721 676 315 lub 534 460 198
10 miesięcy ago · by ·

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego – co obejmuje i ile kosztuje?

Jeśli działasz w branży transportowej, zapewne wiesz o odpowiedzialności, jaka na Tobie spoczywa. Zgodnie z przepisami przewoźnicy są zobowiązani do pokrycia strat, jeśli np. dojdzie do uszkodzenia przewożonego towaru. Z tego powodu na rynku dostępne jest specjalne ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego, które zabezpiecza ładunek. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy specjalizujący się zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. Co obejmuje polisa na OC przewoźnika drogowego i ile kosztuje? Tego dowiesz się z poniższego wpisu – zapraszamy do lektury!

Odpowiedzialność przewoźnika za przewożony ładunek - przepisy

Każdy przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia towaru klienta. To, jaki jest jej zakres, wynika z rodzaju działalności transportowej. W przypadku przewozów krajowych zastosowanie ma polska Ustawa Prawo Przewozowe. Przy transporcie międzynarodowym korzysta się już z zapisów CMR, czyli Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów. Warto przy okazji podkreślić, że omawiane w tym wpisie OC przewoźnika zalicza się do grupy ubezpieczeń nieobowiązkowych. Pomimo tego warto się nim zainteresować. Przy stosunkowo niewielkiej składce można bowiem otrzymać szeroką ochronę finansową na wypadek uszkodzenia przewożonego towaru.

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego – zakres ochrony

Zacznijmy od podstawowego zakresu ochrony, a więc takiego, jaki proponuje praktycznie każdy ubezpieczyciel w najtańszych ofertach na OC przewoźnika drogowego. Po pierwsze trzeba podkreślić, że firma ubezpieczeniowa odpowiada tylko za szkody, które powstały z winy samego przewoźnika. Jeśli powstały z przyczyn niezależnych od niego, odszkodowanie nie będzie wypłacone.

Jest to ważna informacja, gdyż z takim OC nie dostaniesz pieniędzy np. po kradzieży towaru klienta lub gdy dojdzie do jego uszkodzenia w wyniku powodzi. Jeśli chcesz skorzystać z takiej ochrony, wybierz odpowiedni pakiet. Polisa może obowiązywać wyłącznie w transporcie krajowym lub międzynarodowym.

Standardowy zakres ochrony OC przewoźnika drogowego

Za co odpowiada ubezpieczyciel? Zazwyczaj zakres ochrony obejmuje szkody:

związane z nienależytym wykonaniem usługi przewozowej, np. dużym opóźnieniem,
powodujące uszkodzenie lub nawet zniszczenie towaru,
których efektem jest całkowita utrata ładunku.

Pamiętaj, że przewoźnik jest odpowiedzialny za towar klienta od momentu jego przyjęcia aż do wydania w docelowym miejscu dostawy.

Ubezpieczenie OC przewoźnika można rozszerzyć!

Jak już wiesz, podstawowa ochrona w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika obejmuje wyłącznie szkody powstałe z jego winy. To i tak sporo, ale z drugiej strony za mało, aby z pełnym spokojem prowadzić firmę transportową. Zakres polisy możesz jednak rozszerzyć, dokupując dodatkowe pakiety. Pośród najważniejszych należy wymienić OC obejmujące:

utratę części lub całego towaru w wyniku rabunku,
szkody, do jakich doszło podczas transportu zwierząt,
zniszczenie bądź uszkodzenie kontenera,
przewóz materiałów niebezpiecznych, leków, sprzętu AGD, części samochodowych i wielu innych typów ładunku,
szkody będące efektem przewożenia produktów z krótkim terminem ważności, głównie żywności.

Odpowiedzialność cywilna OC przewoźników drogowych w ruchu krajowym i międzynarodowym

Zrozumienie zasad rozróżniania polis OC przewoźnika o zakresie krajowym i międzynarodowym jest bardzo istotne. Często pojawiają się pytania z tym związane, dlatego spieszymy z wyjaśnieniami.

OC przewoźnika w ruchu krajowym jest wyłącznie dla firm realizujących transportu na terenie Polski. Analogicznie jest w przypadku OC dla ruchu międzynarodowego. Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo specjalizujące się w obu rodzajach przewozów, będziesz musiał mieć dwie polisy.

Tutaj bardzo ważna uwaga – fakty przejazdu przez Polskę nie jest podstawą do powstania obowiązku posiadania OC krajowego. Jeśli realizujesz transporty międzynarodowe i np. po prostu odbierasz towar z naszego kraju, ubezpieczenie dla ruchu krajowego jest niepotrzebne. Międzynarodowe OC przewoźnika obejmuje szkody, do których dojdzie w czasie przejazdu przez Polskę. Warto tutaj wspomnieć o możliwości rozszerzenia tej ochrony. Można nią objąć tzw. kraje podwyższonego ryzyka. Zalicza się do nich np. Białoruś, Rosję, Kazachstan, Ukrainę czy Mołdawię.

Zasada określania, które OC będzie potrzebne, jest tak naprawdę bardzo prosta. Musisz mieć ubezpieczenie w ruchu krajowym, jeśli punkt odbioru oraz zdania ładunku jest w Polsce. W przeciwnym wypadku niezbędne jest OC dla ruchu międzynarodowego.

Kupujesz ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego? Sprawdź, na co uważać

ubezpieczenie samochodu ciężarowego obraz 1

Jeśli chcesz w pełni zabezpieczyć się finansowo na wypadek uszkodzenia towaru klienta, musisz odpowiednio dopasować polisę OC przewoźnika. Wybierając konkretną ofertę, zwróć szczególną uwagę na:

Wysokość sumy ubezpieczeniowej

Najlepiej, aby pokrywała pełną wartość najdroższych ładunków, jakie przewozisz,

Ilość zdarzeń dla powyższej sumy

Kwota powinna dotyczyć jednego zdarzenia, jeśli jest inaczej, np. po wypłacie jednego odszkodowania, na ewentualne drugie zabraknie już pieniędzy.

Określone w umowie zasady parkowania

Czasem ubezpieczyciele wymagają, aby pojazd z ubezpieczonym ładunkiem parkować wyłącznie na strzeżonych parkingach (może to utrudniać pracę kierowcy).

Zakres odpowiedzialności

Jest istotny, gdy korzystasz z usług podwykonawców, musisz rozszerzyć ochronę na nich, gdyż w przeciwnym wypadku odszkodowanie nie zostanie wypłacone za szkody, które wyrządzą.

Wyłączenia odpowiedzialności

To cała lista zdarzeń, których wystąpienie zdejmuje z ubezpieczyciela odpowiedzialność za szkody (np. stwierdzenie zawartości alkoholu we krwi kierowcy czy nieprawidłowego zamocowania towaru).

Ile kosztuje ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego?

Precyzyjne określenie kosztu wykupienia polisy OC przewoźnika jest praktycznie niemożliwe. Każdy ubezpieczyciel oblicza wysokość składki na podstawie własnych kryteriów.

Co ma największy wpływ na cenę? Zazwyczaj będzie to:

Roczny obrót firmy

Im większy, tym wyższa składka z racji większego ryzyka.

Wysokość sumy gwarancyjnej

To maksymalna kwota jednorazowego odszkodowania.

Typ przewożonych ładunków

Ważne są tutaj towary zwiększonego ryzyka, a więc np. materiały wybuchowe, leki, tytoń czy alkohol.

Dodatki do polisy

To opisane wcześniej pakiety rozszerzające ochronę, np. na wypadek kradzieży,

Zakres terytorialny

Ubezpieczenie w transporcie krajowym bądź międzynarodowym.

Jak pokazują statystyki, najniższe składki za polisę na ubezpieczenie OCP zaczynają się już od kilkuset złotych miesięcznie. To bardzo mało, ale pamiętaj, że w tym przypadku zakres ochrony będzie raczej minimalny. Cena dobrej polisy ubezpieczeniowej to zwykle kilka tysięcy złotych. Kwota ta jest i tak niższa, niż ewentualne straty, jakie firma może ponieść bez OC.

Korzystasz z usług przewoźników? Powinieneś sam się ubezpieczyć!

Coraz więcej osób korzystających z usług przewoźników weryfikuje, czy dana firma ma odpowiednią polisę OC. To oczywiście bardzo dobra praktyka. Jednak musisz wiedzieć, że ubezpieczenie to nie zawsze zapewni Ci pełne odszkodowanie. Wynika to m.in. z faktu, że wartość szkody wylicza się na podstawie wagi ładunku. Do tego ubezpieczyciel jest wyłączony z odpowiedzialności np. wtedy, gdy do szkody doszło w wyniku działania siły wyższej. Jako właściciel towaru, możesz ubezpieczać go na własną rękę – w wielu przypadkach warto to zrobić!

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie kabotażowe?

Oprócz typowego OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym istnieje jego rozszerzona wersja, ubezpieczenie kabotażowe. Czym jest kabotaż? Załóżmy, że realizujesz przewóz towaru z Polski do Niemiec. Gdy dostarczysz towar w kraju docelowym, przyjmujesz małe, dodatkowe zlecenie, realizowane w obrębie tego państwa. To właśnie będzie transport kabotażowy.

Co jest potrzebne do zawarcia ubezpieczenia?

Wbrew pozorom przygotowanie całej oferty ubezpieczenia OC oraz załatwienie wszystkich formalności może być procesem szybkim i stosunkowo prostym. Najlepiej, jeśli skorzystasz z naszego wsparcia. Znajdziemy dla Ciebie najlepsze polisy, dopasowując ich zakres oraz cenę do Twoich potrzeb.

Aby to zrobić, będziemy potrzebowali:

kierunku realizowanych przewozów,
informacji o liczbie i rodzajach pojazdów wykorzystywanych do transportu,
danych o rocznym obrocie,
historii wcześniejszych polis ubezpieczeniowych.

Będziesz jeszcze musiał określić orientacyjną wartość ładunków (maksymalną) oraz rodzaj przewożonych towarów. Pamiętaj także o przygotowaniu licencji przewoźnika – jest niezbędna do wykupienia OC.

Czym jest licencja przewozowa?

Wspomnieliśmy o licencji przewozowej, często określanej również mianem przewoźnika, dlatego warto wyjaśnić, czym ona jest. Zgodnie z przepisami musi ją posiadać każdy przedsiębiorca, który chce realizować transporty drogowe pojazdami o masie powyżej 3500 kg.

Dokumentu tego nie dostaje się od ręki. Wnioskująca o niego osoba powinna:

– mieć dobrą reputację – chodzi tutaj o brak wyroków za poważne przestępstwa czy sankcji związanych szczególnie z branżą transportową,
– mieć odpowiednie kompetencje związane z transportem, w tym zarządzaniem przewozami,
– wykazać się dobrą sytuacją finansową – przewoźnikiem nie można zostać z pustym portfelem, trzeba dysponować majątkiem niezbędnym do uruchomienia działalności i zarządzania nią w początkach funkcjonowania.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową, przepisy bardzo dokładnie to określają. Przedsiębiorca musi mieć minimum 9000 EUR, jeśli będzie używał tylko jednego pojazdu. Każdy kolejny we flocie to konieczność posiadania dodatkowych 5000 EUR. Warto dodać, że w drodze wyjątku istnieje możliwość zastąpienia powyższego majątku wykupionym wcześniej ubezpieczeniem zawodowym.

Spedytor również powinien mieć ubezpieczenie

Branża transportowa nie mogłaby efektywnie funkcjonować, bez wsparcia spedytorów. Osoby te kompleksowo odpowiadają za organizację całego przewozu. Dbają o to, aby był sprawny, bezpieczny i przede wszystkim rentowny, w tym opłacalny dla klientów. Odpowiedzialność, jaką przejmują na siebie ci specjaliści, jest ogromna, dlatego i dla tej grupy zawodowej dostępne jest specjalne OC. Jego celem jest pokrycie strat związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków.

Ubezpieczenia dla firm transportowych

Jeśli jesteś zainteresowany którąś polisą OC dla branży transportowej, najlepiej już dziś skorzystaj z naszego wsparcia. Zgłoś się do nas, a znajdziesz dla Ciebie najlepsze, niedrogie ubezpieczenie, dzięki któremu prowadzenie biznesu będzie mniej stresujące.

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz, opisując w ten sposób swoją sytuację i podając oczekiwania związane z polisą.

Czekaj na kontakt

Na podstawie tych danych zespół naszych doświadczonych pracowników przygotuje zestawienie wielu ofert z rynku.

Podpisz polisę online

Wybierzesz nie tylko tę najlepszą, idealnie dopasowaną do potrzeb, ale i najtańszą.

FAQ: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego
– odpowiedzi na często zadawane pytania

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego - co obejmuje i ile kosztuje? 5

Nasi czytelnicy, jak i zgłaszający się do nas klienci, często mają do was wiele pytań. Z tego powodu, wybraliśmy te najczęstsze i przygotowaliśmy na nie odpowiedzi. Sprawdź nasze zestawienie, które z pewnością rozwieje wiele Twoich wątpliwości związanych z polisami transportowymi.

OC komunikacyjne a ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego – jakie są różnice?

Polisa OC dla przewoźnika drogowego to całkowicie oddzielny pakiet ubezpieczeniowy. Jego celem jest ochrona ładunku przewożonego przez firmę transportową. Oznacza to, że posiadanie go w żaden sposób nie zwalnia z obowiązku wykupienia standardowego OC komunikacyjnego. Musi je mieć każdy pojazd ciężarowy.

Czy zakres ochrony w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika jest zawsze taki sam?

Zakres ochrony zależy tylko i wyłącznie od konkretnej oferty firmy ubezpieczeniowej. Wynika to z faktu, że ubezpieczenia te są dobrowolne. Ubezpieczenie zabezpiecza towar na wypadek różnych zdarzeń, ale w najtańszych pakietach zwykle jest to ochrona bardzo podstawowa. Aby ją zwiększyć, należy dokupić różne dodatkowe pakiety.

Co ma wpływ na cenę ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego?

Każda firma ubezpieczeniowa ustala własne zasady wyliczania składki za OC przewoźnika. Pod uwagę brane są m.in. roczne obroty firmy, rodzaj przewożonych ładunków, obszar działania czy model i marka wykorzystywanych pojazdów. Stawki za polisę mogą być bardzo różnorodne, dlatego w celu znalezienia najlepszej oferty, warto skorzystać z porównywarki ubezpieczeniowej. Znajdziesz ją na naszej stronie – wystarczy wypełnić formularz.

Czy są jakieś ograniczenia w zakresie ochrony dla OC przewoźnika?

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru, jeśli zostanie udowodnione, że był on źle zabezpieczony na czas transportu. Należy tu pamiętać, że prawidłowa ochrona ładunku obejmuje również czas postojowy, czyli np. kiedy kierowca ma obowiązkową przerwę w pracy. Nie dopilnowanie podstawowych zasad może być podstawą do niewypłacenia odszkodowania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka prywatności & ciasteczek Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie. Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1 Definicje

 • Serwis - serwis internetowy "Ubezpieczamy24.com" działający pod adresem https://ubezpieczamy24.com
 • Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem
 • Administrator Serwisu / Danych - Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma "Ubezpieczamy24.com Bielec Rakowski Sp.j.", prowadząca działalność pod adresem: Św. Katarzyna ul. Orla 5/8, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8961597581, o nadanym numerze KRS: 0000860886, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
 • Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
 • Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
 • Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych
 • Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
 • Anonimizacja - Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Adam Rakowski. Z Inspektorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: a.rakowski@ubezpieczamy24.com, telefonicznie pod numerem +48 534 460 198 lub pisemniepisząc na adres Św. Katarzyna ul. Orla 5/8. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

§3 Rodzaje Plików Cookies

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie
 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie - Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
 • Cookie zewnętrzne - Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
 • Kontrola plików Cookie
 • Zagrożenia po stronie Użytkownika - Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad korzystania z internetu.
 • Przechowywanie danych osobowych - Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
 • Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
 • Umożliwienie Logowania do serwisu
 • Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych
 • Usługi serwowania reklam
 • Usługi afiliacyjne
 • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
 • Serwowanie usług multimedialnych
 • Świadczenie usług społecznościowych

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:
 • Realizacji usług elektronicznych:
  • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych
  • Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora
Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:
 • Prowadzenie statystyk
 • Remarketing
 • Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników
 • Obsługi programów afiliacyjnych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis. Anonimowe dane gromadzone automatycznie:
 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych
Dane gromadzone podczas rejestracji:
 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Login
 • Adres e-mail
 • Numer PESEL
 • Adres IP (zbierane automatycznie)
 • Numer NIP
 • Numer KRS
 • Numer REGON
Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter
 • Adres e-mail
 • Adres IP (zbierane automatycznie)
Dane gromadzone podczas dodawania komentarza
 • Imię i nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres www
 • Adres IP (zbierane automatycznie)
Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim. Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:
 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora
Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych - <arel="nofollow external" href="https://cyberfolks.pl/polityka-prywatnosci/">Hekko.pl. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.  

§10 Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:
 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 • Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.
Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:
 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Unię Europejską.
 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania). Profilowanie danych anonimowych (bez danych osobowych) nie wywołuje skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na osobę, której dane podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji.
 • Dane anonimiwe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

§11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

§12 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników: Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.) Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie: Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

§13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:
 • Prawo dostępu do danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do sprostowania danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do usunięcia danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do AdministratoraW przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji). W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia skargi Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§14 Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów
 • Adres pocztowy - Ubezpieczamy24.com Bielec Rakowski Sp.j., Św. Katarzyna ul. Orla 5/8
 • Adres poczty elektronicznej - biuro@ubezpieczamy24.com
 • Połączenie telefoniczne - +48 721 676 315
 • Formularz kontaktowy - dostępny pod adresem: /kontakt

§15 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§16 Linki zewnętrzne

W Serwisie - artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§17 Zmiany w Polityce Prywatności

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.
Save settings
Cookies settings