721 676 315 lub 534 460 198
ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie OC dla firm

Prowadzenie firmy z pewnością wymaga przedsiębiorczości i pomysłowości, ale nie można zapominać o tym, jak duża odpowiedzialność ciąży na pracodawcy. Odpowiada on za swoich pracowników, cały majątek, jak i ewentualne szkody wyrządzone swoim klientom. 

Z tego powodu każdy biznesmen powinien pomyśleć o wykupieniu specjalnego ubezpieczenia OC dla firm, które w niektórych przypadkach jest nawet obowiązkowe. Co musisz wiedzieć o tych polisach? Sprawdź już teraz!

Czym jest ubezpieczenie OC dla firm?

Co do swojej zasady, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni nie tyle ubezpieczonego, ile osoby trzecie. Jeśli więc z jego winy pojawią się jakieś szkody, poszkodowani mogą liczyć na odszkodowanie. Naturalnie pośrednio chroni to także ubezpieczonego, zabezpieczając jego finanse przed konsekwencjami popełnionego błędu.

Dokładnie tak samo wygląda to w przypadku przedsiębiorstw. Ubezpieczenie OC dla firm chroni klientów przedsiębiorcy przed skutkami ewentualnych pomyłek. Jednak w tym momencie warto podkreślić pewną bardzo istotną rzecz.

Rodzaje ubezpieczeń dla firm

My skupimy się głównie na pierwszej opcji, która przeznaczona jest właśnie przedsiębiorcom. To ta polisa zapewnia odszkodowanie na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim. Oczywiście warto tutaj podkreślić fakt, ze zakres ochrony jest zmienny. Dopasowuje się go do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, jak i rodzaju prowadzonej działalności. Do tego do podstawowego OC można dokupić różnego rodzaju pakiety dodatkowe.

W przypadku OC zawodowego mamy tutaj do czynienia z tzw. przedstawicielami wolnych zawodów. Zalicza się do nich np. lekarzy, prawników, czy radców prawnych. Są to osoby, których błędy mogą mieć wyjątkowo poważne konsekwencje. Lekarz jest odpowiedzialny za zdrowie pacjentów, a np. prawnik może narazić klienta na ogromne straty finansowe. W przypadku takich zawodów mamy więc prawny obowiązek wykupienia specjalnego OC. Za jego brak przewidziane są bardzo wysokie kary.

OC kontraktowe jest z kolei dedykowane firmom działającym właśnie na zasadzie kontraktu. Zalicza się do nich m.in. przedsiębiorstwa budowlane, które w tej formie realizują różne zlecenia. To ubezpieczenie chroni przedsiębiorcę przed skutkami błędów związanych z realizacją kontraktu.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC dla firmy

Ubezpieczenie OC dla firm 1

O tym, przed czym chroni OC firmy już wspomnieliśmy – zabezpiecza osoby trzecie (klientów przedsiębiorstwa), przed skutkami błędów. Jednak warto dodać, że w pewnym zakresie ubezpieczenie to zabezpiecza również mienie przedsiębiorcy. Może to być np. sytuacja, w której w wyniku błędu pracownika doszło do uszkodzenia jakiejś maszyny.

Fakt posiadania OC z pewnością sprawia, że firma wygląda profesjonalnie i wzbudza zaufanie, co przekłada się oczywiście na większe zainteresowanie ofertą. Jednocześnie przedsiębiorca może uwolnić się od stresu wynikającego z odpowiedzialności, jaka na nim ciąży.

Należy tutaj podkreślić, że OC dla firmy można swobodnie rozszerzać o różne pakiety dodatkowe. Zalicza się do nich m.in.:

Ubezpieczenie OC firmy kalkulator

Prowadzisz własną firmę? Z pewnością zdajesz sobie sprawę z odpowiedzialności, która ciąży na każdym właścicielu firmy. Tym bardziej w sytuacji, kiedy zatrudniamy pracowników. Z tego też powodu nie powinieneś ryzykować. Wypełnij formularz i wybierz najlepsze ubezpieczenie OC dla firmy.

1. Dane ubezpieczającego

Imię i nazwisko (*):
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Skan dowodu rejestracyjnego:
Wybierz pliki
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Okres posiadania prawa jazdy (*):
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Pesel (*):
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Kod pocztowy (*):
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dodaj kolejną osobę:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Wpisz datę otrzymania prawa jazdy:
Wpisz datę
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Imię i nazwisko:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Pesel:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Kod pocztowy:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Okres posiadania prawa jazdy:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

2. Zakres ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczenia (*):
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Dodatkowe ubezpieczenie:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

3. Dane pojazdu

Model (*):
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Marka (*):
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Rodzaj paliwa (*):
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Liczba drzwi:
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Ładowność [kg]
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Rok produkcji (*):
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Pojemność silnika (*):
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Ilość miejsc (*):
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
DMC [kg]
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

4. Dane kontaktowe

Imię i nazwisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Telefon kontaktowy (*):
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Adres e-mail:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Preferowany kontakt
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

5. Nowe ubezpieczenie

Data rozpoczęcia nowego ubezpieczenia:
Wybierz datę
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Miejsce na ewentualne uwagi
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Ubezpieczenie OC dla firmy – kiedy jest obowiązkowe?

Pamiętasz, jak wspominaliśmy o tym, iż niektóre zawody mają obowiązek posiadania polisy OC? Bardzo dokładnie regulują to obowiązujące od lat przepisy. Powinieneś mieć tego świadomość i upewnić się, że Twoja branża nie jest objęta takim obowiązkiem. Przy braku OC ryzykujesz własnym majątkiem. Jeśli dojdzie do szkody, zadośćuczynienie wypłacisz z własnej kieszeni.

Pamiętaj również, że za brak obowiązkowego ubezpieczenia przepisy przewidują bardzo wysokie kary. Co więcej, uniknięcie tych sankcji jest mało prawdopodobne. Od lat prowadzone są kompleksowe kontrole osób wykonujących zawody objęte obowiązkiem posiadania OC i szansa na to, że brak polisy zostanie wykryty, jest bardzo duża.

Kto w takim razie musi wykupić obowiązkowe, zawodowe ubezpieczenie OC? Przede wszystkim:

osoby pracujące w służbie zdrowia, przede wszystkim lekarze,
detektywi,
osoby związane z prawem, w tym komornicy, księgowi, radcy prawni, notariusze i biegli rewidenci,
agencji i brokerzy ubezpieczeniowi,
pośrednicy nieruchomości,
rzeczoznawcy majątkowi,
inżynierzy i architekci,
osoby zajmujące się organizacją imprez na skalę masową,
tzw. dysponenci jednostek służby ratownictwa medycznego.

Jak dobrać ubezpieczenie dla firmy?

Sama odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy jest oczywiście ważna, ale na tym nie kończy się ochrona ubezpieczeniowa, o której warto pomyśleć. Co jeszcze opłaca się dokupić, aby rozszerzyć podstawowe ubezpieczenie firmy?

Przede wszystkim polecamy ochronę mienia, szczególnie wtedy, gdy jego wartość jest stosunkowo wysoka. Zalicza się do niego zarówno nieruchomości, jak i ich wyposażenie, w tym m.in. różnego rodzaju meble, specjalistyczne maszyny czy instalacje. Ubezpieczenie chroni zarówno na wypadek różnych poważnych awarii, jak i chociażby kradzieży, aktów wandalizmu czy pożarów. Mienie to bardzo szerokie pojęcie i może obejmować również majątek pracowników, rzeczy przynoszone przez nich do firmy.

Co ważne, warto również ubezpieczyć swoje środki pieniężne. Firma korzystająca z usług różnych przewoźników powinna także zastanowić się nad ubezpieczeniem ładunków w transporcie. Choć firmy transportowe mają specjalne polisy, to nierzadko sumy ubezpieczeniowe są niższe, niż wartość przewożonych towarów.

Prawda jest taka, że zakres ubezpieczenia zawsze nale