Ubezpieczamy24.com

Oblicz składkę ubezpieczenia na życie

Oblicz składkę ubezpieczenia na życie

Porównaj oferty

Szukasz najtańszego ubezpieczenia na życie i zdrowie? Zaoszczędzisz z nami pieniądze, mając pewność wyboru najlepszej z możliwych ofert. 

1. Informacje o ubezpieczeniu

Chcę ubezpieczyć:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Suma ubezpieczenia:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Cel ubezpieczenia:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

2. Data ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Data rozpoczęcia ubezpieczenia:
Wybierz datę
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Data zakończenia ubezpieczenia:
Wybierz datę
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

3. Dodatkowe informacje

Miesięczne wydatki
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Sytuacja mieszkaniowa:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Czy posiadasz dzieci?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

4. Dane ubezpieczającego

Imię i nazwisko
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Telefon kontaktowy (*):
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Wykonywany zawód:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
PESEL
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Adres e-mail:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Miejscowość:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Data urodzenia:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Uwagi klienta:
Miejsce na ewentualne uwagi
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
* Wyrażam zgodę na przeprowadzenie analizy potrzeb klienta (APK):
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.

Ubezpieczamy24.com oświadcza, że umożliwia Klientowi złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody bądź niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie Analizy Potrzeb Klienta (APK), a także Analiza Potrzeb Klienta (APK), przeprowadzona w następstwie wyrażenia dobrowolnej zgody przez Klienta – czyni zadość obowiązkom stawianym podmiotom zajmującym się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych przez obowiązujące przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

*Mając na uwadze powyższe, oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że wzięcie udziału w przedmiotowej Analizie Potrzeb Klienta (APK) jest dobrowolne oraz, że w przypadku odmowy wypełnienia przeze mnie tej analizy, ograniczona zostanie możliwość dokonania oceny, czy zawierana przeze mnie umowa ubezpieczenia jest dla mnie odpowiednia, a także ograniczona zostanie możliwość weryfikacji, czy spełnione zostały warunki skorzystania z akcji promocyjnych i konkursów oferowanych przez Ubezpieczamy24.com.

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
* Zgoda na przeprowadzenie analizy potrzeb klienta (APK):
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Ubezpieczamy24.com oświadcza, że umożliwia Klientowi złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody bądź niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie Analizy Potrzeb Klienta (APK), a także Analiza Potrzeb Klienta (APK), przeprowadzona w następstwie wyrażenia dobrowolnej zgody przez Klienta – czyni zadość obowiązkom stawianym podmiotom zajmującym się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych przez obowiązujące przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

*Mając na uwadze powyższe, oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że wzięcie udziału w przedmiotowej Analizie Potrzeb Klienta (APK) jest dobrowolne oraz, że w przypadku odmowy wypełnienia przeze mnie tej analizy, ograniczona zostanie możliwość dokonania oceny, czy zawierana przeze mnie umowa ubezpieczenia jest dla mnie odpowiednia, a także ograniczona zostanie możliwość weryfikacji, czy spełnione zostały warunki skorzystania z akcji promocyjnych i konkursów oferowanych przez Ubezpieczamy24.com.

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

6. Analiza potrzeb klienta

Czy jesteś zainteresowany/a ubezpieczeniem ochronnym zapewniającym zabezpieczenie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich? (Są sytuacje, w których nasza odpowiedzialność jest ograniczona. Nie odpowiadamy m.in. za wypadki będące skutkiem uprawiania niebezpiecznych sportów lub które miały związek z działaniem pod wpływem alkoholu, narkotyków czy substancji toksycznych. Zwracamy uwagę, że w niektórych przypadkach nasza odpowiedzialność rozpoczyna się później niż w dniu początku okresu ubezpieczenia, nie odpowiadamy również za kontynuację leczenia choroby zdiagnozowanej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Szczegółowe informacje znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz warunkach ubezpieczeń dodatkowych.)
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
Czy jesteś zainteresowany/a szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej obejmującym ryzyka chorobowe i wypadkowe, z wysokościami świadczen dopasowanymi przez zakład ubezpieczeń do różnych potrzeb w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia? Ryzyka chorobowe to m.in. poważne zachorowania, dzienne świadczenie szpitalne, operacje oraz wypłata z tytułu urodzenia dziecka, natomiast ryzyka wypadkowe to na przykład trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, inwalidztwo w wyniku wypadku. (Zwracamy uwagę, że w przypadku ryzyka dotyczącego wypadku przy pracy nie odpowiadamy za zdarzenia będące wynikiem wykonywania wybranych zawodów. Listę zawodów znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.)
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
Czy jesteś zainteresowany/a objęciem ochroną ubezpieczeniową w ramach jednej umowy również swoich bliskich?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
Czy jesteś zainteresowany/a ubezpieczeniem umożliwiającym indywidualne dopasowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej i wysokości świadczeń?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
Czy jesteś zainteresowany/a ubezpieczeniem zapewniającym zabezpieczenie finansowe Twojego dziecka, które nie ukończyło 15 lat, na start w dorosłe życie?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
Czy jesteś zainteresowany/a ubezpieczeniem ochronno-oszczędnościowym łączącym zabezpieczenie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich z możliwością gromadzenia środków na przyszłość?
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
To pole jest wymagane. Prosimy o zaznaczenie opcji Tak lub Nie.
Uwagi klienta:
Miejsce na ewentualne uwagi
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Podpis klienta:
To pole jest wymagane!
Prosimy o podpisanie formularza APK
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Oblicz składkę ubezpieczenia na życie 1

Ubezpieczamy24.com Bielec Rakowski Spółka Jawna
KRS 0000860886 NIP 8961637530 REGON 38707544600000
e-mail: biuro@ubezpieczamy24.com 

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!