Ubezpieczamy24.com

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego – co obejmuje i ile kosztuje?

Jeśli działasz w branży transportowej, zapewne wiesz o odpowiedzialności, jaka na Tobie spoczywa. Zgodnie z przepisami przewoźnicy są zobowiązani do pokrycia strat, jeśli np. dojdzie do uszkodzenia przewożonego towaru. Z tego powodu na rynku dostępne jest specjalne ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego, które zabezpiecza ładunek. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy specjalizujący się zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. Co obejmuje polisa na OC przewoźnika drogowego i ile kosztuje? Tego dowiesz się z poniższego wpisu – zapraszamy do lektury!

Odpowiedzialność przewoźnika za przewożony ładunek - przepisy

Każdy przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia towaru klienta. To, jaki jest jej zakres, wynika z rodzaju działalności transportowej. W przypadku przewozów krajowych zastosowanie ma polska Ustawa Prawo Przewozowe. Przy transporcie międzynarodowym korzysta się już z zapisów CMR, czyli Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów. Warto przy okazji podkreślić, że omawiane w tym wpisie OC przewoźnika zalicza się do grupy ubezpieczeń nieobowiązkowych. Pomimo tego warto się nim zainteresować. Przy stosunkowo niewielkiej składce można bowiem otrzymać szeroką ochronę finansową na wypadek uszkodzenia przewożonego towaru.

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego – zakres ochrony

Zacznijmy od podstawowego zakresu ochrony, a więc takiego, jaki proponuje praktycznie każdy ubezpieczyciel w najtańszych ofertach na OC przewoźnika drogowego. Po pierwsze trzeba podkreślić, że firma ubezpieczeniowa odpowiada tylko za szkody, które powstały z winy samego przewoźnika. Jeśli powstały z przyczyn niezależnych od niego, odszkodowanie nie będzie wypłacone.

Jest to ważna informacja, gdyż z takim OC nie dostaniesz pieniędzy np. po kradzieży towaru klienta lub gdy dojdzie do jego uszkodzenia w wyniku powodzi. Jeśli chcesz skorzystać z takiej ochrony, wybierz odpowiedni pakiet. Polisa może obowiązywać wyłącznie w transporcie krajowym lub międzynarodowym.

Standardowy zakres ochrony OC przewoźnika drogowego

Za co odpowiada ubezpieczyciel? Zazwyczaj zakres ochrony obejmuje szkody:

związane z nienależytym wykonaniem usługi przewozowej, np. dużym opóźnieniem,
powodujące uszkodzenie lub nawet zniszczenie towaru,
których efektem jest całkowita utrata ładunku.

Pamiętaj, że przewoźnik jest odpowiedzialny za towar klienta od momentu jego przyjęcia aż do wydania w docelowym miejscu dostawy.

Ubezpieczenie OC przewoźnika można rozszerzyć!

Jak już wiesz, podstawowa ochrona w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika obejmuje wyłącznie szkody powstałe z jego winy. To i tak sporo, ale z drugiej strony za mało, aby z pełnym spokojem prowadzić firmę transportową. Zakres polisy możesz jednak rozszerzyć, dokupując dodatkowe pakiety. Pośród najważniejszych należy wymienić OC obejmujące:

utratę części lub całego towaru w wyniku rabunku,
szkody, do jakich doszło podczas transportu zwierząt,
zniszczenie bądź uszkodzenie kontenera,
przewóz materiałów niebezpiecznych, leków, sprzętu AGD, części samochodowych i wielu innych typów ładunku,
szkody będące efektem przewożenia produktów z krótkim terminem ważności, głównie żywności.

Odpowiedzialność cywilna OC przewoźników drogowych w ruchu krajowym i międzynarodowym

Zrozumienie zasad rozróżniania polis OC przewoźnika o zakresie krajowym i międzynarodowym jest bardzo istotne. Często pojawiają się pytania z tym związane, dlatego spieszymy z wyjaśnieniami.

OC przewoźnika w ruchu krajowym jest wyłącznie dla firm realizujących transportu na terenie Polski. Analogicznie jest w przypadku OC dla ruchu międzynarodowego. Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo specjalizujące się w obu rodzajach przewozów, będziesz musiał mieć dwie polisy.

Tutaj bardzo ważna uwaga – fakty przejazdu przez Polskę nie jest podstawą do powstania obowiązku posiadania OC krajowego. Jeśli realizujesz transporty międzynarodowe i np. po prostu odbierasz towar z naszego kraju, ubezpieczenie dla ruchu krajowego jest niepotrzebne. Międzynarodowe OC przewoźnika obejmuje szkody, do których dojdzie w czasie przejazdu przez Polskę. Warto tutaj wspomnieć o możliwości rozszerzenia tej ochrony. Można nią objąć tzw. kraje podwyższonego ryzyka. Zalicza się do nich np. Białoruś, Rosję, Kazachstan, Ukrainę czy Mołdawię.

Zasada określania, które OC będzie potrzebne, jest tak naprawdę bardzo prosta. Musisz mieć ubezpieczenie w ruchu krajowym, jeśli punkt odbioru oraz zdania ładunku jest w Polsce. W przeciwnym wypadku niezbędne jest OC dla ruchu międzynarodowego.

Kupujesz ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego? Sprawdź, na co uważać

ubezpieczenie samochodu ciężarowego obraz 1

Jeśli chcesz w pełni zabezpieczyć się finansowo na wypadek uszkodzenia towaru klienta, musisz odpowiednio dopasować polisę OC przewoźnika. Wybierając konkretną ofertę, zwróć szczególną uwagę na:

Wysokość sumy ubezpieczeniowej

Najlepiej, aby pokrywała pełną wartość najdroższych ładunków, jakie przewozisz,

Ilość zdarzeń dla powyższej sumy

Kwota powinna dotyczyć jednego zdarzenia, jeśli jest inaczej, np. po wypłacie jednego odszkodowania, na ewentualne drugie zabraknie już pieniędzy.

Określone w umowie zasady parkowania

Czasem ubezpieczyciele wymagają, aby pojazd z ubezpieczonym ładunkiem parkować wyłącznie na strzeżonych parkingach (może to utrudniać pracę kierowcy).

Zakres odpowiedzialności

Jest istotny, gdy korzystasz z usług podwykonawców, musisz rozszerzyć ochronę na nich, gdyż w przeciwnym wypadku odszkodowanie nie zostanie wypłacone za szkody, które wyrządzą.

Wyłączenia odpowiedzialności

To cała lista zdarzeń, których wystąpienie zdejmuje z ubezpieczyciela odpowiedzialność za szkody (np. stwierdzenie zawartości alkoholu we krwi kierowcy czy nieprawidłowego zamocowania towaru).

Ile kosztuje ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego?

Precyzyjne określenie kosztu wykupienia polisy OC przewoźnika jest praktycznie niemożliwe. Każdy ubezpieczyciel oblicza wysokość składki na podstawie własnych kryteriów.

Co ma największy wpływ na cenę? Zazwyczaj będzie to:

Roczny obrót firmy

Im większy, tym wyższa składka z racji większego ryzyka.

Wysokość sumy gwarancyjnej

To maksymalna kwota jednorazowego odszkodowania.

Typ przewożonych ładunków

Ważne są tutaj towary zwiększonego ryzyka, a więc np. materiały wybuchowe, leki, tytoń czy alkohol.

Dodatki do polisy

To opisane wcześniej pakiety rozszerzające ochronę, np. na wypadek kradzieży,

Zakres terytorialny

Ubezpieczenie w transporcie krajowym bądź międzynarodowym.

Jak pokazują statystyki, najniższe składki za polisę na ubezpieczenie OCP zaczynają się już od kilkuset złotych miesięcznie. To bardzo mało, ale pamiętaj, że w tym przypadku zakres ochrony będzie raczej minimalny. Cena dobrej polisy ubezpieczeniowej to zwykle kilka tysięcy złotych. Kwota ta jest i tak niższa, niż ewentualne straty, jakie firma może ponieść bez OC.

Korzystasz z usług przewoźników? Powinieneś sam się ubezpieczyć!

Coraz więcej osób korzystających z usług przewoźników weryfikuje, czy dana firma ma odpowiednią polisę OC. To oczywiście bardzo dobra praktyka. Jednak musisz wiedzieć, że ubezpieczenie to nie zawsze zapewni Ci pełne odszkodowanie. Wynika to m.in. z faktu, że wartość szkody wylicza się na podstawie wagi ładunku. Do tego ubezpieczyciel jest wyłączony z odpowiedzialności np. wtedy, gdy do szkody doszło w wyniku działania siły wyższej. Jako właściciel towaru, możesz ubezpieczać go na własną rękę – w wielu przypadkach warto to zrobić!

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie kabotażowe?

Oprócz typowego OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym istnieje jego rozszerzona wersja, ubezpieczenie kabotażowe. Czym jest kabotaż? Załóżmy, że realizujesz przewóz towaru z Polski do Niemiec. Gdy dostarczysz towar w kraju docelowym, przyjmujesz małe, dodatkowe zlecenie, realizowane w obrębie tego państwa. To właśnie będzie transport kabotażowy.

Co jest potrzebne do zawarcia ubezpieczenia?

Wbrew pozorom przygotowanie całej oferty ubezpieczenia OC oraz załatwienie wszystkich formalności może być procesem szybkim i stosunkowo prostym. Najlepiej, jeśli skorzystasz z naszego wsparcia. Znajdziemy dla Ciebie najlepsze polisy, dopasowując ich zakres oraz cenę do Twoich potrzeb.

Aby to zrobić, będziemy potrzebowali:

kierunku realizowanych przewozów,
informacji o liczbie i rodzajach pojazdów wykorzystywanych do transportu,
danych o rocznym obrocie,
historii wcześniejszych polis ubezpieczeniowych.

Będziesz jeszcze musiał określić orientacyjną wartość ładunków (maksymalną) oraz rodzaj przewożonych towarów. Pamiętaj także o przygotowaniu licencji przewoźnika – jest niezbędna do wykupienia OC.

Czym jest licencja przewozowa?

Wspomnieliśmy o licencji przewozowej, często określanej również mianem przewoźnika, dlatego warto wyjaśnić, czym ona jest. Zgodnie z przepisami musi ją posiadać każdy przedsiębiorca, który chce realizować transporty drogowe pojazdami o masie powyżej 3500 kg.

Dokumentu tego nie dostaje się od ręki. Wnioskująca o niego osoba powinna:

– mieć dobrą reputację – chodzi tutaj o brak wyroków za poważne przestępstwa czy sankcji związanych szczególnie z branżą transportową,
– mieć odpowiednie kompetencje związane z transportem, w tym zarządzaniem przewozami,
– wykazać się dobrą sytuacją finansową – przewoźnikiem nie można zostać z pustym portfelem, trzeba dysponować majątkiem niezbędnym do uruchomienia działalności i zarządzania nią w początkach funkcjonowania.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową, przepisy bardzo dokładnie to określają. Przedsiębiorca musi mieć minimum 9000 EUR, jeśli będzie używał tylko jednego pojazdu. Każdy kolejny we flocie to konieczność posiadania dodatkowych 5000 EUR. Warto dodać, że w drodze wyjątku istnieje możliwość zastąpienia powyższego majątku wykupionym wcześniej ubezpieczeniem zawodowym.

Spedytor również powinien mieć ubezpieczenie

Branża transportowa nie mogłaby efektywnie funkcjonować, bez wsparcia spedytorów. Osoby te kompleksowo odpowiadają za organizację całego przewozu. Dbają o to, aby był sprawny, bezpieczny i przede wszystkim rentowny, w tym opłacalny dla klientów. Odpowiedzialność, jaką przejmują na siebie ci specjaliści, jest ogromna, dlatego i dla tej grupy zawodowej dostępne jest specjalne OC. Jego celem jest pokrycie strat związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków.

Ubezpieczenia dla firm transportowych

Jeśli jesteś zainteresowany którąś polisą OC dla branży transportowej, najlepiej już dziś skorzystaj z naszego wsparcia. Zgłoś się do nas, a znajdziesz dla Ciebie najlepsze, niedrogie ubezpieczenie, dzięki któremu prowadzenie biznesu będzie mniej stresujące.

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz, opisując w ten sposób swoją sytuację i podając oczekiwania związane z polisą.

Czekaj na kontakt

Na podstawie tych danych zespół naszych doświadczonych pracowników przygotuje zestawienie wielu ofert z rynku.

Podpisz polisę online

Wybierzesz nie tylko tę najlepszą, idealnie dopasowaną do potrzeb, ale i najtańszą.

FAQ: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego
– odpowiedzi na często zadawane pytania

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego - co obejmuje i ile kosztuje? 4

Nasi czytelnicy, jak i zgłaszający się do nas klienci, często mają do was wiele pytań. Z tego powodu, wybraliśmy te najczęstsze i przygotowaliśmy na nie odpowiedzi. Sprawdź nasze zestawienie, które z pewnością rozwieje wiele Twoich wątpliwości związanych z polisami transportowymi.

OC komunikacyjne a ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego – jakie są różnice?

Polisa OC dla przewoźnika drogowego to całkowicie oddzielny pakiet ubezpieczeniowy. Jego celem jest ochrona ładunku przewożonego przez firmę transportową. Oznacza to, że posiadanie go w żaden sposób nie zwalnia z obowiązku wykupienia standardowego OC komunikacyjnego. Musi je mieć każdy pojazd ciężarowy.

Czy zakres ochrony w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika jest zawsze taki sam?

Zakres ochrony zależy tylko i wyłącznie od konkretnej oferty firmy ubezpieczeniowej. Wynika to z faktu, że ubezpieczenia te są dobrowolne. Ubezpieczenie zabezpiecza towar na wypadek różnych zdarzeń, ale w najtańszych pakietach zwykle jest to ochrona bardzo podstawowa. Aby ją zwiększyć, należy dokupić różne dodatkowe pakiety.

Co ma wpływ na cenę ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego?

Każda firma ubezpieczeniowa ustala własne zasady wyliczania składki za OC przewoźnika. Pod uwagę brane są m.in. roczne obroty firmy, rodzaj przewożonych ładunków, obszar działania czy model i marka wykorzystywanych pojazdów. Stawki za polisę mogą być bardzo różnorodne, dlatego w celu znalezienia najlepszej oferty, warto skorzystać z porównywarki ubezpieczeniowej. Znajdziesz ją na naszej stronie – wystarczy wypełnić formularz.

Czy są jakieś ograniczenia w zakresie ochrony dla OC przewoźnika?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru, jeśli zostanie udowodnione, że był on źle zabezpieczony na czas transportu. Należy tu pamiętać, że prawidłowa ochrona ładunku obejmuje również czas postojowy, czyli np. kiedy kierowca ma obowiązkową przerwę w pracy. Nie dopilnowanie podstawowych zasad może być podstawą do niewypłacenia odszkodowania

Co sądzisz o naszych treściach?

Dajemy z siebie wszystko, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

Wystaw nam notę!
5/5 - (1 vote)