Ubezpieczamy24.com

ubezpieczenie apteki obraz 1-min

Ubezpieczenie apteki

Każda apteka powinna mieć ubezpieczenie. Apteki są bowiem miejscami, w których przechowuje się mnóstwo leków i sprzęt medyczny, a te towary wymagają szczególnej ochrony. Jeśli prowadzisz aptekę, koniecznie zainteresuj się tym tematem. Jesteśmy w stanie znaleźć dla Ciebie najlepszą ofertę ubezpieczenia apteki. Zapraszamy!

Ubezpieczenie apteki - czy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie apteki jest wymagane, jeśli farmaceuci chcą sprzedawać z refundacją wyroby medyczne, czyli sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. Wówczas obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia ma apteka, która decyduje się na podpisanie w tej kwestii umowy NFZ. 

Obowiązek ten wynika z rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniobiorcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej. W innych przypadkach nie ma obowiązku zakupu ubezpieczenia apteki. Jednak nie ulega wątpliwości, że zawsze warto zabezpieczyć się na wypadek kradzieży, włamania czy wyrządzenia szkody osobie trzeciej. 

Dlaczego warto wybrać polisę dla aptekarza?

To świetne zabezpieczenie na wypadek wielu sytuacji, do których może dojść na co dzień podczas pracy. To dotyczy również ubezpieczenia lokalu apteki. Jakie korzyści niesie za sobą polisa dla aptekarza? To przede wszystkim:

OC apteki i farmaceuty - zapytaj o ubezpieczenie

Zabezpiecz swój biznes przed nieprzewidzianymi zdarzeniami już teraz – wypełnij formularz i zapytaj o najlepszą ofertę ubezpieczenia!

Wypełnij formularz

Zostaw nam swoje dane, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.


Jak możemy Ci pomóc?

Opisz krótko sprawę.


Ile kosztuje ubezpieczenie apteki?

Ubezpieczenie apteki to inwestycja, która może zabezpieczyć Twoją działalność przed nieprzewidzianymi wydarzeniami i finansowymi konsekwencjami różnorodnych ryzyk. Ceny polis ubezpieczeniowych dla aptek oraz farmaceutów mogą znacząco różnić się w zależności od wielu czynników.

Wartościowe ubezpieczenie to nie tylko ochrona mienia przed kradzieżą czy szkodami. To także zabezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceuty, co jest niezmiernie ważne w kontekście ewentualnych błędów zawodowych.

Koszty polisy zależą od:

Mimo że ubezpieczenie OC dla apteki nie jest obligatoryjne, jego posiadanie może być nieocenione, biorąc pod uwagę odpowiedzialność, która spoczywa na tej profesji. Polisa dostępna jest w trzech opcjach, a najbardziej ekonomiczna z nich oferuje ubezpieczeniową ochronę przed kradzieżą, już od minimalnej składki wynoszącej 100 zł. Aby uzyskać dokładne informacje na temat kosztów ubezpieczenia apteki oraz dostępnych opcji, skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz online.

Co sprawdzić, kupując ubezpieczenie apteki?

Większość zainteresowanych ubezpieczeniem apteki zwraca uwagę głównie na cenę. To duży błąd. Jest to ważne kryterium, ale nie może być tym najważniejszym. Dokonując wyboru oferty, trzeba przede wszystkim wiedzieć, od czego chroni ta polisa i w jakiej wysokości. Na rynku można znaleźć wiele osobnych ubezpieczeń od pojedynczych ryzyk. Są one w atrakcyjnych cenach, jednak gdy zdecydujesz się tylko na jeden pakiet, musisz wiedzieć, że nie będziesz miał zapewnionej ochrony gdy zaistnieje szkoda w innym obszarze. 

Zdefiniowanie zagrożeń jest jednym z najważniejszych elementów wyboru ubezpieczenia. Polisa ma chronić farmaceutę i prowadzoną przez niego placówkę, gdy wystąpią jakieś roszczenia ze strony klientów bądź nieoczekiwane szkody materialne. Gdy zdarzą się takie sytuacje, uda się uzyskać środki z ubezpieczenia, które umożliwią pokrycie ich finansowych konsekwencji. Wybierając ofertę ubezpieczenia apteki, trzeba wziąć pod uwagę również specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, aby można było zapewnić jej kompleksową ochronę za ewentualne szkody wyrządzone. 

Ubezpieczenie apteki to w pewnym sensie polisa prawie taka sama jak ochrona dla każdej innej firmy. Są bowiem uniwersalne ryzyka, które są takie same dla wszystkich branż, czyli np. ubezpieczenie mienia od pożaru czy od kradzieży. Jednak wybierając ubezpieczenie apteki, trzeba uwzględnić także sytuacje wynikające ze specyfiki prowadzenia apteki. Jeśli będziesz chciał ubezpieczyć aptekę na wypadek zdarzeń istotnych jedynie z punktu widzenia specyfiki działalności, będą obowiązywały klauzule umowne. 

OC farmaceuty - co to jest?

To ubezpieczenie dla farmaceutów, którego zadaniem jest przede wszystkim ochrona farmaceuty. Każdy ma prawo do błędów, również farmaceuta, który może np. pomylić się przy wydawaniu lekarstw lub przygotowywaniu leków recepturowych. Zatrudnieni farmaceuci odpowiadają za wykonywane przez siebie czynności fachowe. Do ich zadań należy nie tylko prawidłowe wydawanie leków klientom, ale także sprawdzanie ich jakości, udzielanie informacji na ich temat czy przygotowywanie leków aptecznych i recepturowych. 

Z kolei zadaniem kierownika apteki jest organizacja pracy w aptece, do czego wlicza się m.in. zakup leków z hurtowni, przyjmowanie, przechowywanie i ich identyfikacja, dbałość o warunki przygotowywania leków oraz przekazywanie informacji o działaniach niepożądanych oraz stwierdzeniu czy też podejrzeniu, że dany lek nie spełnia wymagań jakościowych. Kierownik zajmuje się także wstrzymywaniem lub wycofaniem leków z obrotu.

Oczywiście największa odpowiedzialność ciąży na właścicielu apteki, co wynika z tego, że jest on odpowiedzialny nie tylko za własne działania, ale całego zespołu. To właśnie właściciel zajmuje się zaspokajaniem wszelkich roszczeń kierowanych przeciwko aptece, czy to z tytułu niewykonania przez aptekę zobowiązania, czy wyrządzenia szkody przez pracownika. 

Do jakich przykładowych szkód może dojść? Przykładową szkodą może być np. wydanie klientowi innego leku niż ten, który został przepisany przez lekarza. Pomyłka może zajść także w ilości czy stężeniu leku. W przypadku aptek, które wytwarzają leki recepturowe, mogą występować również roszczenia w zakresie wydania leku z niewyraźną instrukcją użycia czy leku o zmienionych właściwościach (fizycznych lub chemicznych). 

Popełnienie takiego błędu przez farmaceutę może oznaczać roszczenia o wysokie odszkodowanie. Bowiem poszkodowani pacjenci mogą chcieć uzyskać nie tylko jednorazową rekompensatę, ale też długotrwałe świadczenia. Jeśli dojdzie np. do sytuacji, że pacjent nie będzie mógł dalej pracować, może starać się nawet o wieloletnią rentę wyrównującą utracone zarobki. W związku z tym konieczne jest nie tylko ubezpieczenie mienia, ale także dobra polisa OC.

Ubezpieczenie OC farmaceuty - co powinno obejmować?

Sądzimy, że wiesz już, dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie OC farmaceuty. Zakres tej polisy obejmuje szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty. Chodzi m.in. o:

 • wydanie niewłaściwego leku (innego niż zamówiony);
 • wydanie leku po terminie;
 • wydanie leku sfałszowanego;
 • wydanie leku innego niż podany na recepcie z powodu nieprawidłowo odczytanej recepty (odpowiedzialność za to działanie nie zawsze można przypisać ubezpieczonemu farmaceucie)
 • wydanie złych leków skutek niedbalstwa;
 • wydanie leku na podstawie sfałszowanej recepty (jeśli odpowiedzialność za to działanie przypisuje się ubezpieczonemu farmaceucie).

Jako ciekawostkę warto dodać, że OC farmaceuty można rozszerzyć o ochronę NNW. Jakie mogą być klauzule? Oto kilka przykładów: na wypadek agresji pacjenta, ryzyko zakażenia HIV/WZW, czy na wypadek niezdolności do pracy. 

Od czego powinno chronić ubezpieczenie apteki?

Ubezpieczenie OC farmaceuty to klasyczne OC zawodu, które zapewnia ochronę na wypadek błędów wyrządzonych osobom trzecim lub w ich mieniu w związku z wykonywaną profesją. Nie trzeba decydować się na ubezpieczenie apteki – jest ono nieobowiązkowe, ale zdecydowanie jest ono pomocne, gdy dojdzie np. do kradzieży, wyrządzenia szkody osobie trzeciej czy włamania. Każdy, kto prowadzi aptekę, powinien zdecydować się na tę standardową ochronę majątku firmowego. 

Wybierając ubezpieczenie apteki, zwróć uwagę na to, aby obejmowało swoim zakresem cały lokal, wraz ze znajdującym się w środku wyposażeniem, w tym także sprzęt czy leki. Polisa powinna zapewniać ochronę także od sytuacji, w których w związku z prowadzeniem apteki, doszłoby do wyrządzenia szkody osobom trzecim, np. w rezultacie błędu zatrudnionego w aptece pracownika. Chcąc kompleksowo zabezpieczyć swoją aptekę, zwróć uwagę, aby obejmowało:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku;
 • ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń lub od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Zwróć uwagę na ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia

Przed dokonaniem ostatecznego wyboru ubezpieczyciela i polisy sprawdź wszystkie dostępne oferty na rynku. Zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, czyli OWU i dodatkowymi klauzulami. Bardzo często spotykane są oferty stworzone wyłącznie dla aptek, a wówczas zamiast OWU opracowane są szczególne warunki ubezpieczeń (SWU). Niezależnie jednak z jaką spotkasz się nazwą, koniecznie sprawdź dokładnie warunki ubezpieczenia, ponieważ informują one o tym, co obejmuje dany pakiet, jakie może być maksymalne odszkodowanie, jaka jest wysokość franczyzy (chodzi tutaj o udział własnego klienta w szkodzie), czy informacje dotyczące tego, jakie sytuacje i przedmioty będą chronione. Ważną częścią jest także to, co jest wyłączone z odpowiedzialności. W warunkach ubezpieczenia musisz znaleźć wykaz zdarzeń i okoliczności, w przypadku których towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania. 

Zainteresuj się sumą ubezpieczenia

Niemniej istotną kwestią podczas wyboru oferty ubezpieczenia apteki jest suma ubezpieczenia. Obowiązuje tutaj zasada: im większa suma gwarancyjna, tym wyższe przysługujące odszkodowanie. Osoba kupująca ubezpieczenie ma również wybór sumy ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej, rzeczywistej lub zwykłej ubezpieczanego mienia. Zanim zdecydujesz się na konkretną ofertę, dokładnie sprawdź zakres ubezpieczenia, czas trwania ochrony, wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i postaraj się jak najlepiej dobrać sumę gwarancyjną, z uwzględnieniem potrzeb.

Ubezpieczymy Twoją aptekę

Z nami znajdziesz profesjonalne rozwiązania i wsparcie, które pozwolą Ci skupić się na świadczeniu usług medycznych, mając pewność, że Twoja placówka jest odpowiednio zabezpieczona. Sprawdź naszą ofertę i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc!