Ubezpieczamy24.com

Ubezpieczenie dla wypożyczalni samochodów sportowych 2

Ubezpieczenie dla wypożyczalni samochodów sportowych

Dzięki nam znajdziesz najtańsze polisy dla samochodów sportowych, w tym OC, AC oraz NNW! Jeśli prowadzisz firmę zajmującą się wynajmem aut sportowych, koniecznie skorzystaj z naszej pomocy.

Znajdziemy dla Ciebie najlepsze ubezpieczenia w rozsądne cenie – wypełnij formularz na stronie i sprawdź już teraz, ile możesz zaoszczędzić!

Rodzaje ubezpieczeń dla samochodów sportowych

Zapewniamy kompleksowe wsparcie właścicielom wypożyczalni samochodów w sportowych w znalezieniu najtańszych na rynku polis OC, AC oraz NNW. Jednocześnie dbamy o to, aby zakres ubezpieczeń był zgodny z potrzebami klientów!

1. Ubezpieczenie OC

Zgodnie z przepisami jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego.

OC, czyli ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w swoim zakresie jest regulowane prawnie, dlatego podczas jego wyboru możesz spokojnie kierować się tylko ceną. Jednak w razie potrzeby polisę tę można rozszerzyć o dodatkowe pakiety ochronne.

2. Ubezpieczenie AC

Polisa AC, czyli AutoCasco bardzo przydaje się w razie kradzieży samochodu, jego uszkodzenia lub zniszczenia. W dwóch ostatnich przypadkach odszkodowanie wypłacane jest niezależnie od tego, z czyjej winy doszło do określonej szkody. Zależnie od zakresu ubezpieczenia AC, możesz także liczyć np. na ochronę wyposażenia auta czy pojazd zastępczy na czas naprawy. Pamiętaj, że sumę ubezpieczenia należy dopasować do potrzeb, w tym przede wszystkim wartości pojazdu – jej wysokość ma wpływ na składkę za polisę.

3. Ubezpieczenie NNW

Polisy NNW dotyczą Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Mogą obejmować swym zasięgiem tylko kierowcę lub jego wraz ze wszystkimi pasażerami samochodu.

Ubezpieczyciele wypłacają odszkodowania, jeśli w związku z eksploatacją auta dojdzie do zdarzenia, którego konsekwencją będzie poważny uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Co ważne, NNW obowiązuje na całym świecie.

Które ubezpieczenia powinna posiadać wypożyczalnia aut sportowych?

Oczywiście każdy pojazd znajdujący się we flocie wypożyczalni samochodów musi mieć ważną polisę komunikacyjną związaną z odpowiedzialnością cywilną. Wynika to bezpośrednio m.in. z zapisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która obliguje wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych do posiadania OC. Należy jednak mieć świadomość tego, że w przypadku zarobkowego użytkowania auta, co ma miejsce w wypożyczalniach, ubezpieczyciele naliczają wyższe składki. Wynika to ze zwiększonego ryzyka. Pojazdy prowadzą różne osoby i nie ma możliwości weryfikowania każdej z nich tak samo, jak przy indywidualnym wykupywaniu OC.

Choć polisy AC są nieobowiązkowe, tak wykupuje je większość wypożyczalni samochodów. Jest to szczególnie ważne w przypadku pojazdów sportowych. Ich wartość jest bowiem bardzo duża, a ewentualne uszkodzenia i naprawy mogą wiązać się z ogromnymi kosztami. Do tego przy takiej eksploatacji ryzyko np. wypadku jest bardzo wysokie. Trzeba mieć świadomość, że cena AC dla wypożyczalni także będzie wyższa, niż propozycja dla osoby prywatnej. My jednak postaramy się o to, aby znaleźć dla Twojej firmy możliwie najtańszą ofertę ubezpieczeniową!

Ubezpieczenie samochodu sportowego na wynajem - formularz

Każda wypożyczalnia samochodów sportowych powinna posiadać dobrze dobrane pakiety ubezpieczeniowe dla swojej floty pojazdów. Nasza firma zapewni najlepsze ceny oraz zakres ochrony. Oblicz składkę online. 

Dane pojazdu:

Numer rejestracyjny lub VIN: *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Zakres ubezpieczenia:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dodatkowe ubezpieczenie:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Pojazd w leasingu/kredycie: *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko: *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Adres e-mail: *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
nr. NIP lub REGON: *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Numer telefonu: *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
* Wyrażam zgodę na przeprowadzenie analizy potrzeb klienta (APK):
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.

Ubezpieczamy24.com oświadcza, że umożliwia Klientowi złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody bądź niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie Analizy Potrzeb Klienta (APK), a także Analiza Potrzeb Klienta (APK), przeprowadzona w następstwie wyrażenia dobrowolnej zgody przez Klienta – czyni zadość obowiązkom stawianym podmiotom zajmującym się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych przez obowiązujące przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

*Mając na uwadze powyższe, oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że wzięcie udziału w przedmiotowej Analizie Potrzeb Klienta (APK) jest dobrowolne oraz, że w przypadku odmowy wypełnienia przeze mnie tej analizy, ograniczona zostanie możliwość dokonania oceny, czy zawierana przeze mnie umowa ubezpieczenia jest dla mnie odpowiednia, a także ograniczona zostanie możliwość weryfikacji, czy spełnione zostały warunki skorzystania z akcji promocyjnych i konkursów oferowanych przez Ubezpieczamy24.com.

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
* Zgoda na przeprowadzenie analizy potrzeb klienta (APK):
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Ubezpieczamy24.com oświadcza, że umożliwia Klientowi złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody bądź niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie Analizy Potrzeb Klienta (APK), a także Analiza Potrzeb Klienta (APK), przeprowadzona w następstwie wyrażenia dobrowolnej zgody przez Klienta – czyni zadość obowiązkom stawianym podmiotom zajmującym się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych przez obowiązujące przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

*Mając na uwadze powyższe, oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że wzięcie udziału w przedmiotowej Analizie Potrzeb Klienta (APK) jest dobrowolne oraz, że w przypadku odmowy wypełnienia przeze mnie tej analizy, ograniczona zostanie możliwość dokonania oceny, czy zawierana przeze mnie umowa ubezpieczenia jest dla mnie odpowiednia, a także ograniczona zostanie możliwość weryfikacji, czy spełnione zostały warunki skorzystania z akcji promocyjnych i konkursów oferowanych przez Ubezpieczamy24.com.

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

6. Analiza potrzeb klienta

Czy jesteś zainteresowany zakupem ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
Jak ważne jest dla Ciebie zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia bądź kradzieży posiadanego pojazdu?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji.
Jak ważne jest dla Ciebie zapewnienie świadczeń pieniężnych dla kierującego pojazdem i jego pasażerów w razie np. uszkodzenia ciała bądź śmierci w następstwie wypadku samochodowego?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji.
Jak ważna jest dla Ciebie ochrona ubezpieczeniowa w zakresie innych ryzyk związanych z posiadanym i użytkowanym pojazdem?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji.
Uwagi klienta:
Miejsce na ewentualne uwagi
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Podpis klienta:
To pole jest wymagane!
Prosimy o podpisanie formularza APK
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Ubezpieczenie dla wypożyczalni samochodów sportowych 7

Ubezpieczamy24.com Bielec Rakowski Spółka Jawna
KRS 0000860886 NIP 8961597581 REGON 38707544600000
e-mail: biuro@ubezpieczamy24.com 

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Dane pojazdu

Zakres ubezpieczenia:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dodatkowe ubezpieczenie:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Marka i model: *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Nr. rejestracyjny pojazdu: (opcjonalnie)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Rok produkcji: *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Pojemność: *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Nr. VIN pojazdu: (opcjonalnie)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Przebieg: *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Rodzaj własności: *
  • -- wybierz rodzaj własności --
  • Os. fizyczna
  • Os. fizyczna z DG
  • Spółka z.o.o.
  • Spółka cywilna
  • Spółka komandytowa
-- wybierz rodzaj własności --
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Pojazd w leasingu/kredycie: *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Telefon kontaktowy (*):
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Adres e-mail:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Preferowany kontakt
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
REGON: *
lub NIP, jeśli brak REGONU
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Nazwa: *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
REGON: *
lub NIP, jeśli brak REGONU
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Wpisz ewentualne uwagi ...
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
* Wyrażam zgodę na przeprowadzenie analizy potrzeb klienta (APK):
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.

Ubezpieczamy24.com oświadcza, że umożliwia Klientowi złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody bądź niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie Analizy Potrzeb Klienta (APK), a także Analiza Potrzeb Klienta (APK), przeprowadzona w następstwie wyrażenia dobrowolnej zgody przez Klienta – czyni zadość obowiązkom stawianym podmiotom zajmującym się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych przez obowiązujące przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

*Mając na uwadze powyższe, oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że wzięcie udziału w przedmiotowej Analizie Potrzeb Klienta (APK) jest dobrowolne oraz, że w przypadku odmowy wypełnienia przeze mnie tej analizy, ograniczona zostanie możliwość dokonania oceny, czy zawierana przeze mnie umowa ubezpieczenia jest dla mnie odpowiednia, a także ograniczona zostanie możliwość weryfikacji, czy spełnione zostały warunki skorzystania z akcji promocyjnych i konkursów oferowanych przez Ubezpieczamy24.com.

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
* Zgoda na przeprowadzenie analizy potrzeb klienta (APK):
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Ubezpieczamy24.com oświadcza, że umożliwia Klientowi złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody bądź niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie Analizy Potrzeb Klienta (APK), a także Analiza Potrzeb Klienta (APK), przeprowadzona w następstwie wyrażenia dobrowolnej zgody przez Klienta – czyni zadość obowiązkom stawianym podmiotom zajmującym się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych przez obowiązujące przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

*Mając na uwadze powyższe, oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że wzięcie udziału w przedmiotowej Analizie Potrzeb Klienta (APK) jest dobrowolne oraz, że w przypadku odmowy wypełnienia przeze mnie tej analizy, ograniczona zostanie możliwość dokonania oceny, czy zawierana przeze mnie umowa ubezpieczenia jest dla mnie odpowiednia, a także ograniczona zostanie możliwość weryfikacji, czy spełnione zostały warunki skorzystania z akcji promocyjnych i konkursów oferowanych przez Ubezpieczamy24.com.

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Analiza potrzeb klienta

Czy jesteś zainteresowany zakupem ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
Jak ważne jest dla Ciebie zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia bądź kradzieży posiadanego pojazdu?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji.
Jak ważne jest dla Ciebie zapewnienie świadczeń pieniężnych dla kierującego pojazdem i jego pasażerów w razie np. uszkodzenia ciała bądź śmierci w następstwie wypadku samochodowego?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji.
Jak ważna jest dla Ciebie ochrona ubezpieczeniowa w zakresie innych ryzyk związanych z posiadanym i użytkowanym pojazdem?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji.
Uwagi klienta:
Miejsce na ewentualne uwagi
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Podpis klienta:
To pole jest wymagane!
Prosimy o podpisanie formularza APK
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Ubezpieczenie dla wypożyczalni samochodów sportowych 7

Ubezpieczamy24.com Bielec Rakowski Spółka Jawna
KRS 0000860886 NIP 8961597581 REGON 38707544600000
e-mail: biuro@ubezpieczamy24.com 

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Dlaczego warto ubezpieczyć pojazd z naszą pomocą?

Indywidualnie dopasujemy najlepszy zakres ubezpieczenia, zachowując przy tym najniższą cenę polisy na rynku. 

Gwarancja wyboru najlepszego ubezpieczenia

Wygodne płatności online i zdalne załatwienie formalności

Szybko i korzystnie ubezpieczysz swój samochód

Jaki powinien być zakres ochrony OC dla wypożyczalni samochodów?

W przypadku OC sytuacja jest bardzo prosta. Zakres ochrony w ramach tego ubezpieczenia jest bowiem regulowany prawnie i niezależny od sposobu eksploatacji pojazdu. Ważny jest tylko jego rodzaj – auto osobowe lub ciężarowe. Samochody sportowe zaliczają się do pierwszej grupy, co oznacza sumy ubezpieczeniowe w wysokości:

– 1050000 euro dla szkód na mieniu,
– 5210000 euro dla szkód na ludziach.

W obu powyższych przypadkach są to kwoty gwarantowane dla każdego pojedynczego zdarzenia i to niezależnie od ilości osób poszkodowanych.

Z punktu widzenia wypożyczalni ważne jest też to, że w naszym kraju OC przypisane jest do pojazdu, a nie właściciela. W efekcie nie ma znaczenia, kto w danej chwili je prowadzi – jeśli doprowadzi do kolizji, ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie ofiarom. Wyjątkiem od tej sytuacji są zdarzenia, do których doprowadziła osoba nietrzeźwa (lub będąca pod wpływem innych środków odurzających), niemająca prawa jazdy lub która bezprawnie uzyskała dostęp do pojazdu (kradzież). W powyższych przypadkach sprawca wypadku będzie musiał zapłacić odszkodowanie z własnej kieszeni. Dotyczy to także osób, które zbiegną z miejsca zdarzenia.

Czy auto sportowe powinno mieć wykupione OC?

W przepisach nie ma żadnych wyjątków związanych z ubezpieczeniem OC dla pojazdów mechanicznych. Każde zarejestrowane auto musi mieć aktualną polisę, w tym także sportowe. Jako właściciel wypożyczalni musisz mieć świadomość, że ryzyko wypadku jest duże – z samochodów korzystają różne osoby. Do tego nawet jeden dzień spóźnienia w zakresie wykupu ubezpieczenia już może skutkować dotkliwą karą finansową. Za brak polisy w okresie do 72 godzin opłata w 2022 roku wynosi nawet 1200 zł. Im dłużej zwleka się z zakupem ubezpieczenia, tym poważniejsze konsekwencje finansowe.

Skąd biorą się duże różnice w cenach OC?

Wiele zależy od oferty ubezpieczyciela, który według własnych kryteriów ocenia ryzyko podpisania umowy z danym klientem. W przypadku wypożyczalni samochodów jest ono niewątpliwie dużo wyższe, niż gdy ubezpieczenie kupuje osoba prywatna. Wysokość składki z pewnością podniesie także fakt, że firma posiada we flocie auta sportowe, a więc z potężnymi silnikami i bardzo szybkie.

Oczywiście czynników wpływających na cenę OC jest dużo więcej, a pośród najważniejszych można wymienić m.in.:

historię szkodowości – ilość szkód, w ramach których wypłacone było odszkodowanie z OC w ostatnich latach,
markę, model oraz wiek samochodu,
pojemność silnika,
miejsce prowadzenia działalności, w której auta są wykorzystywane,
wielkość floty wypożyczalni samochodowej.

Duże znaczenie może mieć także przebieg, szczególnie wtedy, gdy w ciągu roku auto pokonuje sporo kilometrów. Dla ubezpieczyciela jest to znak intensywnej eksploatacji, co oczywiście podnosi ryzyko spowodowania wypadku przez dany pojazd.

AC dla wypożyczalni samochodów – jakie powinien być zakres polisy?

Choć AC jest nieobowiązkowe, to powinna je posiadać każda profesjonalna wypożyczalnia samochodów, w tym sportowych. Ułatwia to dotarcie z ofertą do wielu klientów. Brak polisy oznacza, że osoba wypożyczająca z własnej kieszeni zapłaci za każdą szkodę, w tym np. obcierkę parkingową. Duże ryzyko może zniechęcić wiele osób do wynajmu auta.

Zakres AC jest zależny od oferty konkretnego ubezpieczyciela. Podczas jego zakupu należy zwrócić uwagę zarówno na niego, jak i listę tzw. wyłączeń. Są to zdarzenia, w przypadku których wystąpienia firma ubezpieczeniowa nie ponosi odpowiedzialności.

Zwykle odszkodowanie nie jest wypłacane, gdy szkoda była efektem:

– prowadzenia pojazdu przez osobę nietrzeźwą lub bez uprawnień,
– niezgodnego z prawem użytkowania auta (np. nielegalne wyścigi uliczne),
– rażącego niedbalstwa, a więc np. pojazd został ukradziony, gdyż w jego wnętrzu zostały pozostawione kluczyki.

Zakres polisy AC należy odpowiednio dopasować do charakteru działania konkretnej wypożyczalni oraz floty jej samochodów. Z tego powodu zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy – odpowiednio skonfigurujemy ubezpieczenie, które zapewni szeroką ochronę i jednocześnie będzie niedrogie.

Które auta ubezpieczyciele uznają za sportowe?

W większości przypadków za auta sportowe uznaje się te, w przypadku których producent nie szukał kompromisu pomiędzy osiągami, a kosztami eksploatacji (szczególnie spalaniem). Są to pojazdy z bardzo dużymi silnikami zwykle o pojemności powyżej 4 litrów i o znacznej mocy.

Oczywiście zdarzają się też samochody sportowe z jednostkami napędowymi o znacznie niższej pojemności. Jednak w większości przypadków osiągają one prędkości 100 km/h w czasie znacznie poniżej 10 sekund. Najczęściej w grupie tej znajdują się samochody z nadwoziem coupe lub ewentualnie kabriolety.

Jakie są najpopularniejsze modele aut sportowych?

Popularność modeli aut sportowych najłatwiej ustalić na podstawie wyników ich sprzedaży. Jak wynika ze statystyk, biorąc pod uwagę tę grupę samochodów, w roku 2021 najczęściej kupowane były modele:

– Audi Q3, Q5, A3 oraz A4,
– BMW X1, X3, X5,
– Mercedes E,
– Volvo XC60,
– Tesla Model 3.

Naturalnie pojazdy sportowe dotyczą także marek, które kojarzone są w zasadzie tylko z nimi, a więc np. Porsche, Ferrari, Jaguar, Subaru czy Lamborghini.

Jaki jest koszt zakupu auta sportowego?

Niewątpliwie pojazdy sportowe kojarzą się z bardzo wysokimi cenami, ale nie zawsze musi tak być. Przykładem tego jest Mazda MX-5 z 2020 roku, która kosztuje średnio nieco ponad 150 tysięcy złotych. Jest to więc porównywalne z innymi, nowymi autami klasy premium.

Jednak niewątpliwie prowadzenie wypożyczalni samochodów sportowych wiąże się z koniecznością posiadania dużego budżetu na start. Większość pojazdów kosztuje sporo, czego przykładami są m.in.:

– nowy Jaguar F-Type – cena ponad 460 tysięcy złotych,
– Mercedes AMG GT roku – niecałe pół miliona złotych,
– Ferrari 812 Superfast   – prawie 2 miliony złotych.

Nierzadko sporo można zaoszczędzić, kupując samochody sportowe z dużo wcześniejszych roczników. Są jednak także modele, które dość szybko zyskały miano kultowych i pomimo rosnącego wieku, ich cena trzyma się na wysokim poziomie.

Oblicz składkę za ubezpieczenie samochodów sportowych na wynajem online

W przypadku prowadzenia wypożyczalni samochodów, zdecydowanie warto zdecydować się na OC flotowe. Jedna polisa obejmie swoim zasięgiem wszystkie auta znajdujące się w firmie. To rozwiązanie wygodne i ekonomiczne – zwykle im większa jest flota, tym atrakcyjniejsze zniżki daje ubezpieczyciel.

Ważne jest także to, aby dobrze zorientować się w ofertach firm ubezpieczeniowych. Najlepiej prześledzić jak najwięcej z nich, aby rozeznać się na rynku. To z kolei umożliwi znalezienie OC lub AC w najlepszej możliwej cenie i o zakresie ochrony, który w pełni sprosta oczekiwaniom.

Z powyższego powodu najlepiej zgłoś się do nas – doradca z naszej multiagencji ubezpieczeniowej prześwietli rynek i znajdzie atrakcyjne oferty ubezpieczeniowe. Otrzymasz zestawienie propozycji i wsparcie w wyborze konkretnej z nich – wypełnij formularz na stronie i tanio ubezpiecz auta ze swojej wypożyczalni!