Ubezpieczamy24.com

Wypowiedzenie umowy OC – wzór 2024

Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest obowiązkowe dla każdego właściciela zarejestrowanego samochodu w Polsce. Istnieje wiele różnych ofert ubezpieczeniowych na rynku, co pozwala na wybór ubezpieczenia dopasowanego do indywidualnych potrzeb i preferencji. W przypadku decyzji o zmianie polisy, często pojawia się pytanie dotyczące wypowiedzenia umowy OC. W jaki sposób dokonać wypowiedzenia umowy OC? Kiedy jest to możliwe i na czym polega ten proces? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz na naszej stronie.

wypowiedzenie umowy OC Pzu ob 3

Dzisiaj postaramy się nieco przybliżyć ten temat wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, gdyż znając swoje prawa, można po prostu oszczędzać pieniądze. Można się o tym przekonać nawet teraz, korzystając z pomocy naszego agenta. Współpracujemy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi i z dużym prawdopodobieństwem będziemy w stanie przedstawić lepszą cenowo ofertę niż ta, z której korzystasz teraz. Zanim jednak do tego dojdziemy, czas sprawdzić wszystkie możliwości związane z zerwaniem umowy u obecnego ubezpieczyciela.

Kto może złożyć wypowiedzenie OC?

W Polsce wypowiedzenie na umowę ubezpieczenia OC może złożyć każda osoba, która jest posiadaczem polisy OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) lub jest upoważniona przez posiadacza polisy do działania w jego imieniu. Oznacza to, że właściciel pojazdu, który jest objęty polisą OC, ma prawo do wypowiedzenia umowy. Jeśli pojazd jest współwłasnością kilku osób, każdy z nich ma prawo do wypowiedzenia umowy. W przypadku, gdy pojazd jest wynajmowany lub użytkowany przez inną osobę niż właściciel, upoważnienie do wypowiedzenia umowy może zostać udzielone przez właściciela pojazdu.

Prawo klienta do wypowiedzenia umowy OC jest jasno określone w ustawie o ubezpiecziach obowiązkowych. Szczegółowe informacje znajdują się w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W jakich sytuacjach składa się wypowiedzenie umowy OC?

Zdecydowanie najczęstszym przypadkiem jest ten, w którym to po prostu zbliża nam się termin końca obecnie obowiązującej polisy i po dokładnym przeanalizowaniu rynku znajdujemy inną firmę, w której wysokość składki jest niższa. Wtedy też wypowiadamy umowę u obecnego ubezpieczyciela i podpisujemy nową, z inną firmą.

Sytuacji, w których przyda nam się możliwość skorzystania z tej opcji, jest jednak o wiele więcej, w tym między innymi wypowiedzenie po: kupnie auta z rynku wtórnego, wyrejestrowaniu i zezłomowaniu pojazdu, po wykupieniu innej polisy w trakcie obowiązywania poprzedniej. 

Nadubezpieczenie i niedoubezpieczenie obraz 1

Procedura wypowiedzenia umowy OC – jak to wygląda?

W przypadku, kiedy termin obecnej polisy ubezpieczeniowej dobiega końca i planuje się podpisać umowę z inną firmą, najlepiej złożyć wypowiedzenie maksymalnie na 1 dzień przed końcem obecnej umowy. Jest to najczęstsza forma rezygnacji z ubezpieczenia, prosta i niezwykle szybka. Można pobrać dowolny wzór takiego dokumentu zarówno ze strony samego ubezpieczyciela, jak i po prostu z internetu (np. na naszej stronie) i wysłać go do towarzystwa ubezpieczeniowego za pomocą kuriera, poczty, czy maila. Na dokumencie muszą koniecznie znaleźć się następujące dane: imię oraz nazwisko właściciela, adres zamieszkania, pełne dane dotyczące modelu oraz marki pojazdu, numer polisy ubezpieczeniowej. 

Co dzieje się po takim wypowiedzeniu? Umowa wygasa dokładnie z dniem jej zakończenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby już wcześniej podpisać nową umowę z inną firmą ubezpieczeniową, wyznaczając datę początku ochrony ubezpieczeniowej na pierwszy dzień po wygaśnięciu obecnej polisy.

Jakie informacje musi zawierać wypowiedzenie umowy OC?

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC powinno zostać napisane na piśmie i zawierać następujące informacje: data i miejsce sporządzenia, dane osobowe i adresowe klienta (imię i nazwisko, adres zamieszkania), numer rejestracyjny i markę pojazdu, nazwę i adres firmy ubezpieczeniowej, numer polisy OC oraz podstawę prawną. Dokument powinien być podpisany przez osobę wypowiadającą umowę. Wzór wypowiedzenia można znaleźć na stronie internetowej ubezpieczyciela lub skorzystać z naszego poniższego szablonu.

Jak złożyć wypowiedzenie umowy OC? Krok po kroku

Aby złożyć wypowiedzenie umowy OC należy:

  • sporządzić pismo na piśmie,
  • wskazać w nim datę i miejsce sporządzenia,
  • wpisać swoje dane osobowe i adresowe,
  • podpisać pismo własnoręcznie,
  • dostarczyć pismo do firmy ubezpieczeniowej.

Wypowiedzenie umowy OC wzór – PDF 2024

Przygotowany formularz należy oczywiście własnoręcznie podpisać, a następnie wysłać go standardową pocztą do siedziby ubezpieczyciela lub na adres mailowy. Wiele firm umożliwia nawet złożenie stosownej dyspozycji podczas kontaktu telefonicznego, a i często znajdziemy również gotowe formularze na stronach, które wystarczy tylko wypełnić, a następnie zatwierdzić. Jeśli masz jakikolwiek problem ze ściągnięciem wypowiedzenia umowy OC, zapraszamy do sekcji komentarzy.

wypowiedzenie umowy OC pdf wzór

Dlaczego nie warto używać generatorów pism (takich jak wypowiedzenie polisy OC?)

Korzystanie z generatorów wypowiedzeń ubezpieczeń może być pokusą, ponieważ wydaje się, że jest to łatwy i szybki sposób na zakończenie umowy ubezpieczenia. Jednak istnieje ważny powód, dla którego nie warto korzystać z tych serwisów – przechowywanie wrażliwych danych. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia musimy podać szereg informacji osobowych, takich jak nasze dane adresowe, numer rejestracyjny pojazdu, a nawet numer polisy. Te dane są bardzo wrażliwe i powinny być chronione przed nieupoważnionym dostępem. Korzystanie z generatorów wypowiedzeń oznacza, że te informacje zostają przechowywane na serwerach tych serwisów, co zwiększa ryzyko ich ujawnienia. Dlatego zamiast korzystać z generatorów wypowiedzeń, lepiej wydrukować gotowy wzór, wypełnić samemu i je wysłać do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak przesłać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC?

Jeśli masz już przygotowane wypowiedzenie OC, następnym krokiem jest dostarczenie go do firmy ubezpieczeniowej. Istnieją różne sposoby na to, by to zrobić. Możesz skorzystać z usług operatora pocztowego, takiego jak Poczta Polska lub wybranej firmy kurierskiej. Inną opcją jest przesłanie wypowiedzenia za pośrednictwem internetu – na przykład na adres e-mail podany przez firmę ubezpieczeniową lub za pośrednictwem strefy klienta po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto na stronie internetowej ubezpieczyciela. Zawsze warto również zadzwonić do danego towarzystwa ubezpieczeniowego i dowiedzieć się, w jaki sposób u nich najlepiej złożyć wypowiedzenie polisy OC.

Poniżej znajdziesz listę najpopularniejszych ubezpieczycieli w Polsce:

Wypowiedzenie umowy OC przed upływem okresu ubezpieczenia

Zdecydowałeś się na zawarcie umowy na okres jednego roku, jednak zmieniły się Twoje potrzeby i nie chcesz korzystać z automatycznego odnowienia polisy? W takim przypadku, powołując się na art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, należy złożyć wypowiedzenie na piśmie nie później niż jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy. W przeciwnym razie ochrona ubezpieczeniowa zostanie automatycznie przedłużona, a firma ubezpieczeniowa prześle potwierdzenie zawarcia umowy na kolejne 12 miesięcy oraz wezwanie do zapłaty składki.

Jeśli dzień przed upływem okresu 12 miesięcy wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, oświadczenie należy złożyć najpóźniej w pierwszym następnym dniu roboczym.

Wypowiedzenie umowy OC po jej automatycznym przedłużeniu

Jeszcze kilka lat temu na rynku komunikacyjnych polis OC istniał problem tzw. podwójnego ubezpieczenia, sytuacji mało ciekawej, która generowała zupełnie niepotrzebne koszty. Zgodnie z prawem, polisa OC przedłuża się automatycznie na kolejny rok, jeśli przed jej zakończeniem nie złoży się wypowiedzenia. Jeśli w takiej sytuacji wykupiło się polisę w innej firmie, to w efekcie zostawaliśmy z dwoma ubezpieczeniami, bez możliwości ich wypowiedzenia. Wyjątkiem była sytuacja zawarcia nowej polisy online, gdzie zgodnie z prawem mamy trochę czasu na rezygnację z umowy.

Wszystko to wyeliminowała jednak zmiana przepisów, która zaczęła przewidywać taką sytuację. W efekcie podwójnego ubezpieczenia można dzisiaj bez jakichkolwiek problemów uniknąć. Jeśli dojdzie do tego, można spokojnie wypowiedzieć umowę OC, ale tylko tę, która wcześniej uległa automatycznemu przedłużeniu. Po zerwaniu umowy zapłacimy jedynie za okres jej obowiązywania do dnia wypowiedzenia, a reszta pieniędzy zostanie zwrócona.

Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę

Przyjrzyjmy się jeszcze jednej, bardzo standardowej sytuacji, w której to kupujemy używany, już ubezpieczony samochód. W takiej sytuacji OC z automatu jest przenoszone na nowego właściciela, a poprzedni właściciel ma teoretycznie 30 dni na to, aby poinformować firmę ubezpieczeniową o zbyciu swojego auta. Jako nowi właściciele mamy do wyboru tak naprawdę 2 opcje:

– pozostanie przy ubezpieczeniu poprzedniego właściciela (należy pamiętać o tym, że niektóre firmy wykonają rekalkulację składek dla nowych warunków);
– wypowiedzenie umowy OC poprzedniego właściciela i podpisanie nowej, z tą samą lub z inną firmą.

Wiele osób kupujących auta, które chcą pozostać przy polisie poprzedniego właściciela ma obawy, że może ona zostać nagle wypowiedziana. Prawo nie daje jednak takiej możliwości osobom sprzedającym ubezpieczone auta. Jedynym uprawnionym do wypowiedzenia jest tutaj nowy właściciel i, jeśli się na to zdecyduje, poprzedni posiadasz samochodu dostanie zwrot całej niewykorzystanej składki.

Wypowiedzenie umowy OC po zezłomowaniu lub kradzieży

Kolejnym powodem, dla którego musimy wypowiedzieć obecną umowę ubezpieczenia komunikacyjnego, jest zezłomowanie samochodu lub jego kasacja. Zazwyczaj po prostu otrzymujemy stosowne dokumenty od stacji demontażu pojazdów, które są później podstawą do zerwania umowy. Jak zwykle w takich przypadkach, firma ubezpieczeniowa wypłaci pieniądze za cały niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Wypowiedzenie może być również następstwem kradzieży auta. Choć jest to przykra sytuacja, to jednak warto pamiętać o tym, aby to zrobić i nie tracić jeszcze dodatkowych pieniędzy. Tutaj również wystarczy zgłosić zdarzenie do firmy ubezpieczeniowej i umowa powinna być zerwana ze skutkiem natychmiastowym i ze zwrotem pieniędzy.

Warto dokładnie analizować rynek firm ubezpieczeniowych

Jak widać na powyższych przykładach, rezygnacja z obecnej polisy ubezpieczeniowej jest nie tylko prostą, ale i bardzo szybką procedurą. Co ważne, dzisiaj nie musimy już martwić się wtedy, gdy zapomnimy o terminie końca obecnej umowy i polisa automatycznie się przedłuży. Można spokojnie podpisać umowę z inną firmą, a następnie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z poprzednią.

Dzięki naszej pomocy każdy będzie mógł oszczędzać swoje pieniądze, korzystając z najtańszych możliwych polis ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Analizujemy rynek na podstawie ofert wszystkich dużych i popularnych firm ubezpieczeniowych i pomagamy Klientom w znalezieniu najtańszej opcji. Na identycznych zasadach pomagamy także w wyszukaniu ubezpieczenia AC, idealnego dla właścicieli nowszych czy po prostu stosunkowo drogich pojazdów.

Oblicz składkę OC/AC

Nie czekaj, oblicz swoje ubezpieczenie OC już dzisiaj. Skontaktuj się z naszą agencją bezpośrednio lub wypełnij formularz i oblicz składkę OC online.

Co sądzisz o naszych treściach?

Dajemy z siebie wszystko, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

Wystaw nam notę!
5/5 - (6 votes)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *