Ubezpieczamy24.com

Ubezpieczenie na narty

Jakie ubezpieczenie na narty wybrać?

Należy zacząć od tego, że Ubezpieczenie na narty nieco różni się zakresem od standardowego ubezpieczenia turystycznego. Co w takim powinno obejmować dobre ubezpieczenie narciarskie? Przede wszystkim powinno być ono dostosowane indywidualnie do celu, miejsca oraz długości wyjazdu. Szczególnie to się odnosi do narciarzy, którzy wybierają się za granicę. Choć posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) bezpłatnie refunduje w 32 krajach Europu podstawową opiekę medyczną, to już nie obejmuje ona przewiezienia ze stoku do szpitala i pobyt w nim, czy transport śmigłowcem do Polski. Narciarz, który nie zadba wcześniej o odpowiednią polisę, może ponieść koszty sięgające nawet kilkuset tysięcy złotych.

Zakres ubezpieczenia na narty

Ważnym aspektem polisy jest również wysokość sum gwarantowanych kosztów leczenia oraz ratownictwa. To jednak nie wszystko, aby odpowiednio przygotować się do wyjazdu i zabezpieczyć się na każdą ewentualność, warto też zgłębić zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Na co w takim razie zwrócić uwagę przy wyborze zakresu ochrony ubezpieczenia? Poniżej omówiliśmy najważniejsze aspekty.

Dobre ubezpieczenie na narty uwzględnia koszty leczenia

Ubezpieczenie na narty składa się z kilku ważnych elementów. Wśród najważniejszych wymienia się koszty leczenia. Wysokość ich sumy gwarantowanej powinno się dopasować odpowiednio do miejsca i opłat medycznych obowiązujących w kraju, do którego planujemy wyjechać na narty.

Przyjęło się, że optymalnie powinna ona wynosić:

  • w Europie co najmniej 30 tys. euro,
  • poza Europą co najmniej 60 tys. euro,
  • w krajach słynących z drogiej opieki medycznej (np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie) co najmniej 120 tys. euro.

Oczywiście podane kwoty są minimalne, więc wybierając ubezpieczenie narciarskie, warto pomyśleć o wyższej sumie gwarantowanej kosztów leczenia, szczególnie wtedy, gdy na narty wybieramy się do Stanów Zjednoczonych bądź Kanady.

Ubezpieczenie na narty online

ubezpieczenie na narty obrazek 111

Jesteś zainteresowany najlepszą ofertą na ubezpieczenie na narty? Wypełnij formularz ubezpieczenia narciarskiego, a nasz specjalista przedstawi Tobie najlepszą ofertę. 

Koszty ratownictwa

W Polsce pomoc medyczna, którą udzielają poszkodowanym ratownicy na stoku, jak również przewiezienie do szpitala przez GOPR czy TOPR jest świadczona za darmo. Niestety w innych krajach wygląda to inaczej, a mianowicie osoba, która nie posiada Ubezpieczenie na narty, za tego typu świadczenia zostaje obarczona kosztami i musi je pokryć z własnych środków.

Aby uniknąć niemiłego rozczarowania i dużych strat finansowych, warto sięgnąć po ubezpieczenie, w którym suma gwarantowana kosztów ratownictwa wynosi co najmniej 50 tys. euro w Europie, zaś poza jego jej granicami (zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie), warto sięgnąć po polisę z wyższą kwotą.

Ubezpieczenie narciarskie z OC sportowym

Na Ubezpieczenie na narty składa się również OC i z pewnością przyda się wtedy, gdy z naszej winy na stoku dozna urazy inna osoba lub gdy w wyniku kolizji uszkodzimy jej sprzęt. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której poszkodowany zdecyduje się nas pozwać, a sąd przyzna mu odszkodowanie, ubezpieczyciel wypłaci je do wysokości, która została określona wcześniej w umowie. Aby jednak tak się stało, najpierw upewnijmy się, że wybierana przez nas polisa zapewnia jednakowo ochronę w hotelu, jak i na stoku.

NNW – ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu

Wybierając Ubezpieczenie na narty powinniśmy też zwrócić uwagę na NNW. Choć nikt z nas nie chciałby doznać trwałego uszczerbku na zdrowiu podczas jazdy na nartach, to nie da się wykluczyć takiej ewentualności i warto być przygotowanym na wszystko, w tym również na to. Wysokość wypłacanego odszkodowania ustalana jest przez ubezpieczyciela odpowiednio do uszczerbku zdrowia i zgodnie z tabelą zawartą w OWU. Kwotę uzyskaną z ubezpieczenia można przeznaczyć np. na rehabilitację,czy dodatkowe prywatne leczenie.

Ubezpieczenie bagażu i sprzętu narciarskiego na wypadek zniszczenia lub kradzieży

Warto również wiedzieć, że Ubezpieczenie na narty można rozbudować i objąć nimi bagaż, czy sprzęt sportowy. Każdy ubezpieczyciel określa w OWU dokładne zasady polisy, lecz z reguły dotyczy to ubezpieczenia bagażu (torby, walizki, plecaka lub kufra) oraz sprzętu sportowego (narty biegowe, narty zjazdowe wraz z wiązaniami, kijkami i butami narciarskimi) na wypadek kradzieży, zniszczenia lub zgubienia.

Jazda na nartach poza wyznaczonymi trasami i konieczność rozszerzenia ubezpieczenia 

ubezpieczenie na narty obrazek 8

Doświadczeni narciarze często decydują się a jazdę poza wyznaczonymi trasami. Nie ma nic w tym złego, o ile wcześniej rozszerzyliśmy swoje Ubezpieczenie na narty o sporty ekstremalne lub wysokiego ryzyka. Jeśli nie spełnimy tego obowiązku przy wyborze polisy, a dojdzie do wypadku, ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty odszkodowania. OWU jasno określa, jakie dyscypliny zaliczają się do tego typu aktywności i mowa tutaj o freeride, skitouring, backcoutry, czy narciarstwo wysokogórskie.

Klauzula alkoholowa i rozszerzenie polisy w razie wypadku w stanie nietrzeźwym

Ubezpieczenie na narty można także rozszerzyć o tzw. klauzulę alkoholową. Jest ona dodatkowo płatna i swoim zakresem obejmuje dwa elementy – koszty leczenia i NNW. Rozszerzenie polisy o klauzulę alkoholową oznacza, że narciarz, który pod wpływem alkoholu dozna na stoku kontuzji, może liczyć w ramach polisy na to, że ubezpieczyciel opłaci udzieloną mu pomoc medyczną bądź wypłaci odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu. Jednak warto mieć świadomość, że klauzula nie zawiera OC, więc jeśli pod wpływem alkoholu spowodujemy kontuzję osoby trzeciej lub uszkodzimy jej mienie, to sami będziemy musieli pokryć poniesione przez poszkodowanego straty. 

Ubezpieczenie na narty a choroby przewlekłe

Osoby chorujące przewlekle, przyjmujące leki oraz pozostające pod stałą opieką lekarską, muszą liczyć się z tym, że ubezpieczyciele wymagają odpłatnego rozszerzenia ubezpieczenia. Towarzystwa jasno określają w OWU listę schorzeń, które wymagają, by Ubezpieczenie na narty rozszerzyć. Należą do nich m.in. cukrzyca oraz nadciśnienie krwi.

Ubezpieczenie turystyczne ws. EKUZ

EKUZ zapewnia na terenie krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) bezpłatny dostęp do podstawowej opieki medycznej. Jednak w przypadku jazdy na nartach nawet na terenie Europy może okazać się niewystarczające. Warto wiedzieć, że EKUZ nie refunduje m.in. kosztów akcji ratowniczej na stoku, czy transportu medycznego do Polski. To jednak nie wszystko, osoby, które nie posiadają ubezpieczenia narciarskiego, muszą liczyć się z tym, że zostaną obciążone kosztami pobytu w szpitalu lub specjalistycznego zabiegu. Karta tak naprawdę to za mało by zapewnić sobie ochronę, jaką daje polisa, a wraz z nią OC, NNW oraz ubezpieczenie bagażu.

Sprawdź też: Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie na narty w Polsce

ubezpieczenie na narty obrazek 4

Niezależnie od tego, czy naszym punktem wypadowym na narty jest Polska, dalsza Europa, czy inny zakątek świata, zawsze warto się ubezpieczyć. Prawda jest taka, że nawet najlepszym narciarzom może przytrafić się wypadek lub kontuzja na stoku. Aby ochronić się przed jego konsekwencjami, warto wykupić polisę NNW (polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków). Wtedy, gdy okaże się, że doznaliśmy poważnego uszczerbku na zdrowiu, to będziemy mogli liczyć na wypłatę odszkodowania. Jego wysokość bywa różna i zależeć będzie od sumy ubezpieczenia oraz stwierdzonego przez lekarza procentu uszczerbku na zdrowiu.

Nie inaczej jest w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), które będzie nam potrzebne, jeśli wskutek naszego wypadku ucierpi ktoś inny, a my zostaniemy obarczeni kosztami jej leczenia. Mając ubezpieczenie OC, nasz ubezpieczyciel przejmie na siebie zobowiązanie związane z leczeniem, ale nie tylko, ponieważ również może pokryć zniszczenia sprzętu danej osoby.

Kiedy już zadbamy o ubezpieczenie naszego zdrowia, nie zaszkodzi zastanowić się nad ubezpieczeniem samego sprzętu narciarskiego, czy bagażu. Tego typu ubezpieczenia gwarantują wypłatę odszkodowania lub pokrycia kosztów naprawy, jeżeli wskutek wypadku na stoku nasz sprzęt zniszczy się lub zostanie skradziony. 

Sprawdź też: Ubezpieczenie podróży

Ile kosztuje ubezpieczenie na narty?

ubezpieczenie na narty obrazek 11

Jak już wspomnieliśmy na początku, Ubezpieczenie na narty zawsze należy dostosować indywidualnie do celu, miejsca i długości wyjazdu. Jeśli naszym punktem wypadowym na narty jest któryś kraj Europy, to powinno być to przynajmniej 30 tys. euro, poza Starym Kontynentem co najmniej 60 tys. euro, a w krajach z bardzo drogą opieką medyczną (czyli np. Kanada, Stany Zjednoczone) najlepszą opcją okaże się nielimitowana opieka medyczna.

Za optymalne OC oraz NNW uznaje się to sięgające przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeśli dodatkowo posiadamy cenny sprzęt narciarski lub bagaż, to je również warto objąć ubezpieczeniem. Z kolei osoby, które preferują indywidualne trasy jazdy i rzadko kiedy korzystają z tych wyznaczonych, jak również osoby cierpiące na choroby przewlekłe, muszą rozszerzyć zakres ubezpieczenia.

Sprawdź też: Ubezpieczenie na wyjazd

Co sądzisz o naszych treściach?

Dajemy z siebie wszystko, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

Wystaw nam notę!
5/5 - (1 vote)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *