Ubezpieczamy24.com

Ubezpieczenie cargo, a ubezpieczenie OCP – jaka jest różnica?

Każdy transport towarów, zarówno na skalę lokalną, krajową, jak i międzynarodową wiąże się z pewnym ryzykiem. Podejmuje je nie tylko zlecający, ale przede wszystkim firma zajmująca się świadczeniem takich usług. Za ewentualne uszkodzenia często odpowiedzialność ponosi przewoźnik i dlatego powinien wykupić specjalną polisę od Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika (ubezpieczenie OCP). Niestety takie ubezpieczenie nie zapewnia należytej ochrony przewożonego ładunku. Z tego powodu osoby zlecające transporty własnych towarów powinny zakupić również ubezpieczenie cargo. Sprawdźmy zatem, jaka jest różnica między ubezpieczeniem cargo, a ubezpieczeniem OCP. 

Czym różni się ubezpieczenie OCP od ubezpieczenia CARGO?

Przede wszystkim OCP jest polisą, którą może wykupić wyłącznie przewoźnik, a więc firma świadcząca usługi transportowe. Z Cargo natomiast korzystają zleceniodawcy. Ubezpieczenie to jest dostępne dla osób, które, albo zlecają transporty towarów albo realizują takie przewozy własnymi pojazdami.

Na tym nie koniec różnic. Ze swojej zasady OCP jest zabezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika. Obejmuje ono więc szkody w towarze, który były bezpośrednio wynikiem np. jego zaniedbań. Jeśli towar ulegnie uszkodzeniu np. z powodu złego zabezpieczenia przez zleceniodawcę, OCP nie zapewni rekompensaty. Zapewni ją jednak Cargo, które jest bezpośrednim ubezpieczeniem właśnie ładunku na czas jego transportu. Zakresy ochrony też znacząco się od siebie różnią i zaprezentujemy je za chwilę.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie OC przewoźnika?

ubezpieczenie OCP obraz 5

Zacznijmy może od tego, czego nie gwarantuje OCP, gdyż to na pewno będzie najważniejsze z punktu widzenia osób zlecających transport. Zasady te jasno wynikają z Konwencji CMR i są one identycznie zarówno przy transporcie międzynarodowym, jak i krajowym. 

Właściciel towaru nie dostanie odszkodowania z OCP, jeśli uszkodzenie było wynikiem:

niestwierdzonych wcześniej wad towaru,

zaniedbań ze strony osoby odpowiedzialnej za przygotowanie towaru do transportu,

zdarzeń losowych, na które przewoźnik nie mógł mieć wpływu.

To sytuacja bardzo niekorzystna, gdyż ładunki nie są objęte ochroną nie tylko z punktu widzenia szeroko pojętego działania czynników atmosferycznych. Nie ma co liczyć na odszkodowanie, jeśli do uszkodzenia dojdzie przez huragan, powódź, burzę i inne tego typu zdarzenia. Gorzej, że z OCP nie dostanie się odszkodowania również wtedy, gdy towar ulegnie uszkodzeniu w trakcie wypadku, na który przewoźnik nie miał wpływu. Zapis ten można interpretować na różne sposoby, dlatego uzyskanie rekompensaty za uszkodzony towar może być trudne.

Niekorzystne wyliczanie wypłaty odszkodowania z OCP

Kolejną wadą OC przewoźnika jest to, w jaki sposób wyliczane są ewentualne odszkodowania. Niestety nie bierze się tutaj pod uwagę realnej wartości towaru, a…jego wagę. Zgodnie z przepisami poszkodowana strona może otrzymać maksymalnie 8.33 SDR za każdy brakujący kilogram ładunku (liczony brutto). Kurs SDR jest indywidualnie ustalany i regularnie aktualizowany w każdym kraju, a więc ma ona charakter zmienny. W momencie pisania tego artykułu wynosi on średnio około 5,44 zł. Oznacza to, że gdyby do szkody doszło dziś, dostaniesz maksymalnie około 45 zł za każdy kilogram brutto.

To sytuacja wyjątkowo niekorzystna. Zupełnie inne szkody poniesie np. osoba zlecająca transport ziemniaków niż chociażby drogich telewizorów czy części samochodowych. To doskonale pokazuje, dlaczego OCP może być niewystarczające do tego, aby zlecany przewoźnikowi transport był naprawdę bezpieczny.

Ubezpieczenie Cargo skutecznie chroni ładunek

ubezpieczenie cargo obraz

Jeśli nie chcesz podejmować tak dużego ryzyka, zlecając transport towarów, powinieneś zdecydować się na polisę Cargo. Wykupujesz ją na sam czas przewozu dla konkretnego ładunku. Co ważne, jeśli regularnie zlecasz podobne transporty, możesz wykupić dłuższą polisę, która będzie zapewniać ochronę przez określony czas.

Zaletą Cargo jest fakt, że zabezpiecza przewożony ładunek w pełnym zakresie. Nie ma tutaj żadnego znaczenia, czy uszkodzenie będzie z winy samego przewoźnika, czy z innych, np. losowych aspektów. Co bardzo istotne, odszkodowanie wypłacane jest na podstawie faktycznej wartości towaru, a nie tylko jego wagi, jak ma to miejsce przy polisach OCP.

Przed czym dokładnie chroni ubezpieczenie Cargo?

Straty finansowe związane z uszkodzeniem przewożonego ładunku mogą być ogromne. Zdarzają się nawet sytuacje, w których zniszczeniu ulega cały towar i nie da się już z niego nic odzyskać. W takich sytuacjach zwykłe OCP rzadko kiedy zapewnia odpowiednią rekompensatę. W przypadku Cargo ochrona jest dużo lepsza. Firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie w przypadku szkód wywołanych wieloma czynnikami. Listę tych najważniejszych prezentujemy poniżej.

Szkody związane z działaniem przyrody, w tym wystąpieniem nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych.

Grad, intensywne opady deszczu, silne wiatry czy zamiecie śnieżne – to przykłady zjawisk atmosferycznych, jakie mogą zagrozić przewożonemu ładunku. Dzięki Cargo w razie szkód zawsze możesz liczyć na odszkodowanie.

Zamieszki, strajki i akty terroru

W przypadku strajków tłum bardzo często demoluje dosłownie wszystko, co napotka na swojej drodze. Jeśli dotknie to Twojego towaru, możesz być spokojny o rekompensatę za zniszczenia. To samo dotyczy zdarzeń wynikających z zamieszek czy nawet aktów terroru.

Wypadki drogowe, również te, za których winę nie ponosi sam przewoźnik

Niewątpliwie największym zagrożeniem dla ładunku, są wypadki drogowe. Im dłuższa trasa, tym większe ryzyko, że po drodze stanie się coś złego. Mając Cargo, nie musisz martwić się tym, czy wypadek był z winy przewoźnika, czy nie. Jeśli jego efektem było uszkodzenie towaru, na pewno dostaniesz zwrot poniesionych strat.

Rekompensaty związane ze zbyt niskim odszkodowaniem z OCP (wyrównanie odszkodowania do faktycznej wartości uszkodzonego towaru)

Pamiętaj, że ubezpieczenie Cargo działa niezależnie od OCP. Jeśli jednak dana szkoda jest objęta ochroną przez OC przewoźnika, Cargo zapewni rekompensatę różnicy. Jak już wiesz, odszkodowanie z OCP jest wyliczane na podstawie wagi uszkodzonego towaru. Zazwyczaj jest to niesatysfakcjonująca rekompensata. Z Cargo odzyskasz tę stratę, czyli wyrównanie do faktycznej wartości uszkodzonego towaru.

Działania złodziei, w tym rabunek oraz kradzież

Kradzież czy zniszczenie w wyniku działań rabunkowych? Do takich zdarzeń często dochodzi na parkingach, gdzie kierowcy śpią i regenerują swoje siły. Zdarzenia te również obejmuje ubezpieczenie Cargo.

Szkody powstałe w trakcie załadunku lub rozładunku towaru

Bardzo często towar ulega uszkodzeniu nie w trasie, ale na samym początku lub końcu jego drogi. Straty związane z błędami w trakcie załadunku lub rozładunku bywają bardzo duże. Dzięki ubezpieczeniu Cargo za każdą z tych sytuacji otrzymasz stosowną rekompensatę.

Gwarancja bardzo szybkiej wypłaty odszkodowania

Dużą zaletą ubezpieczeń Cargo jest minimum formalności przy zgłaszaniu szkody. Jest to proste, a przy tym ubezpieczyciele gwarantują ekspresowe wypłaty odszkodowań. Tym samym nie musisz obawiać się o zachowanie płynności finansowej w swoim przedsiębiorstwie.

Zadośćuczynienie dla awarii wspólnej przy transporcie morskim

Często korzystasz z transportów morskich? Pamiętaj, że kapitan stanu ma prawo zarządzić wyrzucenie części ładunku do morza, jeśli jest to podyktowane jakimś zagrożenie w trakcie rejsu. Np. sztormy mogą zmusić do podjęcia takich decyzji, aby nieco odciążyć statek. Jeśli nieszczęśliwie do wody trafi Twój towar, odzyskasz jego równowartość w ramach polisy Cargo.

Bardzo szeroki zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenia Cargo mają bardzo szeroki zakres ochrony i gwarantują bezpieczeństwo zlecającym transporty w każdej sytuacji. Uszkodzenie towaru może być bardzo kosztowne, a więc nie ryzykuj i nie licz na to, że OC przewoźnika w pełni pokryje ewentualne straty.

Ubezpieczenia OCP i ubezpieczenia CARGO online

Chcesz bezpiecznie zlecać przewozy różnych ładunków? Najlepiej już dziś zainteresuj się wykupieniem polisy Cargo. Dzięki niej nie musisz obawiać się żadnych zdarzeń losowych. Gdy towar zostanie uszkodzony, szybko i bez zbędnych formalności dostaniesz odszkodowanie. Pomożemy również w znalezieniu najbardziej opłacalnej polisy OCP. 

już dziś wypełnij formularz i skorzystaj z wiedzy naszego specjalisty. Otrzymasz zestawienie najlepszych ofert przygotowanych przez doświadczonych ekspertów z branży. Polisa będzie idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.

Co sądzisz o naszych treściach?

Dajemy z siebie wszystko, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

Wystaw nam notę!
3.7/5 - (3 votes)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *