Ubezpieczamy24.com

Ubezpieczenie OC zawodowe – obowiązkowe i dobrowolne

Specjalizujesz się w zawodzie, który wiąże się z podejmowaniem bardzo trudnych decyzji? Zdajesz sobie sprawę z tego, jak duże ryzyko ponosisz i ile szkód możesz wyrządzić? Z tego też powodu przepisy zmuszają przedstawicieli niektórych grup zawodowych do zakupu polisy OC. Sprawdź, czy zaliczasz się do grona zawodów, dla których ubezpieczenie OC zawodowe jest obowiązkowe i poznaj ciążące na Tobie obowiązki! 

Ubezpieczenie OC zawodowe może być obowiązkowe, ale i dobrowolne

Tak, jak wspominaliśmy na początku, prawo wyszczególnia kilka grup zawodowych, które mają obowiązek wykupienia specjalnego OC. Dotyczy to głównie tych osób fizycznych lub prawnych, których błędy mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla ich klientów. Obejmuje to nie tylko ewentualne straty finansowe, ale także zdrowotne, co związane jest, chociażby z zawodem lekarza.

Kogo dotyczą obowiązkowe ubezpieczenia OC zawodowe?

ubezpieczenie oc zawodowe obraz
ubezpieczenie oc zawodowe 1
 • komornicy sądowi,
 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • organizatorzy imprez na większą skalę,
 • brokerzy ubezpieczeniowi,
 • agenci z rynku nieruchomości,
 • cała branża medyczna,
 • radcy prawni i adwokaci,
 • rzecznicy patentowi,
 • biegli rewidenci,
 • detektywi,
 • osoby związane z ratownictwem medycznym,
 • księgowi i notariusze,
 • inżynierowie,
 • właściciele biur świadczących usługi płatnicze.

Jeśli osoby takie nie będą miały ważnej polisy OC, muszą się liczyć z koniecznością zapłacenia bardzo wysokiej kary. Co więcej, gdy taka osoba popełni błąd, będzie za niego odpowiadać z własnej kieszeni. Łatwo wyobrazić sobie, jakie mogą być koszty np. błędów medycznych.

Co warte podkreślenia, ubezpieczenie OC zawodowe jest dedykowane nie tylko powyższym grupom. Ubezpieczenie to może wykupić każdy, kto uważa, że jego praca może stwarzać pewne ryzyko dla klienta.

Najlepsza oferta na ubezpieczenie OC zawodowe

Skorzystaj z wiedzy naszego specjalisty. Polisy dopasowujemy zakresem do Twoich indywidualnych potrzeb. Prześwietlamy oferty najlepszych ubezpieczycieli i wybieramy te, które będą atrakcyjne i jednocześnie bardzo atrakcyjne. Sprawdź już teraz, jakie to proste – skorzystaj z naszego kalkulatora.

Kary za brak obowiązkowego OC

Pod tym kątem nie ma jednej reguły. W przypadku każdego z tych zawodów opieką nad tymi osobami mogą się zajmować bardzo różnorodne instytucje lub urzędy. Istotne jest tutaj to, że regularnie przeprowadzają one kontrole i sprawdzają, czy polisy OC zawodowego są aktualne. Co stanie się, jeśli kontrola wykaże jej brak?

Kary mogą być bardzo dotkliwe, a ich wysokość ponownie zależna jest od tego, jakiego zawodu dany przypadek dotyczy. Bardzo dokładnie normują to przepisy i warto się z nimi zapoznać pod kątem własnej branży. Na przykład agent ubezpieczeniowy może dostać karę w wysokości nawet 1000 euro! Co bardzo istotne, w żaden sposób nie zwalnia to z obowiązku wykupienia polisy. Należy opłacić karę i jednocześnie zakupić polisę OC.

Zawodowe ubezpieczenie OC – minimalne sumy gwarancyjne

Zawodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest w pewnym stopniu normowane prawnie. Chodzi tutaj o to, że ustawodawca z góry narzuca, jaka powinna być minimalna suma ubezpieczeniowa dla takiej polisy. Górne granice nie są ustalone, a więc można dowolnie dopasowywać ubezpieczenie do własnych potrzeb. Ile wynosi suma minimalna? Tak jak wcześniej, jest ona ściśle powiązania z rodzajem wykonywanego zawodu. 

Kilka przykładów prezentujemy poniżej:

 • architekci – minimum 50 tysięcy euro na każde zdarzenie,
 • adwokaci – minimum 50 tysięcy euro na każde zdarzenie,
 • komornicy sądowi – nie mniej, niż 100 tysięcy euro na każde zdarzenie,
 • agenci ubezpieczeniowi – 1 250 618 euro na jedno zdarzenie i jednocześnie 1 875 297 euro na wszystkie zdarzenia,
 • detektywi – minimum 15 tysięcy euro,
 • notariusze oraz zarządcy nieruchomości – przynajmniej 50 000 euro na zdarzenie.

Ile kosztuje zawodowe ubezpieczenie OC?

Cena takich polis zależy przede wszystkim od sumy ubezpieczeniowej oraz rodzaju wykonywanego zawodu. Ubezpieczalnie mają obowiązek trzymania się określonych ustawą minimów, ale w ustalaniu wysokości składki mają pełną dowolność. Różnice są znaczne i trudno określić jednoznacznie kwotę. Np. adwokaci za polisę w minimalnym zakresie płacą przeciętnie około 40 zł miesięcznie.

Ubezpieczenie OC zawodowe - obowiązkowe i dobrowolne 7

Czy minimalna suma ubezpieczeniowa wystarczy?

Zastanawiasz się, czy warto płacić więcej, aby mieć polisę z wyższą, niż standardowa, sumą ubezpieczeniową? Myślałeś kiedyś o tym, z jakim ryzykiem wiąże się wykonywany przez Ciebie zawód? Wyobraź sobie na przykład sytuację, z którą może spotkać się każdy zarządca nieruchomości. To na jego barkach spoczywa obowiązek dbania o doskonały stan techniczny budynku. Wystarczy drobny błąd w zarządzaniu lub zwykłe zapominalstwo, aby w czasie silnej ulewy źle zabezpieczony dach był przyczyną zalania wielu mieszkań w budynku.

Zgodnie z prawem minimalna suma ubezpieczeniowa dla zarządcy nieruchomości wynosi 50 tysięcy złotych. Myślisz, że taka kwota wystarczy, jeśli w wyniku zalania uszkodzeniu ulegnie kilka mieszkań? Niestety musisz pamiętać o tym, że straty ponad sumę w ubezpieczeniu będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni. Jak widzisz, nie warto ryzykować. Lepiej już dziś przejrzyj oferty polisy OC zawodowego i wybierz możliwie najlepszą opcję, dopasowaną do ryzyka, jakie każdego dnia podejmujesz w pracy.

Jakie zdarzenia obejmuje OC zawodowe?

Minimalna suma ubezpieczenia to nie jedyny element, który wynika bezpośrednio z przepisów. Prawo bardzo dokładnie definiuje również zakres ochrony gwarantowanej przez polisy OC zawodowego. Co do zasady, ubezpieczenie to ma zabezpieczać interesy osób trzecich, czyli klientów korzystających z usług konkretnej grupy zawodowej.

Ubezpieczenie OC zawodowe - obowiązkowe i dobrowolne 8

W efekcie ubezpieczenie OC zawodu  gwarantuje wypłatę odszkodowania między innymi w przypadku:

szkód, które były efektem działania niezgodnego z prawem lub pewnych zaniedbań ze strony ubezpieczonego,

szkód mających charakter nieumyślny,

błędów wynikających z rażącego zaniedbania obowiązków,

kosztów, jakie poniósł klient przez niewywiązanie się z umowy osoby ubezpieczonej.

Co bardzo istotne, OC takie gwarantuje także wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy w wyniku jakiegoś błędu ubezpieczonego osoba trzecia doznała wypadku. Pamiętaj, że jako przedstawiciel jednej z powyższych grup zawodowych możesz sam potrzebować pomocy prawnej np. w momencie, gdy klient poda Cię do sądu. OC pokryje również takie koszty, w tym związane z wynajęciem adwokatów.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie OC zawodowe?

Jeśli wykonujesz jeden z powyższych zawodów, naprawdę nie bagatelizuj obowiązku zakupu polisy OC. Kara, jaką ryzykujesz za jej brak, to tylko niewielki koszt, jaki możesz ponieść w wyniku swojego błędu. Jeśli stanie się coś poważnego i sąd udowodni Twoją winę, będziesz zobowiązany do pokrycia wszystkich strach. W wielu przypadkach mogą to być nie tysiące, a dziesiątki czy setki tysięcy złotych. Niewątpliwie najbardziej zagrożona jest tutaj branża medyczna, w której błędy mogą doprowadzić nawet do nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta!

Zamiast się zastawiać, już dziś prześledź aktualne oferty ubezpieczeń OC zawodowego. To bardzo proste – skorzystaj z wiedzy naszego specjalisty i wypełnij dostępny na stronie formularz!

Co jest potrzebne do wykupienia OC zawodowego?

To, co dokładnie będzie Ci potrzebne do zakupu takiej polisy, zależy przede wszystkim od tego, jaki zawód wykonujesz. W niektórych przypadkach musisz mieć stosowne pozwolenie, co dotyczy między innymi notariuszy. Przed podpisaniem polisy OC będziesz musiał się wylegitymować takim dokumentem. W przypadku zawodów, które można wykonywać bez wykształcenia, potrzebne będzie potwierdzenie kompetencji. Zależnie od jego rodzaju, może to być np. świadectwo ukończenia konkretnej szkoły, uzyskania certyfikatu czy przejścia wymaganego prawem kursu. Szczegóły zawsze znajdziesz w regulaminie konkretnej firmy ubezpieczeniowej.

Jak zgłosić szkodę i otrzymać odszkodowanie z OC?

Co do zasady, żadne ubezpieczenie OC nie zapewnia pieniędzy samemu ubezpieczonemu. Oznacza to, że mogą skorzystać z niego tylko Twoi klienci, osoby, które korzystały z Twoich usług i czują się pokrzywdzone. Jeśli spotkałeś się z taką sytuacją, powinieneś po prostu skontaktować się z firmą ubezpieczeniową. Możesz to zrobić np. telefonicznie, dokładnie opisując swój przypadek. Ubezpieczalnia zweryfikuje te informacje i jeśli uzna roszczenie za zasadne, wypłaci stosowne odszkodowanie.

Pamiętaj, że w większości przypadków możesz domagać się odszkodowania nie tylko wtedy, gdy zlecona przez Ciebie usługa została wykonana nienależycie. Zgłoszenie możesz wysłać także wtedy, gdy zlecona praca nie została wykonana w ogóle.

Ubezpieczenie OC Zawodowe - dla wszystkich profesji

Planujesz zakupienie OC zawodowego? Mamy w takim razie świetną informację – pomożemy Ci w znalezieniu najlepszej oferty! W Ubezpieczamy24 znajdziesz przejrzysty formularz. Po prostu wypełnij go i wyślij, a otrzymasz zestawienie ciekawych opcji ubezpieczenia.

Co sądzisz o naszych treściach?

Dajemy z siebie wszystko, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

Wystaw nam notę!
5/5 - (1 vote)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *