Ubezpieczamy24.com

Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości – gdzie kupić i dla kogo jest?

Duże, wielorodzinne nieruchomości wymagają wyznaczenia konkretnych osób odpowiedzialnych za ich utrzymanie. Są to zarządcy nieruchomości, odpowiedzialni między innymi za kwestie remontów, napraw, odśnieżania, koszenia trawników czy wywozu śmierci. Zarządca nieruchomości ma mnóstwo obowiązków i niestety w wielu przypadkach zajmuje się bardzo odpowiedzialnymi zadaniami. Od efektywności jej działania zależy nawet bezpieczeństwo mieszkańców nieruchomości. Warto więc wiedzieć, jakie obowiązki ma ta osoba. Ważne jest również ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości i to jemu przede wszystkim się przyjrzymy.

Szukasz ubezpieczenia dla zarządcy nieruchomością? 

Oblicz składkę na ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości. Znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę. 

Kim jest zarządca nieruchomości?

Największym problemem wielorodzinnych nieruchomości jest zróżnicowanie społeczne. Mieszkają tam ludzie w różnym wieku, mający odmienne poglądy, gust oraz potrzeby. Wszystko to sprawia, że wspólne zarządzanie nieruchomością mogłoby być nieudolne i bardzo nieefektywne. Z tego powodu takimi zadaniami zajmuje się wyznaczony zarządca nieruchomości. Jest to jego praca i działa on na własny rachunek. Co bardzo istotne, osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji i działań.

W związku z dużą odpowiedzialnością jeszcze do 2013 roku zarządca nieruchomości musiał mieć odpowiednie pozwolenie do wykonywania swojego zawodu. Po tej dacie nie ma już tego obowiązku, co wynika z pojawienia się ustawy deregulacyjnej. Pomimo tego jedna kwestia pozostała niezmieniona – obowiązkowe OC zarządcy nieruchomości. Osoba taka musi się ubezpieczyć, a brak polisy może skutkować bardzo wysokimi karami. Co ważne, zarządca niemający OC pokryje z własnej kieszeni wszystkie straty będące efektem jego błędów.

Kto może być zarządcą nieruchomości?

Z racji nowej ustawy nie ma ograniczeń co do tego, kto może działać na takim stanowisku. Warunkiem jest tylko pełnoletność. Wydawać by się mogło, że chętnych będzie dużo, ale rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Zarządca nieruchomości ma mnóstwo obowiązków, a do tego przede wszystkim spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność.

Z tego powodu powinny być to osoby dobre w zarządzaniu, umiejące pracować pod presją czasu oraz nierzadko ogromnego stresu. Dodatkowo nie można zapominać o obowiązkowym ubezpieczeniu OC zarządcy nieruchomości. Bez niego nie powinno się w ogóle podchodzić do tej pracy.

Fakultatywna licencja zarządcy nieruchomości

Choć przepisy już nie wymagają licencji zarządcy nieruchomości, wciąż istnieje możliwość zdobycia licencji na wykonywanie tego zawodu. Mnóstwo osób decyduje się na taki krok, aby podnieść swoje kompetencje i nauczyć się bezpiecznego i skutecznego zarządzania nieruchomościami. Wymagało to wprowadzenia tzw. autorskich licencji. 

Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości - gdzie kupić i dla kogo jest? 7

Licencje zarządcy nieruchomości można uzyskać dzięki pomocy jednego z dwóch istniejących stowarzyszeń. Jest to Polska Federacja Rynku Nieruchomości oraz Federacja Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości.

Wymagania na licencje zarządcy nieruchomości:

Podmioty te prowadzą swoje kursy, zgodnie z indywidualnie określonymi wymogami. Są to między innymi:

wykształcenie minimum średnie,
wniesienie opłaty w wysokości 250 zł,
zdanie specjalnego egzaminu na zakończenie kursu.

Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu można uzyskać licencję zarządcy nieruchomości.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie na mocy artykułu 186 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 08.1997r. Ten rodzaj ubezpieczenia jest bardzo istotny z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej za popełnione błędy lub na skutek nieszczęśliwych wypadków.

Posiadanie licencji na pewno ułatwi Ci wykonywanie tego zawodu. Pamiętaj jednak, że wspólnota mieszkaniowa ma prawo wymagać od Ciebie przedłożenia polisy OC w momencie podpisywania umowy. Ubezpieczenia takie sprzedaje wiele firm działających dziś na rynku.

Suma ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości

Jeśli okaże się, że szkoda będzie wyższa, niż suma ubezpieczenia, zarządca nieruchomości pokryje różnicę z własnej kieszeni! Wystarczy większa ulewa i nieszczelność w pokryciu dachowym. Jeśli zalanych zostanie kilka mieszkań, straty mogą być dużo większe, niż 50 tysięcy euro.

Jak ciekawostkę warto dodać, że ponieważ OC zarządcy nieruchomości jest obowiązkowe, ustawa przewiduje minimalną sumę ubezpieczenia. Minimalna suma gwarancyjna wynosi 50 tysięcy euro, ale naszym zdaniem nie warto trzymać się tej kwoty. Wbrew pozorom jest to bardzo niska suma, która nie zapewnia odpowiedniej ochrony.

Kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości

Co warto dodać, ustawa przewiduję karę dla zarządcy, który nie ma wykupionej polisy. Wynosi ona nawet do 40 tysięcy złotych! Roczne składki oscylując w granicach kwoty 400 zł, a więc naprawdę nie są to duże sumy. Wiele firm ubezpieczeniowych oferuje sumy na poziomie nawet 1,5 miliona złotych. To dobre rozwiązanie dla tych zarządców, którzy podpisują umowę z dużymi wspólnotami mieszkaniowymi.

FAQ ubezpieczenie zarządcy nieruchomości
– odpowiedzi na często zadawane pytania

Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości - gdzie kupić i dla kogo jest? 8

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że osoby zainteresowane wykonywaniem tego zawodu mają mnóstwo pytań i wątpliwości. Z tego powodu postanowiliśmy zebrać najpopularniejsze z nich i przygotować krótkie FAQ zarządcy nieruchomości. Znajdziesz tutaj wiele odpowiedzi na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy.

Z jakimi obowiązkami musi się zmierzyć zarządca nieruchomości?

Jest ich wiele, ale podstawowym zadaniem takiej osoby jest utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym. Oznacza to, że zarządca nieruchomości musi m.in.:

  1. Kontrolować stan wszystkich instalacji w budynku i w razie potrzeby zlecać ich naprawę lub modernizację,
  2. Regularnie zlecać kontrolę drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych,
  3. Sprawdzać stan pokrycia dachowego i na bieżąco dokonywać napraw,
  4. Zadbać o stosowanie odpowiednich zabezpieczeń PPOŻ.

Dodatkowo zarządca musi znaleźć firmę odpowiedzialną za wywóz śmieci. Jest odpowiedzialny za utrzymanie terenów zielonych, czystość na terenie nieruchomości oraz odśnieżanie. Jest również odpowiedzialny za szkody wyrządzone, dlatego jest też zobligowany do zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC.  

W jakich sytuacjach działa OC zarządcy nieruchomości?

Dobra polisa OC dla osoby wykonującej taki zawód powinna:

  1. Zapewniać ochronę w przypadku zdarzeń, które są efektem błędnych decyzji zarządcy nieruchomości lub jego zaniedbań,
  2. Oferować odszkodowanie w przypadku zdarzeń związanych z czynnikami atmosferycznymi, np. zerwanie dachu w czasie wichury czy uderzenie pioruna w budynek,
  3. Zabezpieczać nie tylko nieruchomość, ale i przylegający do niej teren (dzięki temu odszkodowanie dostanie np. osoba, która przechodząc chodnikiem, potknie się i złamie nogę czy zrobi sobie inną krzywdę).

Aby wyjaśnić działanie polisy OC, warto posiłkować się prostym przykładem. Załóżmy, że zarządca nieruchomości nie dokonał przeglądu instalacji wodociągowej na czas. Efektem tego było pęknięcie rury i zalanie kilku mieszkań. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie po wystąpieniu takiego zdarzenia.

Wyjątkiem są sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa udowodni, że szkody są wynikiem rażących zaniedbań zarządcy nieruchomości. Odszkodowania nie będzie również wtedy, gdy szkoda była działaniem celowym.

Jakie są warunki ubezpieczenia OC dla zarządcy nieruchomości?

Zdecydowana większość polis jest zawierana na 12 miesięcy. Po tym okresie może nastąpić automatyczne przedłużenie ubezpieczenia OC na kolejny rok. Jeśli zarządca chce zmienić ubezpieczyciela, musi złożyć wypowiedzenie umowy przed upływem terminu jej ważności.

W zasadzie najważniejszą składową takiej polisy jest suma ubezpieczeniowa. Jej wysokość musi odpowiadać maksymalnej wartości szkód, jakie w taniej nieruchomości mogą wystąpić.

Czy muszę kupić ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości?

Tak, zobowiązują do tego aktualne przepisy prawa. Podpisując umowę ze wspólnotą mieszkaniową, trzeba już mieć ubezpieczenie. Druga strona umowy może odmówić jej podpisania, jeśli zarządca nie przedłoży potwierdzenia posiadania polisy. Co więcej, zgodnie z przepisami za brak OC grozi kara w wysokości nawet 40 tysięcy złotych!

Dlaczego warto mieć OC zarządcy nieruchomości?

Oczywiście wynika to z przepisów, a więc z obowiązku jej posiadania. Nie warto jednak unikać tej opłaty, gdyż jako zarządca nieruchomości można spokojniej wykonywać swoje obowiązki. Osoba taka jest mniej obciążona i łatwiej podejmować jej decyzje. Oczywiście warto również dlatego, że przy braku OC za pokrycie ewentualnych szkód zarządca zapłaci z własnej kieszeni.

Znajdź najlepsze i niedrogie ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości!

ubezpieczenie od utraty dochodu obraz 2

Chcesz zacząć pracować w tym zawodzie? Koniecznie zacznij od zakupienia polisy OC. Aby wybrać tę najlepszą i z możliwie najniższą składką, powinieneś dokładnie prześledzić oferty dostępne na rynku. Zrobienie tego może być łatwiejsze, niż Ci się wydaje. Wystarczy, że wypełnisz formularz na naszej stronie. Wyślij nam wszystkie potrzebne informacje, a my zajmiemy się prześwietleniem rynku. Sprawdzimy oferty wszystkich ubezpieczycieli, dopasujemy zakres ochrony i zaprezentujemy zestawienie najlepszych polis. Z naszą pomocą szybko znajdziesz dobre i tanie ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości. Wypełnij formularz już dziś!

Sprawdź też:

Co sądzisz o naszych treściach?

Dajemy z siebie wszystko, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

Wystaw nam notę!
5/5 - (1 vote)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *