Ubezpieczamy24.com

ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej obraz 5

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej

Bycie zarządcą wspólnoty mieszkaniowej niesie za sobą nie tylko mnóstwo obowiązków. To także ogromna odpowiedzialność, gdyż w budynkach takich nierzadko mieszka wiele rodzin. Właściciel powinien zadbać o bezpieczeństwo, regularne wykonywanie remontów i inspekcji technicznych, a także utrzymanie terenów zewnętrznych. Niestety jest on również odpowiedzialny za skutki sytuacji nadzwyczajnych. Zerwany dach przez wichurę czy zalanie mieszkań po oberwaniu chmury? Straty będzie musiała pokryć wspólnota. Z racji świadomości tej odpowiedzialności coraz więcej zarządców decyduje się na wykupienie ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej. Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy. 

Kiedy ubezpieczenie się przyda?

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej może się przydać w wielu różnych sytuacjach, takich jak:

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej 19
ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej obraz 2

Ile kosztuje ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Po pierwsze każdy ubezpieczyciel przygotowujemy indywidualne oferty. Nawet jeśli zakres ochrony jest identyczny, tak jak i suma ubezpieczenia, to różnice w wysokości składki mogą być duże pomiędzy towarzystwami. Wynika to z faktu, że takie firmy indywidualnie wyliczają ryzyko. Kryteria są różne i stąd tak ogromne rozbieżności.

Naturalnie zakres ochrony oraz suma ubezpieczenia to kolejne składowe wpływające na koszt wykupienia polisy. To wszystko sprawia, że szukając oferty, powinieneś dokładnie przeanalizować rynek. Im więcej opcji znajdziesz, tym łatwiej będzie Ci wybrać tę najtańszą i najatrakcyjniejszą.

Zapytaj o ofertę na ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej

Nasze ubezpieczenie zapewni ochronę dla lokali i budynków mieszkalnych oraz ich wyposażenia. Współpracując z nami, mogą Państwo mieć pewność, że majątek wspólnoty będzie bezpieczny i chroniony przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. Oferujemy kompleksową ochronę dla wspólnot: w tym ubezpieczenie sprzętu oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Wypełnij formularz

Zostaw nam swoje dane, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.


Jak możemy Ci pomóc?

Opisz krótko sprawę.


Koszty usuwania strat we wspólnocie mieszkaniowej mogą być ogromne

Problemu absolutnie nie wolno bagatelizować. Wystarczy tylko wyobrazić sobie, ile pieniędzy trzeba będzie wydać w przypadku uszkodzenia pokrycia dachowego. Jeśli przy okazji komuś stanie się coś złego, wspólnota mieszkaniowa również będzie za to odpowiedzialna. To samo dotyczy zalania wynikającego z przyczyn naturalnych, czyli opadów deszczu. Wspólnota będzie musiała pokryć straty, jakie ponieśli lokatorzy zalanych mieszkań.

Kwoty te mogą być ogromne i tylko od zarządcy zależy, czy to on będzie wypłacał takie pieniądze, czy przeniesie odpowiedzialność na towarzystwo ubezpieczeniowe. Polisy dedykowane wspólnotom mieszkaniowym to bardzo elastyczne oferty. Dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb pod kątem zakresu ochrony czy sumy ubezpieczeniowej nie stanowi większego problemu.

Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych są zabezpieczeniem na skutek różnych nieprzewidzianych okoliczności i chronią przed koniecznością wypłaty dużych sum odszkodowania z majątku podmiotu. Oczywiście pamiętaj o tym, aby przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy dokładnie ją przeczytać. Koniecznie zapoznaj się z tzw. OWU, czyli pełnym regulaminem, w którym znajdziesz m.in. informacje o tym, w jakich sytuacjach należy Ci się odszkodowanie. Jeśli nie rozumiesz jakichś zapisów OWU, poproś o ich wyjaśnienie!

Zakres ubezpieczenia dla wspólnoty mieszkaniowej

ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej obraz

Pierwsza kwestia, na którą powinieneś zwrócić uwagę podczas zakupu takiej polisy, to zakres ochrony. Zarządy wspólnot mieszkaniowych z reguły decydują się na zakup pakietu rozszerzonego z uwagi na szarszy zakres ochrony na ryzyka zdarzeń losowych.

Ubezpieczyciele dla wspólnot mieszkaniowych najczęściej oferują 3 pakiety:

podstawowy

rozszerzony o niepełnym zakresie

kompleksowy, czyli podstawowy i wszystkie dostępne rozszerzenia

Nie trudno się domyślić, że pierwsza opcja będzie najtańsza, ale i zapewni ona najniższy poziom ochrony. Podstawowe ubezpieczenie najczęściej obejmuje szkody wywołane siłami przyrody. Intensywne opady deszczu, burze, grad, wichury, osunięcia się ziemi czy powodzie. Dodatkowo ochroną objęte są również zdarzenia związane z pożarami, włamaniami i rabunkami, a nawet uderzeniami maszyn powietrznych w budynek.

W opcji rozszerzonej ochrona obejmuje swym zasięgiem bardziej techniczne kwestie. W tym pakiecie będziesz mógł dodatkowo liczyć na odszkodowanie w razie wystąpienia katastrofy budowlanej. Firma pokryje również straty związane z awarią sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji centralnego ogrzewania.

Ostatni pakiet obejmuje oczywiście wszystkie opisane wyżej ochrony. Dodatkowo jednak zapewnia wypłatę odszkodowania przy stratach związanych z przepięciami w sieci energetycznej. To także ochrona przed działalnością wandali. Wiele ubezpieczycieli w tym pakiecie dodaje również szkody związane z pojawieniem się sadzy lub zadymienia w budynku.

Jaki majątek wspólnoty mieszkaniowej można objąć ochroną?

W zasadzie ochroną można objąć wszystko, co wchodzi w skład majątku wspólnoty. Są to więc wszystkie budynki oraz budowle przylegające. Do tego wyposażenie, a nawet mienie należące do osób pracujących na rzecz wspólnoty.

Ważne w tym wszystkim jest odpowiednie wyliczenie tego majątku. Suma ubezpieczeniowa powinna w całości pokrywać jego wartość. Gdy będzie za niska, w razie szkody całkowitej zarządca może otrzymać zbyt mało pieniędzy z uwagi na funkcjonujący system ubezpieczenia, który wypłaca jedynie pieniądze za szkody powstałe do danego limitu. Przy zbyt dużej sumie ubezpieczalnia i tak nie wypłaci więcej, niż wartość majątku przed powstaniem szkody. W efekcie za zbyt wysokie ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej po prostu niepotrzebnie się przepłaca.

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej 20

Polecamy zainteresować się również OC, które może obejmować nie tylko zarządców nieruchomości, ale także zatrudnionych przez nich pracowników. Jest to ważne, gdyż ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni na wypadek zdarzeń będących wynikiem błędu ludzkiego. Może to być np. zalanie mieszkania lokatora wynikające z nieprawidłowego uszczelnienia instalacji wodnej w budynku.

Odpowiedzialność cywilna (OC) zarządcy nieruchomości jest obowiązkowe!

Od razu musimy podkreślić jedną rzecz. Zarządca wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z przepisami, ma obowiązek wykupienia polisy OC. Dotyczy to oczywiście osób, które mają odpowiednią licencję. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować wysokimi karami. Jednocześnie w przypadku zdarzeń powstałych z winy zarządcy, to on będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów usunięcia szkód.

Mądrze dobierz wariant ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej

Zastanawiasz się nad tym, który wariant ochrony ubezpieczeniowej wybrać? Niestety w tym zakresie nie jesteśmy w stanie udzielić jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Wszystko zależy od Twoich indywidualnych potrzeb. Przeanalizuj dobrze swoją sytuację, oceń realne zagrożenie i ubezpiecz się tak, aby mieć zapewnioną pełną ochronę przed nimi.

 

ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej obraz 6
Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej 21

Najlepsze ubezpieczenia dla wspólnot mieszkaniowych

Oczywiście jeśli tylko chcesz, możesz skorzystać z naszego wsparcia. Wystarczy, że wypełnisz specjalny formularz i wyślesz go do nas. Dzięki niemu będziemy mogli prześledzić rynek pod kątem znalezienia najlepszej opcji ubezpieczenia, dopasowanej do Ciebie. Znajdziemy ofertę o szerokim zakresie, która będzie atrakcyjna cenowo.
Wiadomość do eksperta

Sprawdź, jaką ofertę dla Ciebie przygotowaliśmy

Telefon do eksperta

Porozmawiajmy

Wycena szkód we wspólnocie mieszkaniowej

Czas zająć się kwestiami finansowymi, a więc najważniejszymi. Szacowanie szkód może mieć dwojaki charakter i decyzję o tym, jak to będzie wyglądać, podejmujesz już w momencie podpisywania umowy.
Wartość może mieć charakter: odtworzeniowy oraz rzeczywisty. 

W opcji odtworzeniowej firma ubezpieczeniowa wypłaca tyle pieniędzy, aby móc przywrócić stan sprzed powstania szkody. W drugiej opcji szacuje się, ile uszkodzone nieruchomości i rzeczy były faktycznie warte tuż przed szkodą. Właśnie tyle pieniędzy dostanie ubezpieczony.

Naszym zdaniem opcja odtworzeniowa jest dużo bezpieczniejsza. Odszkodowanie pokryje wszystkie koszty, a więc związane nie tylko z zakupem rzeczy, ale i pracami budowlanymi, jeśli będą potrzebne. Na wartości rzeczywistej wspólnota mieszkaniowa może być stratna.

ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej obraz 4

Suma ubezpieczenia wspólnoty mieszkaniowej

Okazuje się, że ubezpieczający może zdecydować, na jakiej zasadzie zostanie ustalona wartość majątku. Pierwsze z dostępnych rozwiązań to skorzystanie z usług rzeczoznawcy i zdecydowanie polecamy zdecydowanie się właśnie na to. Specjalista ma rozległą wiedzę w tej dziedzinie i na pewno rzetelnie wyceni majątek.

Można to również zrobić samodzielnie, a więc po prostu zadeklarować, ile wart jest majątek i jaka ma być suma ubezpieczeniowa. Rodzi to jednak ryzyko pomyłek, zarówno w stronę niedoszacowania, jak i przeszacowania. Niewielkie odstępstwa nie będą miały znaczenia, ale przy dużych błędach można już sporo stracić.

Do samodzielnych wyliczeń musisz zastosować tzw. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia. Dotyczy on każdego metra kwadratowego powierzchni użytkowej w budynkach wspólnoty mieszkaniowej. Jego wartość jest ustalana odgórnie i aktualizowana dwa razy do roku. Przed wyliczeniem musisz więc sprawdzić, ile wynosi w danej chwili. Niestety jest on mało precyzyjny. Jeśli np. masz bardzo nowoczesne budynki, tak wyliczona wartość majątku może być mocno zaniżona. To najlepszy dowód na to, że warto skorzystać z pomocy specjalisty, czyli rzeczoznawcy.

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej – wypłata odszkodowania

Zapewne już wiesz, że wysokość sumy ubezpieczeniowej ma istotny wpływ na to, jakie maksymalne odszkodowanie możesz uzyskać. Nie polecamy więc podejmowania prób zaniżania wartości majątku wspólnoty mieszkaniowej. Przez takie działanie, jeśli zdarzy się coś złego, odszkodowanie za szkodę może być całkowicie niesatysfakcjonujące.

Podpisując umowę, koniecznie zwróć uwagę na opis sytuacji, w których to ubezpieczyciel nie wypłaci Ci pieniędzy. Często dzieje się tak w przypadku niewielkich strat, za które odpowiedzialna jest wspólnota mieszkaniowa. Dotyczy to zwłaszcza tych sytuacji, w których koszty usunięcia danej szkody są dużo wyższe, od faktycznie poniesionych strat.

Jeśli dojdzie do szkody, pamiętaj, aby jak najszybciej zgłosić to firmie ubezpieczeniowej. Nierzadko procedury są skomplikowane i zajmują dużo czasu. Im szybciej poinformujesz o sytuacji, tym krócej będziesz oczekiwał na wypłatę odszkodowania. 

Oblicz składkę na ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej

Chcesz znaleźć najtańsze ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej o możliwie najszerszym zakresie? W takim razie już teraz skorzystaj z naszej oferty. Wypełnij formularz dostępny na stronie i w kilka chwil wylicz składkę! To prostsze, niż może Ci się wydawać.