Ubezpieczamy24.com

Ubezpieczenie OC firmy - dla działalności gospodarczej

Prowadzenie firmy z pewnością wymaga przedsiębiorczości i pomysłowości, ale nie można zapominać o tym, jak duża odpowiedzialność ciąży na pracodawcy. Odpowiada on za swoich pracowników, cały majątek, jak i ewentualne szkody wyrządzone swoim klientom. To duża odpowiedzialność dla Twojej firmy.

Z tego powodu każdy przedsiębiorca powinien pomyśleć o wykupieniu specjalnego ubezpieczenia OC dla firm, które w niektórych przypadkach jest nawet obowiązkowe. Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej obejmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osobowe lub materialne, które mogą zostać wyrządzone osobie trzeciej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w związku z posiadanym mieniem.

Czym jest ubezpieczenie OC dla firm?

Ubezpieczenie OC dla firm jest zabezpieczeniem, które przede wszystkim chroni interesy osób trzecich. W przypadku wystąpienia szkód spowodowanych przez firmę, poszkodowani mają prawo do otrzymania odszkodowania. Jednocześnie, ubezpieczenie OC chroni finanse firmy, minimalizując finansowe konsekwencje ewentualnych błędów czy zaniedbań.

Dokładnie tak samo wygląda to w przypadku przedsiębiorstw. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni klientów przedsiębiorcy przed skutkami wyrządzenia szkody. 

Rodzaje ubezpieczeń dla firm

My skupimy się głównie na pierwszej opcji, która przeznaczona jest właśnie przedsiębiorcom. To ta polisa zapewnia odszkodowanie na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim. Oczywiście warto tutaj podkreślić fakt, ze zakres ochrony jest zmienny. Dopasowuje się go do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, jak i rodzaju prowadzonej działalności. Do tego do podstawowego OC można dokupić różnego rodzaju pakiety dodatkowe.

W przypadku OC zawodowego mamy tutaj do czynienia z tzw. przedstawicielami wolnych zawodów. Zalicza się do nich np. lekarzy, prawników, czy radców prawnych. Są to osoby, których błędy mogą mieć wyjątkowo poważne konsekwencje. Lekarz jest odpowiedzialny za zdrowie pacjentów, a np. prawnik może narazić klienta na ogromne straty finansowe. W przypadku takich zawodów mamy więc prawny obowiązek wykupienia specjalnego OC. Za jego brak przewidziane są bardzo wysokie kary.

OC kontraktowe jest z kolei dedykowane firmom działającym właśnie na zasadzie kontraktu. Zalicza się do nich m.in. przedsiębiorstwa budowlane, które w tej formie realizują różne zlecenia. To ubezpieczenie chroni przedsiębiorcę przed skutkami błędów związanych z realizacją kontraktu.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej - zakres ochrony

Ubezpieczenie OC firmy 13

O tym, przed czym chroni OC firmy już wspomnieliśmy – zabezpiecza osoby trzecie (klientów przedsiębiorstwa), przed skutkami błędów. Jednak warto dodać, że w pewnym zakresie ubezpieczenie to zabezpiecza również mienie przedsiębiorcy. Może to być np. sytuacja, w której w wyniku błędu pracownika doszło do uszkodzenia jakiejś maszyny.

Fakt posiadania ubezpieczenia działalności gospodarczej z pewnością sprawia, że firma wygląda profesjonalnie i wzbudza zaufanie, co przekłada się oczywiście na większe zainteresowanie ofertą. Jednocześnie przedsiębiorca może uwolnić się od stresu wynikającego z odpowiedzialności, jaka na nim ciąży.

Należy tutaj podkreślić, że OC dla firmy można swobodnie rozszerzać o różne pakiety dodatkowe oraz klauzule. Zalicza się do nich m.in.:

Ubezpieczenie OC firmy - oblicz składkę

Prowadzisz własną firmę? Z pewnością zdajesz sobie sprawę z odpowiedzialności, która ciąży na każdym właścicielu firmy. Tym bardziej w sytuacji, kiedy zatrudniamy pracowników. Z tego też powodu nie powinieneś ryzykować. Wypełnij formularz i wybierz najlepsze ubezpieczenie OC dla firmy.

Dane firmy

Imię i nazwisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Ilość pracowników: (*)
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
NIP firmy: (*)
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Adres e-mail: (*)
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Numer telefonu:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Preferowany kontakt
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Informacje o ubezpieczeniu

Obrót roczny firmy:
np. 1 mln złotych.
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
PKD które ma być objęte ochroną: (*)
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Suma ubezpieczenia(w PLN): (*)
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Uwagi
Zawrzyj istotne informacje, jeśli chcesz
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
* Wyrażam zgodę na przeprowadzenie analizy potrzeb klienta (APK):
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.

Ubezpieczamy24.com oświadcza, że umożliwia Klientowi złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody bądź niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie Analizy Potrzeb Klienta (APK), a także Analiza Potrzeb Klienta (APK), przeprowadzona w następstwie wyrażenia dobrowolnej zgody przez Klienta – czyni zadość obowiązkom stawianym podmiotom zajmującym się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych przez obowiązujące przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

*Mając na uwadze powyższe, oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że wzięcie udziału w przedmiotowej Analizie Potrzeb Klienta (APK) jest dobrowolne oraz, że w przypadku odmowy wypełnienia przeze mnie tej analizy, ograniczona zostanie możliwość dokonania oceny, czy zawierana przeze mnie umowa ubezpieczenia jest dla mnie odpowiednia, a także ograniczona zostanie możliwość weryfikacji, czy spełnione zostały warunki skorzystania z akcji promocyjnych i konkursów oferowanych przez Ubezpieczamy24.com.

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
* Zgoda na przeprowadzenie analizy potrzeb klienta (APK):
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Ubezpieczamy24.com oświadcza, że umożliwia Klientowi złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody bądź niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie Analizy Potrzeb Klienta (APK), a także Analiza Potrzeb Klienta (APK), przeprowadzona w następstwie wyrażenia dobrowolnej zgody przez Klienta – czyni zadość obowiązkom stawianym podmiotom zajmującym się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych przez obowiązujące przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

*Mając na uwadze powyższe, oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że wzięcie udziału w przedmiotowej Analizie Potrzeb Klienta (APK) jest dobrowolne oraz, że w przypadku odmowy wypełnienia przeze mnie tej analizy, ograniczona zostanie możliwość dokonania oceny, czy zawierana przeze mnie umowa ubezpieczenia jest dla mnie odpowiednia, a także ograniczona zostanie możliwość weryfikacji, czy spełnione zostały warunki skorzystania z akcji promocyjnych i konkursów oferowanych przez Ubezpieczamy24.com.

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Analiza potrzeb klienta

Czy poszukujesz ochrony majątku firmowego, czyli zabezpieczenia na wypadek szkód wyrządzonych we własnym mieniu (np. budynkach, sprzęcie, wyposażeniu, elektronice, towarach)?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
Czy poszukujesz ochrony w związku z posiadaniem na wynajem budynku, w którym prowadzona będzie działalność usługowa?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
Czy poszukujesz ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej, czyli ochrony na wypadek szkód wyrządzonych przez Ciebie lub Twoich pracowników innym osobom lub podmiotom?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
Czy poszukujesz ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej w zakresie dobrowolnego OC zawodu- aptekarza, nauczyciela, personelu pedagogiczno-wychowawczego i osoby związanej z kulturą lub sportem?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
Czy poszukujesz ochrony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej bądź ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej operatora transportowego?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
Uwagi klienta:
Miejsce na ewentualne uwagi
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Podpis klienta:
To pole jest wymagane!
Prosimy o podpisanie formularza APK
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Ubezpieczenie OC firmy 14

Ubezpieczamy24.com Bielec Rakowski Spółka Jawna
KRS 0000860886 NIP 8961637530 REGON 38707544600000
e-mail: biuro@ubezpieczamy24.com 

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Obowiązkowe OC - kiedy trzeba wykupić?

Pamiętasz, jak wspominaliśmy o tym, iż niektóre zawody mają obowiązek posiadania polisy OC? W takim wypadku, w związku z prowadzeniem działalności w danym obszarze, jesteś zobowiązany do wykupienia polisy OC. Bardzo dokładnie regulują to obowiązujące od lat przepisy. Powinieneś mieć tego świadomość i upewnić się, że Twoja branża nie jest objęta takim obowiązkiem. Przy braku OC dla firmy jednoosobowej ryzykujesz własnym majątkiem. Jeśli dojdzie do szkody, zadośćuczynienie wypłacisz z własnej kieszeni.

Pamiętaj również, że za brak obowiązkowego ubezpieczenia przepisy przewidują bardzo wysokie kary. Co więcej, uniknięcie tych sankcji jest mało prawdopodobne. Od lat prowadzone są kompleksowe kontrole osób wykonujących zawody objęte obowiązkiem posiadania OC i szansa na to, że brak polisy zostanie wykryty, jest bardzo duża.

Kto w takim razie musi wykupić obowiązkowe, zawodowe ubezpieczenie OC? Przede wszystkim:

Ubezpieczenie OC firmy 15

Jak dobrać ubezpieczenie dla firmy?

Sama odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy jest oczywiście ważna, ale na tym nie kończy się ochrona ubezpieczeniowa, o której warto pomyśleć. Co jeszcze opłaca się dokupić, aby rozszerzyć podstawowe ubezpieczenie firmy?

Przede wszystkim polecamy ochronę mienia, szczególnie wtedy, gdy jego wartość jest stosunkowo wysoka. Zalicza się do niego zarówno nieruchomości, jak i ich wyposażenie, w tym m.in. różnego rodzaju meble, specjalistyczne maszyny czy instalacje. Ubezpieczenie chroni zarówno na wypadek różnych poważnych awarii, jak i chociażby kradzieży, aktów wandalizmu czy pożarów. Mienie to bardzo szerokie pojęcie i może obejmować również majątek pracowników, rzeczy przynoszone przez nich do firmy (np. w celu wykonania usługi).

Co ważne, warto również ubezpieczyć swoje środki pieniężne. Firma korzystająca z usług różnych przewoźników powinna także zastanowić się nad ubezpieczeniem ładunków w transporcie. Choć firmy transportowe mają specjalne polisy, to nierzadko sumy ubezpieczeniowe są niższe, niż wartość przewożonych towarów.

Prawda jest taka, że zakres ubezpieczenia zawsze należy indywidualnie dopasować do konkretnej sytuacji. Firmy mają różny charakter, ich potrzeby są bardzo zróżnicowane i w efekcie składniki polisy należy odpowiednio dobierać. Pomóc w tym mogą doświadczeni agencji, w tym z naszej firmy. Wystarczy, że skorzystasz ze specjalnego narzędzia, porównywarki, dzięki której nasi eksperci przygotują dla Ciebie atrakcyjną ofertę ubezpieczeniową. Będzie kompleksowa, dopasowana do potrzeb, a do tego przystępna cenowo.

Jak dobrać ubezpieczenie dla firmy?

Jeśli chcesz kompleksowo i jednocześnie tanio ubezpieczyć swoją firmę, najlepiej bazuj na specjalnych pakietach dedykowanych przedsiębiorcom. Oferuje je wiele ubezpieczalni i ich zaletą jest zarówno to, iż są bardzo złożone, jak i przystępne cenowo. Zawsze kupując w pakiecie, możesz liczyć na obniżki, oszczędzając dzięki temu pieniądze. Oczywiście możemy Ci pomóc w znalezieniu najlepszej opcji ubezpieczeniowej – najlepiej zgłoś się do nas już dziś.

Pamiętaj także o tym, że polisa wcale nie musi obejmować standardowego okresu 12 miesięcy. Jeśli tylko chcesz, jej okres można wydłużyć już w momencie podpisywania umowy. Musisz tylko o tym pomyśleć w momencie przygotowywania oferty. Zgłoś taką potrzebę doradcy, a na pewno zaproponuje Ci korzystne rozwiązanie.

Ostatnia istotna kwestia to fakt, że ubezpieczyciel nigdy nie wypłaci Ci odszkodowania, jeśli udowodni, że do szkody doszło umyślnie. Miej tego świadomość, podpisując umowę na ubezpieczenie swojej firmy. Zanim złożysz podpis, zapoznaj się dokładnie z warunkami. Sprawdź, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel zdejmuje z siebie odpowiedzialności. Dowiedz się również, jakie są wymagania firmy ubezpieczeniowej. Np. przy polisie chroniącej przed skutkami pożaru może być konieczne stosowanie specjalnych rozwiązań PPOŻ. Ich brak będzie podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.

Ile kosztuje ubezpieczenie firmy?

W kontekście kosztów tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi związanej z tym, ile trzeba będzie zapłacić za polisę. Z doświadczenia wiemy, że składki dla podstawowego OC dedykowanego firmom nierzadko zaczynają się już od około 45 zł na miesiąc.

Jednak cena w dużej mierze zależeć będzie od dodatkowych pakietów oraz zakresu ochrony w ich ramach. Np. koszt ochrony finansów okaże się różny zależnie od tego, jak dużymi środkami pieniężnymi obraca firma i jak duże jest zagrożenie ich utraty.

Na koszty mają wpływ również takie elementy, jak:

Jeśli chcesz dokładnie poznać te koszty, najlepiej już dziś skorzystaj z naszego narzędzia. Przygotujemy zestawienie ofert wraz z przejrzystym porównaniem cen oraz zakresu ochrony. Pomożemy Ci w znalezieniu najlepszego ubezpieczenia dla firmy!

Ubezpieczenie OC dla firmy – suma gwarancyjna

Warto mieć świadomość tego, że przepisy dokładnie określają minimalne sumy ubezpieczeniowe dla OC zawodowego. Wartość ta jest zmienna i zależna od konkretnego zawodu. Na przykład dla architektów, notariuszy oraz adwokatów musi to być kwota minimum 50 tysięcy euro na jedno zdarzenie. W przypadku detektywa jest to już 15 tysięcy euro, na 25 tys. euro musi się ubezpieczyć rzeczoznawca majątkowy.

Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Nie bez powodu wypisaliśmy zawody, które objęte są obowiązkiem posiadania OC. Jeśli pracujesz np. w zawodzie detektywa i zakładasz własne biuro detektywistyczne, również musisz wykupić odpowiednią polisę! Koniecznie o tym pamiętaj i najlepiej skorzystaj z naszej pomocy, jeśli chcesz znaleźć najlepsze ubezpieczenie. Prześwietlimy dla Ciebie rynek i wykonamy kalkulację kosztów, a następnie pomożemy w wyborze najlepszej opcji.

Dlaczego warto rozważyć zakup ubezpieczenie OC firmy?

Praktycznie każda firma, zarówno mała, jak i bardzo duża, jest narażona na różne zagrożenia. Mając odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, prowadzenie przedsiębiorstwa stanie się mniej stresujące. W ten sposób też nie wpadniesz w długi przez nieszczęśliwe zdarzenie lub też w wyniku rażącego niedbalstwa. Będziesz chronić swój majątek, finanse, a do tego pracowników, jeśli oczywiście ich zatrudniasz. Specjalne ubezpieczenie powinni wykupić również przedsiębiorcy, którzy wiele inwestycji finansują, wspierając się leasingiem. Pamiętajmy, że każda działalność gospodarcza niesie ze sobą pewne ryzyko, a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej jest jednym ze sposobów na jego minimalizację.

Jak wygląda ochrona ubezpieczeniowa polisy OC dla firmy jednoosobowej?

Polisa OC zapewnia ochronę w przypadku, gdy działania firmy spowodują szkody osobiste i szkody rzeczowe osobom trzecim. To oznacza, że jeśli w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, dojdzie do wyrządzenia szkody na osobie lub mieniu osób trzecich, polisa OC pokrywa koszty odszkodowania. Polisa ta chroni finanse przedsiębiorcy, zabezpieczając je przed potencjalnie znaczącymi wydatkami. Należy zauważyć, że zakres ochrony i limit odpowiedzialności zależą od konkretnych warunków ubezpieczenia, które mogą się różnić w zależności od oferty ubezpieczyciela. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z warunkami oferowanej polisy OC, a w razie wątpliwości skonsultować się ze specjalistą.

Ubezpieczenie OC firmy - kalkulator

Im lepiej dopasowana będzie ochrona biznesu, tym łatwiejsze stanie się jego prowadzenie. Co bardzo istotne, różne rodzaju zdarzenia nie będą groziły nagłą utratą płynnością finansowej. Pamiętaj, że nierzadko z pozoru niewielki błąd może mieć bardzo poważne konsekwencje. Brak OC firmy w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do jej bankructwa.

Nie ryzykuj więc i już dziś ubezpiecz swoje przedsiębiorstwo. Możesz liczyć na nasze profesjonalne wsparcie – skorzystaj ze specjalnego kalkulatora ubezpieczeniowego!

Ubezpieczenia
dla firm - nasza oferta

Szukasz ubezpieczenia dla swojej firmy? Wspieramy małe i średnie firmy oraz korporacje.
Sprawdź szczególnie: