Ubezpieczamy24.com

Ubezpieczenie OC zawodowe obraz 10
Ubezpieczenie OC zawodowe 37
Ubezpieczenie OC zawodowe 38

Ubezpieczenie OC zawodowe

Wykonywana przez Ciebie praca wiąże się z podejmowaniem dużego ryzyka? Jeśli tak, to bardzo możliwe, że jesteś zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC zawodowego. Chroni ono zarówno Ciebie, jak i innych przed często poważnymi konsekwencjami między innymi błędów, które z różnych powodów możesz popełnić. 

Należysz do grupy zawodowej objętej obowiązkiem posiadania takiej polisy i chcesz ją kupić? Skontaktuj się z naszymi specjalistami, aby uzyskać kompleksowe wsparcie w tym zakresie. Współpracując z wieloma firmami ubezpieczeniowymi znajdziemy najlepsze oferty, przedstawimy Ci ich zestawienie i zapewnimy profesjonalną pomoc w wyborze. Z nami wykupisz tanie i jednocześnie zapewniające szeroką ochronę ubezpieczenie OC zawodowe – już teraz przekonaj się, jakie to proste!

Czym jest ubezpieczenie OC zawodowe?

Cechą wspólną wszystkich powyższych grup zawodowych jest wysokie ryzyko, jakie podejmują związane z nimi osoby w czasie świadczenia swoich usług. Konsekwencje popełnienia błędów mogą być w tym przypadku ogromne. Na przykład pomyłka lekarza stwarza realne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia jego pacjenta. Z kolei zła decyzja doradcy finansowego naraża jego klienta na wysokie straty finansowe.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej ma na celu ochronę ludzi pracujących w różnych zawodach przed roszczeniami ich kontrahentów czy ogólnie osób trzecich, które w wyniku popełnienia błędów pośrednio lub bezpośrednio są zostały poszkodowane. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, firma ubezpieczeniowa wypłaci należne odszkodowania, uwalniając ubezpieczonego od odpowiedzialności. Jednocześnie pokryje wszelkie koszty dodatkowe, w tym związane np. z opłatami sądowymi, pracą adwokatów czy wynajęciem rzeczoznawców.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty na ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności zawodowych?

Korzystając z naszego wsparcia w zakresie wyboru ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przede wszystkim zyskasz pewność, że zapewni ono ochronę dla wszystkich możliwych szkód – zarówno rzeczowych, jak i na osobach. Oprócz tego swoim zasięgiem obejmie zakres terytorialny zgodny z charakterem Twojej pracy. Do tego polisa pokryje wszelkie straty wynikające na przykład z popełnienie przez Ciebie błędu w czasie realizacji świadczonej usługi, również w przypadku, gdy ofiarami będą osoby trzecie.

Pamiętaj, że w przypadku niektórych zawodów ich wykonywanie bez posiadania odpowiedniego ubezpieczenia OC jest niezgodne z prawem! Bez polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu nie tylko narażasz się na ogromne straty finansowe, ale także możesz zostać pozbawiony praw do wykonywania swojej pracy. Zamiast więc ryzykować już dziś zgłoś się do nas, aby znaleźć tanią i odpowiednio dopasowaną do potrzeb polisę.

Ubezpieczenie OC zawodowe 39

Oszczędność czasu

Oszczędzasz czas, który musiałbyś poświęci na samodzielnie poszukiwanie, analizowanie oraz porównywanie ofert różnych ubezpieczycieli.

Ubezpieczenie OC zawodowe 40

Zakup ubezpieczenia online

Zyskujesz pewność szybkiego zakupu ubezpieczenia bez konieczności wychodzenia z domu (pamiętaj, że jeśli masz obowiązek je posiadać, musisz wykupić polisę przed rozpoczęciem pracy w zawodzie).

Ubezpieczenie OC zawodowe 41

Dopasowanie najlepszej polisy

Otrzymujesz dostęp do najlepszych ofert dla ubezpieczeń OC zawodowego – dzięki wieloletniej współpracy z firmami ubezpieczeniowymi jesteśmy w stanie zaproponować bardzo korzystne warunki polis, mając możliwość ich negocjowania w szerokim zakresie.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe - kto musi wykupić?

Klienci osób fizycznych czy prawnych wykonujących niektóre zawody, są szczególnie narażeni na ewentualne popełnione przez nie błędy.

Dotyczy to zarówno ryzyka poniesienia strat finansowych, jak i doznania uszczerbku na zdrowiu, a w niektórych przypadkach nawet śmierci. Z tego powodu w rozporządzeniu Ministra Finansów znajduje się lista zawodów, których przedstawiciele muszą posiadać specjalne ubezpieczenie OC.

Obowiązek ten dotyczy:

Poznaj wysokość składki OC zawodowego i wybierz najlepsze ubezpieczenie z naszą pomocą!

Pomogliśmy już wielu Klientom znajdując dla nich najlepsze oferty OC zawodowego zarówno pod kątem ceny, jak i zakresu ochrony. Jesteśmy bardzo elastyczni i dzięki wieloletniej współpracy z firmami ubezpieczeniowymi mamy możliwość wynegocjowania wyjątkowo korzystnych warunków ubezpieczenia! Ofertę kierujemy do lekarzy, prawników, doradców finansowych, detektywów, właścicieli biur rachunkowych i przedstawicieli wszystkich innych zawodów, których wykonywanie wiąże się z dużym ryzykiem. Niezależnie od tego, czy masz obowiązek posiadania tej polisy czy chcesz wykupić je dobrowolnie, z naszą pomocą szybko znajdziesz najlepszą ofertę, która będzie idealnie dopasowana do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami i już dziś poznaj wysokość składki swojego ubezpieczenia OC zawodowego!

Dane

Imię i nazwisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Numer telefonu:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Adres e-mail: (*)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Preferowany kontakt:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Informacje o ubezpieczeniu

Zawód:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Rodzaj ubezpieczenia:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Uwagi
Zawrzyj istotne informacje, jeśli chcesz
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
* Wyrażam zgodę na przeprowadzenie analizy potrzeb klienta (APK):
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.

Ubezpieczamy24.com oświadcza, że umożliwia Klientowi złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody bądź niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie Analizy Potrzeb Klienta (APK), a także Analiza Potrzeb Klienta (APK), przeprowadzona w następstwie wyrażenia dobrowolnej zgody przez Klienta – czyni zadość obowiązkom stawianym podmiotom zajmującym się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych przez obowiązujące przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

*Mając na uwadze powyższe, oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że wzięcie udziału w przedmiotowej Analizie Potrzeb Klienta (APK) jest dobrowolne oraz, że w przypadku odmowy wypełnienia przeze mnie tej analizy, ograniczona zostanie możliwość dokonania oceny, czy zawierana przeze mnie umowa ubezpieczenia jest dla mnie odpowiednia, a także ograniczona zostanie możliwość weryfikacji, czy spełnione zostały warunki skorzystania z akcji promocyjnych i konkursów oferowanych przez Ubezpieczamy24.com.

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
* Zgoda na przeprowadzenie analizy potrzeb klienta (APK):
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Ubezpieczamy24.com oświadcza, że umożliwia Klientowi złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody bądź niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie Analizy Potrzeb Klienta (APK), a także Analiza Potrzeb Klienta (APK), przeprowadzona w następstwie wyrażenia dobrowolnej zgody przez Klienta – czyni zadość obowiązkom stawianym podmiotom zajmującym się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych przez obowiązujące przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

*Mając na uwadze powyższe, oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że wzięcie udziału w przedmiotowej Analizie Potrzeb Klienta (APK) jest dobrowolne oraz, że w przypadku odmowy wypełnienia przeze mnie tej analizy, ograniczona zostanie możliwość dokonania oceny, czy zawierana przeze mnie umowa ubezpieczenia jest dla mnie odpowiednia, a także ograniczona zostanie możliwość weryfikacji, czy spełnione zostały warunki skorzystania z akcji promocyjnych i konkursów oferowanych przez Ubezpieczamy24.com.

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Analiza potrzeb klienta

Czy poszukujesz ochrony majątku firmowego, czyli zabezpieczenia na wypadek szkód wyrządzonych we własnym mieniu (np. budynkach, sprzęcie, wyposażeniu, elektronice, towarach)?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
Czy poszukujesz ochrony w związku z posiadaniem na wynajem budynku, w którym prowadzona będzie działalność usługowa?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
Czy poszukujesz ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej, czyli ochrony na wypadek szkód wyrządzonych przez Ciebie lub Twoich pracowników innym osobom lub podmiotom?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
Czy poszukujesz ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej w zakresie dobrowolnego OC zawodu- aptekarza, nauczyciela, personelu pedagogiczno-wychowawczego i osoby związanej z kulturą lub sportem?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
Czy poszukujesz ochrony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej bądź ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
Uwagi klienta:
Miejsce na ewentualne uwagi
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Podpis klienta:
To pole jest wymagane!
Prosimy o podpisanie formularza APK
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Ubezpieczenie OC zawodowe 42

Ubezpieczamy24.com Bielec Rakowski Spółka Jawna
KRS 0000860886 NIP 8961637530 REGON 38707544600000
e-mail: biuro@ubezpieczamy24.com 

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczyciele w tym przypadku ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę, której wystąpienie nie było efektem:
Oznacza to, że z OC zawodowego zostaną pokryte roszczenia Twoich kontrahentów wynikające m.in. z:

Co bardzo istotne, jeśli prowadzisz firmę i zatrudniasz pracowników, również ich obejmiesz tym ubezpieczeniem OC. Pamiętaj, że jako pracodawca ponosisz pełną odpowiedzialność za swoich pracowników. Gdy to oni w wyniku błędów czy zaniedbań doprowadzą do szkody, wszelkie związane z nią roszczenia będziesz musiał pokryć osobiście. Mając OC zawodowe wypłatą odszkodowań zajmie się firma ubezpieczeniowa. W razie potrzeby ochronę w tym zakresie możesz poszerzyć np. o zdarzenia wynikające z nieuczciwości pracowników (działania celowe na szkodę pracodawcy) czy wycieku wrażliwych danych z systemów komputerowych.

Minimalne sumy gwarancyjne można rozszerzyć

Ponieważ w przypadku niektórych zawodów ubezpieczenia OC są obowiązkowe, w przepisach są dla każdego z nich wyszczególnione minimalne sumy ubezpieczeniowe. Kwoty te to na przykład:

Jednak pamiętaj, że są to tylko sumy minimalne ustalane przez Ministra Finansów, które zależnie od konkretnej sytuacji, mogą okazać się niewystarczające. Co więcej, każde zdarzenie w roku zmniejsza pulę dostępnych środków na wypłatę kolejnych odszkodowań, jeśli ponownie dojdzie do jakiejś szkody i związanego z nią roszczenia. W pewnym momencie może okazać się, że pieniędzy po prostu zabraknie, a to oznacza, że rekompensaty należy wypłacać z własnej kieszeni.

Kontaktując się z nami ograniczysz takie ryzyko do absolutnego minimum. Mając ogromne doświadczenie wnikliwie przeanalizujemy zakres odpowiedzialności, z jakim wiąże się wykonywanie Twojego zawodu. Na tej podstawie precyzyjnie określimy, jaka suma ubezpieczenia w OC zawodowym zapewnia możliwie najwyższe poczucie bezpieczeństwa w konkretnych przypadku i znajdziemy ofertę, która spełnia te kryteria.

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie OC zawodowe?

Pracując w zawodzie wysokiego ryzyka bez posiadania stosownego ubezpieczenia OC, ryzykujesz czymś więcej, niż tylko możliwością otrzymania dotkliwej kary finansowej oraz utratą uprawnień do świadczenia swoich usług. Dużo poważniejsze konsekwencje czekają Cię w momencie, gdy w wyniku Twojego błędu czy np. niedopełnienia pewnych obowiązków ktoś inny zostanie poszkodowany. Jeśli pojawią się roszczenia, zostaniesz zobowiązany do pokrycia wszelkich strat i kosztów z własnej kieszeni. Gdy jesteś np. lekarzem i w konsekwencji źle wykonanego zabiegu Twój pacjent dozna poważnego uszczerbku na zdrowiu, kwoty odszkodowań mogą opiewać nawet na setki tysięcy złotych!

Wysoki poziom bezpieczeństwa to w efekcie najważniejsza korzyść przemawiająca za wykupieniem ubezpieczenia OC zawodowego. Zastanów się nad tym również wtedy, gdy wykonywany przez Ciebie zawód nie jest objęty obowiązkiem posiadania polisy, ale uważasz, że poziom ryzyka jaki w związku z nim podejmujesz jest wysoki. Koszt takiego OC będzie niezwykle niski w porównaniu z tym, jak wysoką ochronę otrzymasz.

OC zawodowe dobrowolne

Czy wiesz, że również osoby, które wykonują zawody nieobjęte prawnym obowiązkiem posiadania tego ubezpieczenia OC, mogą je wykupić? Warto się nad tym zastanowić w sytuacji, gdy wykonywane przez Ciebie prace czy świadczone usługi wiążą się z wysokim ryzykiem. Na roszczenia ze strony klientów są szczególnie narażeni m.in. fryzjerzy, właściciele salonów kosmetycznych, elektrycy i elektronicy czy nawet nauczyciele. Zakup takiej polisy pozwala dużo swobodniej i spokojniej realizować swoje zadania. Zyskuje się pewność, że w razie popełnienia błędów czy nienależytego wykonania usługi lub pracy, poszkodowanym takich zdarzeń zostaną wypłacone odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Co ważne, z dobrowolnych ubezpieczeń OC zawodowych mogą korzystać również osoby objęte obowiązkiem ich posiadania. W ustawie zapisane są dolne granice sum gwarantowanych w tych polisach, które niestety w wielu przypadkach okazują się zbyt niskie. Kupując dobrowolne ubezpieczenie, zyskujesz możliwość rozszerzenia zakresu ochrony zapewnianego w ramach jego podstawowej, obowiązkowej wersji. Może to dotyczyć zarówno sum gwarantowanych, jak i dodania np. zabezpieczenia się na wypadek roszczeń od osób trzecich czy szkód wyrządzonych poza terenem Polski.

Pamiętaj, że zakres odpowiedzialności osób wykonujących teoretycznie ten sam zawód, będzie znacząco różnił się od charakteru pracy oraz obowiązków w danym przypadku. Dlatego zakup dobrowolnego ubezpieczenia OC zawodowego to najlepszy sposób na to, aby precyzyjnie dopasować je do konkretnych zagrożeń i tym samym kompleksowo zabezpieczyć się na wypadek ich wystąpienia.

Mając dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowe, zyskasz większe możliwości rozwoju swojej działalności!

Warto wspomnieć o jeszcze jednej korzyści z posiadania OC zawodowego, która dotyczy przede wszystkim osób nieobjętych obowiązkiem jego zakupu, ale pomimo tego decydujących się na ten krok. Jeśli świadczone przez Ciebie usługi mogą narazić innych na poważne szkody, mając to OC łatwiej będzie Ci rozwijać swoją działalność. Zyskasz zdecydowanie większe zaufanie w branży, a to z kolei może przełożyć się na stale rosnące zainteresowanie Twoją ofertą. Będziesz postrzegany jako profesjonalista, który ma pełną świadomość dotyczącą podejmowanego ryzyka w związku z wykonywaną pracą czy świadczoną usługą.

Nie czekaj więc dłużej i już teraz skontaktuj się z naszą multiagencją. Szybko przekonasz się, że koszt polisy jest bardzo niewielki, a jej zakup zapewni Ci mnóstwo korzyści. Co ważne, zadbamy o to, aby ubezpieczenie OC zawodowe zapewniało najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa – dopasujemy zakres ochrony oraz wielkość sum gwarancyjnych do Twoich potrzeb!

FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie związane z OC zawodowym

Poniżej zebraliśmy najczęstsze pytania, które wysyłają nam klienci w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu. Oczywiście już z przygotowanymi przez nas odpowiedziami. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Ile kosztuje OC zawodowe?

Wysokość składki dla takiej polisy uzależniona jest przede wszystkim od wielkości sumy gwarancyjnej oraz ryzyka, z jakim wiąże się wykonywanie danego zawodu. Wpływ na to ma również m.in.:

Do tego każda firma ubezpieczeniowa indywidualnie wycenia polisy dla swoich klientów, dlatego możesz spotkać się z dużymi różnicami cenowymi pomiędzy poszczególnymi ofertami. Jeśli więc chcesz dokładnie poznać dokładną cenę OC zawodowego dla siebie lub swojej firmy, skontaktuj się z nami – przeanalizujemy propozycje wielu ubezpieczycieli i przygotujemy przejrzyste zestawienie kosztów oraz zakresu ochrony dla każdej z nich!

Czy za brak obowiązkowego OC zawodowego są przewidziane kary?

Wykonując zawód, który zgodnie z przepisami jest objęty obowiązkowym OC bez jego posiadania, narażasz się przede wszystkim na utratę uprawnień do jego wykonania. Do tego jeśli w wyniku swojego błędu czy niedbalstwa doprowadzisz do szkody, będziesz zobowiązanych wypłacić odszkodowania pokrzywdzonym z własnej kieszeni.

Oczywiście za brak OC zawodowego są również przewidziane kary finansowe. Ich wysokość zależy od rodzaju zawodu, ale zwykle są to kwoty oscylujące w zakresie od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Co bardzo istotne, jeśli taka kara pieniężna zostanie nałożona na daną osobę, ma ona obowiązek zarówno ją zapłacić, jak i niezwłocznie wykupić obowiązkową polisę.

Jak otrzymać ofertę ubezpieczenia?

Aby wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej, wystarczy skontaktować się z nami np. za pomocą formularza kontaktowego na tej stronie.

Zakup ubezpieczenia zawodowego OC – co trzeba posiadać?

Formalności, jakie należy spełnić w związku z zakupem tego ubezpieczenia OC, uzależnione są do rodzaju wykonywanego zawodu. Często wystarczy potwierdzenie posiadanych kompetencji, a więc np. świadectwo szkolne czy zaświadczenie odbycia stosownych kursów bądź praktyk. Jednak w niektórych przypadkach do świadczenia danych usług niezbędne są pozwolenia i w takiej sytuacji trzeba je przedstawić ubezpieczycielowi.

Szczegółowych informacji na temat tego, co musisz posiadać, aby wykupić dla siebie OC zawodowe uzyskasz od doradcy naszej multiagencji – zapraszamy do kontaktu!

Jak wygląda proces likwidacji szkody z OC zawodowego?

Pamiętaj, że kupując jakiekolwiek ubezpieczenie OC, nigdy nie skorzystasz z niego osobiście – to osoby, które są poszkodowane w związku z wykonaną przez Ciebie pracą lub usługą, zgłoszą się po odszkodowanie do Twojego ubezpieczyciela. Po takim zgłoszeniu firma ubezpieczeniowa z pewnością będzie się z Tobą kontaktować, aby zweryfikować uzyskane informacje na temat danego zdarzenia. Jeśli wszystko zostanie potwierdzone, należne odszkodowania zostaną wypłacone.

Co to jest OWU i na co uważać?

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia, to dokument określający zasady umowy ubezpieczeniowej, w tym prawa i obowiązki obu stron. W kontekście ubezpieczenia OC zawodowego, ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, aby zrozumieć zakres ochrony oraz wyłączenia odpowiedzialności. Szczególną uwagę należy zwrócić na definicje pojęć, limity odpowiedzialności i procedury postępowania w przypadku zgłoszenia szkody. Nieuwzględnienie ważnych aspektów może prowadzić do nieporozumień i problemów z otrzymaniem odszkodowania.

Gdzie można kupić ubezpieczenie OC zawodowe?

Z racji dużej popularności tych polis, sprzedaje je wiele firm ubezpieczeniowych. Poszczególne oferty różnią się zarówno zakresem ochrony (w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych), jak i wysokością składki, która uzależniona jest od ryzyka, z jakim wiąże się wykonywanie danego zawodu przez ubezpieczonego. Ocena tego zagrożenia jest indywidualna i każdy ubezpieczyciel ma własne standardy jej przeprowadzania. Z tego powodu, aby znaleźć najtańsze OC zawodowe, które będzie jednocześnie zapewniało najwyższy poziom ochrony, należy przejrzeć możliwie najwięcej ofert.

Najwygodniej zrobić to online, gdyż przekłada się to na oszczędność czasu, a do tego pozwala podpisać umowę ubezpieczenia bez wychodzenia z domu. Skontaktuj się z naszym specjalistą, aby szybko otrzymać zestawienie najlepszych ofert. Wyszuka je, biorąc pod uwagę Twoje potrzeby, a następnie dokładnie wyjaśni wszystkie kwestie związane z tymi polisami i zapewni fachowe wsparcie w wyborze oraz załatwieniu formalności.

Sprawdź naszą
ofertę na pozostałe ubezpieczenia