźniać tej czynności – należy jej dopełnić od razu po podpisaniu umowy przed strony transakcji. Nasze obowiązki nie kończą się jednak w tym momencie.

Zgłoszenie sprzedaży auta

Kolejnym krokiem jest zawiadomienie ubezpieczyciela, z którego usług korzystaliśmy, o sprzedaży danego samochodu. Na spełnienie tego obowiązku mamy 14 dni od daty zawarcia umowy. Dlaczego jest to tak ważne? Jeśli na czas tego nie zrobimy, nasza polisa OC może być odnawiana w kolejnych latach, mimo że pojazd już do nas nie należy. 

Może to powodować problemy takie jak: obowiązek zapłacenia nadprogramowych składek przez nabywcę lub sprzedającego. Aby uniknąć nieporozumień, najlepiej skontaktować się z zakładem ubezpieczeń i Wydziałem Komunikacji od razu po sfinalizowaniu sprzedaży. W jaki sposób powiadomić firmę ubezpieczeniową? Można się tego dowiedzieć, dzwoniąc na jej infolinię.

Możesz też pobrać wzór na zgłoszenie sprzedaży samochoduWypowiedzenie umowy oc po sprzedaży samochodu wzór

Sprzedaż pojazdu i obowiązki kupującego

Pierwszym zobowiązaniem, jakie podejmuje nabywca samochodu, jest porozumienie ze sprzedającym dotyczące ceny i jej zapłata. Długotrwałe lub krótkie negocjacje muszą zakończyć się ostateczną decyzją, zaaprobowaną przez obydwie strony.

 

koszt ubezpieczenia samochodu

Sprzedaż samochodu dokonuje się w momencie wniesienia opłaty i przekazania go w ręce nowego właściciela. Następnie musi on zarejestrować samochód w Wydziale Komunikacji w ciągu 30 dni od zakupu. Jako nabywcy, powinniśmy zatem dowiedzieć się wcześniej, gdzie należy dopełnić tej formalności – a więc poznać lokalizację Wydziału Komunikacji odpowiadającego naszemu miejscu zamieszkania.

Sprzedaż auta i formalności związane z rejestracją

Przed samą rejestracją trzeba przygotować kilka niezbędnych dokumentów – należą do nich: umowa sprzedaży, ważna polisa OC, zaświadczenie o badaniu technicznym i dowód rejestracyjny. Oprócz tych dokumentów, przekazanych przez sprzedającego samochód, musimy mieć przy sobie dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.

Opłacenie podatku

Ostatnim obowiązkiem kupującego jest uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych. W tym przypadku będzie wynosił 2% rynkowej wartości samochodu, który nabyliśmy. Obowiązek ten ciąży na nas niezależnie od tego, ile lat ma samochód i którym z kolei jesteśmy właścicielem. Wyjątkiem jest zakup pojazdu od komisu samochodowego lub z innego źródła, gdzie otrzymujemy go na fakturę. W innej sytuacji należy zapłacić podatek w ciągu 14 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Ubezpieczenie OC – dwa rozwiązania przy sprzedaży pojazdu

Losy ubezpieczenia OC kupionego samochodu podlegają decyzji nowego właściciela. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wraz z dopełnieniem transakcji przejmuje on wszystkie prawa i obowiązki, które nakłada na właściciela samochodu polisa OC. Oznacza to, że pojazd kupujemy wraz z jego ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie OC obrazek 10

Indywidualne ustalenia między sprzedającym a kupującym mogą zaowocować decyzją o wypowiedzeniu umowy ubezpieczeniowej. Można także pozostawić polisę OC u pierwotnego ubezpieczyciela. Wybór zależy od tego, co okaże się bardziej korzystne w danym przypadku. Sprzedający nie może wymusić żadnej decyzji na nabywcy – nie będzie także obciążony przez jego postanowienia, o ile umowa zawiera dokładną datę przeprowadzenia transakcji. Przyjrzyjmy się, jakie korzyści mogą wynikać z poszczególnych opcji i jak porównywać firmy ubezpieczeniowe.

Pozostawienie polisy w stanie niezmienionym nowemu właścicielowi

Jako że ubezpieczenie OC automatycznie jest przenoszone na nabywcę w momencie kupna samochodu, pozostawienie oryginalnej polisy nie wymaga dodatkowego działania.

OPCJA NR 1

Jest to dobra decyzja, jeśli warunki ubezpieczenia są korzystne i nie widzimy potrzeby zmiany ubezpieczyciela. Koniecznie należy jednak zwrócić uwagę na kilka spraw, które mogą zadecydować o tym, czy wszystko przebiegnie zgodnie z oczekiwaniami.

Po pierwsze polisa OC nie jest przedłużana automatycznie w przypadku sprzedaży pojazdu. Oznacza to, że jeśli jej okres ważności zbliża się ku końcowi, musimy samodzielnie zadbać o jej wznowienie. Czas obowiązywania umowy i inne warunki polisy pozostają te same – podstawową zmianą będą dane posiadacza samochodu.

Po drugie może się zdarzyć, że składka wzrośnie lub zmaleje w stosunku do należności, którą płacił poprzedni właściciel. Zależy to od osobistych zniżek i zwyżek, które zadecydują o wartości składki, jeśli ubezpieczyciel zdecyduje się ponownie ją obliczyć.

Po trzecie – również bardzo ważne – powinniśmy upewnić się, czy poprzedni właściciel nie zwlekał z zapłaceniem raty składki ubezpieczeniowej. Jeśli tak było, do nas będzie należało uregulowanie jej za czas od dnia przeniesienia własności.

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC i kupno nowej polisy OC

Czasami lepszym wyborem będzie zmiana firmy ubezpieczeniowej. Aby się o tym przekonać, można skorzystać z kalkulatora ubezpieczenia – wyliczając przewidywaną składkę, upewnimy się, czy nie będzie ona po rekalkulacji dużo wyższa od składek poprzedniego właściciela.

OPCJA NR 2

Sprawdź też:  Kalkulator ubezpieczenia

Oblicz składkę OC/AC

Jeśli są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem OC lub OC/AC zapraszamy do obliczenia składki. 

Wypowiedzenie OC można złożyć w każdym momencie jej trwania – należy jedynie dopilnować, by umowa z nowym ubezpieczycielem została zawarta wcześniej lub tego samego dnia.

Rezygnacja z polisy OC może odbyć się za pośrednictwem faksu, skanu przesłanego e-mailem lub bardziej tradycyjnie – osobiście w siedzibie firmy lub u agenta ubezpieczeniowego, ewentualnie w liście poleconym.

Sprzedaż samochodu, a ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie auto-casco podlega innym prawom, niż OC. W przeciwieństwie do niego, polisa AC nie jest przenoszona na nowego właściciela samochodu automatycznie i zazwyczaj nie można tego zrobić także dobrowolnie – firmy ubezpieczeniowe rzadko zezwalają na przekazanie praw. 

Sprzedaż samochodu a OC - co musisz wiedzieć 4

Jeśli nie ma takiej możliwości, sprzedawca otrzymuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas trwania ochrony. Musi w tym celu zgłosić się do ubezpieczyciela.

Warta uwagi jest sytuacja, w której przed sprzedażą samochodu dochodzi do kolizji w czasie jazdy próbnej. Jeśli pojazd posiada ubezpieczenie AC, a stłuczka zaszła z winy kierowcy, który testuje samochód, jego właściciel nie musi przeznaczać środków z tego ubezpieczenia na jego naprawę. Roszczenie może skierować bezpośrednio do sprawcy wypadku i domagać się pokrycia szkód.

Najczęstsze pytania przy sprzedaży pojazdu

ubezpieczenie na życie cennik

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania, które zadają nam nasi czytelnicy.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie auta w kwestii ubezpieczenia OC?

Przed zakupem używanego pojazdu, pamiętaj o tym, aby sprawdzić czy pojazd ma aktualne ubezpieczenie OC. Możesz to zrobić bezpośrednio na stronie UFG.pl. Nowy właściciel pojazdu powinien zweryfikować, czy składka faktycznie została opłacona i czy ubezpieczenie obowiązuje w momencie sprzedaży pojazdu. W innym razie, nowemu właścicielowi grożą konsekwencje finansowe.

Czy mogę pozostać przy dotychczasowym ubezpieczeniu OC?

Tak, jeśli wcześniejszy właściciel opłacił ubezpieczenie OC, automatycznie masz ważną polisę OC po sprzedawcy. Musisz jednak pamiętać o tym, że ubezpieczenie OC jest ważne jedynie do pewnej daty i nie przedłuży się na kolejny okres ubezpieczenia automatycznie.

Czy po kupnie samochodu trzeba przepisać OC?

Nie ma takiej konieczności. Ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela, jak i wszystkie prawa i obowiązki z niego wynikające przechodzą na nowego właściciela pojazdu z dniem nabycia samochodu.

Sprzedaż auta bez OC

Wystawiane auta na sprzedaż powinny być ubezpieczone. Istnieją jednak sytuacje w których to nabywca podpisuje umowę, a sprzedający nie wręczy mu polisy OC. W takiej sytuacji należy jak najszybciej nabyć ubezpieczenie OC. Jeśli nowy właściciel pojazdu tego nie dopilnuje, najprawdopodobniej spotkają go konsekwencje finansowe.

Polisy OC w dzisiejszych czasach można szybko nabyć przez Internet: Ubezpieczenie OC przez Internet

Sprzedaż samochodu a OC zwrot

Wiele osób, aby zaoszczędzić na OC opłaca składkę od razu z góry, jednak po jakimś czasie z różnych względów przychodzi jednak do sprzedaży auta i sprzedawca najczęściej się zastanawia, co z resztą niewykorzystanego przez niego ubezpieczenia? Polisa OC przekazywana jest do nowego nabywcy pojazdu. Możesz dostać zwrot, jeżeli uda Ci się przekonać nabywcę, aby nie korzystał z wykupionego i opłaconego przez Ciebie ubezpieczenia. W takiej sytuacji możesz ubiegać się o możliwość odzyskania niewykorzystanej części opłaconego ubezpieczenia OC.

Jeśli chcesz, aby towarzystwo ubezpieczeniowe dokonało zwrotu za niewykorzystany okres ochrony, nabywca pojazdu musi wypowiedzieć umowę OC, którą mu wręczyłeś. Następnie w ciągu 14 dni ubezpieczyciel powinien zwrócić Ci pieniądze.

Co sądzisz o naszych treściach?

Dajemy z siebie wszystko, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

Wystaw nam notę!
5/5 - (1 vote)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *