Ubezpieczamy24.com

oc rolnika obraz 1-min

OC Rolnika

Zabezpiecz swoje gospodarstwo rolnicze już dziś z obowiązkowym ubezpieczeniem OC Rolnika! Czy wiesz, że jakakolwiek szkoda wyrządzona w związku z Twoim gospodarstwem może skończyć się poważnymi konsekwencjami finansowymi? Dzięki naszemu ubezpieczeniu OC rolnika, koszty odszkodowania i wszelkich powiązanych wydatków pokryje Twoja polisa. Gwarantujemy wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia ciała, śmierci, utraty zdrowia lub uszkodzenia mienia. Dowiedz się więcej o tym, jak ubezpieczenie OC rolnika może dać Ci spokój i ochronę finansową, których potrzebujesz!

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika - co to jest?

Ubezpieczenie OC rolnika, jest obowiązkowym ubezpieczeniem zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Aby zatem spełnić ustawowy obowiązek, musisz wykupić ubezpieczenie.

Jego głównym celem jest ochrona osób, które mogłyby ponieść szkodę w związku z funkcjonowaniem Twojego gospodarstwa rolnego. W praktyce, gdy niefortunne zdarzenie ma miejsce, jest to ubezpieczyciel, a nie Ty, kto pokrywa koszty odszkodowania.

Jednak to nie tylko ochrona dla innych. OC rolnika jest również zabezpieczeniem dla Ciebie, chroniąc Cię przed potencjalnymi finansowymi konsekwencjami nieszczęśliwych zdarzeń. 

oc rolnika obraz 1

Dlaczego warto kupić polisę?

Decyzja o wyborze ubezpieczenia OC w rolnictwie to nie tylko spełnienie obowiązku prawnego, ale przede wszystkim świadomy wybór na rzecz bezpieczeństwa. W dzisiejszym świecie, gdzie nieprzewidziane sytuacje są na porządku dziennym, to właśnie odpowiednia polisa może zapewnić Ci spokój umysłu i ochronę finansową. Poniżej prezentujemy cztery kluczowe powody, dla których zabezpieczenie gospodarstwa rolnego ubezpieczeniem OC jest mądrym posunięciem.
OC rolnika 37

Zapewnienie bezpieczeństwa dla osób trzecich

Polisa zabezpiecza interesy osób, które mogą ucierpieć w wyniku prowadzenia przez Ciebie działalności rolniczej. W razie powstania szkód, to ubezpieczyciel bierze na siebie obowiązek pokrycia kosztów odszkodowań - dzięki temu Twoja stabilność finansowa jest chroniona.

OC rolnika 37

Ochrona w przypadku szkód przez pojazdy wolnobieżne

W związku z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego, polisa obejmuje także ewentualne szkody spowodowane podczas użytkowania maszyn rolniczych. Daje to pewność, że nieprzewidziane sytuacje nie wpłyną na Twoją sytuację finansową.

OC rolnika 37

Zabezpieczenie dla Twojej rodziny i zespołu

Twoja rodzina i pracownicy są chronieni. Polisa obejmuje każdą osobę zaangażowaną w prowadzenie gospodarstwa, zapewniając kompleksową ochronę.

OC rolnika 37

Ochrona przed szkodami spowodowanymi przez zwierzęta gospodarskie

Każde zwierzę, które jest częścią Twojego gospodarstwa, jest objęte ochroną. Jeżeli na przykład krowy, konie czy psy pasterskie spowodują szkodę, odpowiednie odszkodowanie będzie zapewnione dzięki polisie. Zaufaj naszej kompleksowej ochronie i daj sobie spokój.

W jakich sytuacjach odszkodowanie może uratować rolnika?

Poniżej przedstawiamy trzy hipotetyczne sytuacje, w których OC rolnika okaże się niezwykle przydatne:

W każdej z tych sytuacji, bez ubezpieczenia OC rolnika, byłbyś zobligowany do pokrycia wszystkich kosztów z własnej kieszeni. Dlatego tak ważne jest, aby posiadać właściwe ubezpieczenie.

Ubezpieczenie OC rolnika - zapytaj o ofertę

Polisa gwarantuje Ci spokój i pewność, że niespodziewane sytuacje nie zrujnują Twojego budżetu. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

Wypełnij formularz

Zostaw nam swoje dane, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.


Jak możemy Ci pomóc?

Opisz krótko sprawę.


Pytania o obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika - FAQ

Nie dla wszystkich temat ubezpieczeń obowiązków dla rolników jest jasny i czytelny, więc poniżej zamieszczamy odpowiedzi na zadawane pytania o ubezpieczenie oc rolnika.

Kto ma obowiązek zawarcia OC rolnika?

Na zakup ubezpieczenia OC rolnika muszą zdecydować się wszelkie osoby fizyczne posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni większej niż 1 hektar. To także konieczne, gdy gospodarstwo rolne jest mniejsze, ale prowadzi się na niej produkcję rolną (np. uprawy w szklarniach). Wspomniane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje nie tylko rolnika, ale także osoby, które pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym oraz wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego musisz podpisać w dniu jego nabycia. 

Jakie korzyści zapewnia ubezpieczenie OC rolnika?

Wykupując ubezpieczenie OC rolnika, spełniasz przede wszystkim ustawowy obowiązek. Niemniej ważny jest komfort finansowy – jeśli dojdzie do wyrządzenia szkody w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, to nie musisz się martwić kosztami. Jeśli jesteś zdecydowany na taką ochronę, to zachęcamy do skorzystania z naszej oferty Ubezpieczamy24.com. Chętnie znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę ubezpieczenia OC rolnika. Wypełnij formularz na stronie już dziś i dowiedz się więcej!

Co chroni OC rolnika?

Ubezpieczenie OC rolników zapewnia wypłatę odszkodowania, jeśli za szkodę odpowiada rolnik, jego domownik lub pracownik gospodarstwa rolnego. Należy podkreślić, że każda umowa takiego ubezpieczenia może być nieco inaczej zbudowana, ale jej zakres praktycznie zawsze jest taki sam. OC rolnika pokrywa koszty, których następstwem może być np. uszkodzenie ciała, utrata zdrowia, uszkodzenia czyjegoś mienia lub śmierć. Generalnie jest to zabezpieczenie na pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim. Natomiast sumy gwarancyjne do wypłaty mogą zależeć m.in. od wysokości składki ubezpieczenia, czy chociażby od tego, czy są to szkody na osobie, czy na mieniu. Zakres ochrony w przypadku OC rolnika zawsze jest taki sam, ale w razie chęci, można ją rozszerzyć o dodatkowe polisy. 

Co grozi za brak wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia?

Nie posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika jest wysoce nieodpowiedzialne i ryzykowne. Przepisy jasno określają, że jest to obowiązek każdego rolnika. W sytuacji, kiedy nie posiadamy takiego ubezpieczenia, zostajemy zobowiązani do niezwłocznego jego wykupienia. Gdy zignorujemy ten obowiązek, sprawę może przejąć Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co więcej, brak OC rolnika oznacza, że wszelkie szkody, które mogą wyniknąć z prowadzenia gospodarstwa rolnego, muszą być pokryte z naszych własnych środków. W praktyce oznacza to, że możemy narażać się na ogromne koszty związane z odszkodowaniami.

OC rolników - czego nie obejmuje?

Przed podpisaniem umowy koniecznie sprawdź warunki umowy, ponieważ są zdarzenia, które nie podlegają odszkodowaniu. Listę wykluczeń możesz znaleźć w ustawie, natomiast ubezpieczyciel nie będzie odpowiedzialny np. za takie szkody jak:

 • spowodowane przez choroby zakaźne, które nie pochodzą od zwierząt;
 • wykonane w mieniu rolnikowi przez osoby zatrudnione w jego gospodarstwie;
 • związane z zanieczyszczeniem środowiska. 

Ubezpieczenie OC rolnika - jaką zapewnia ochronę?

Ubezpieczenie OC rolnika można porównać do OC dla pielęgniarek czy innych grup zawodowych. W każdym przypadku bowiem zapewnia ochronę od skutków wynikających z prowadzenia działalności i wykonywanych prac. Rolnik zawierający umowę nie musi martwić się tym, że będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z wyrządzoną szkodą na zdrowiu, życiu lub mieniu, jeśli ma ona związek z prac realizowanych w gospodarstwie rolnym przez niego samego, jego rodzinę bądź zatrudnione osoby. 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli. Znajdziesz ją w plikach do pobrania.

Jaka jest suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC rolnika?

Maksymalny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia OC rolników jest określony przez sumę gwarancyjną.
W przypadku szkód na osobie wynosi ona 5 210 000 euro, a dla szkód w mieniu – 1 050 000 euro.
Proszę pamiętać, że ten limit ma zastosowanie do jednego zdarzenia objętego ubezpieczeniem, niezależnie od liczby osób poszkodowanych.

Na jaki okres zawierana jest umowa?

Ubezpieczenie OC rolnika jest zawierane na okres 12 miesięcy. To daje rolnikowi pełen rok ochrony przed ewentualnymi szkodami, które mogą wyniknąć w wyniku prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Jakie są wyłączenia z OC rolnika?

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników pokrywa szeroki zakres sytuacji, jednak są pewne wyjątki. Zgodnie z artykułem 53 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 • Spowodowane w Twoim mieniu przez osoby pracujące w Twoim gospodarstwie rolnym lub członków Twojego gospodarstwa domowego.
 • Związane z przeniesieniem chorób zakaźnych, które nie pochodzą od zwierząt.
 • W mieniu powstałe przez wadliwe produkty dostarczone przez ubezpieczoną osobę lub w wyniku wykonania usług.
 • W wyniku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych do użytkowania, przechowania lub naprawy przez ubezpieczoną osobę.
 • Szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych.
 • Szkody związane z zanieczyszczeniem lub skażeniem środowiska.
 • Szkody wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

Zawsze warto dokładnie zrozumieć zakres i warunki Twojego ubezpieczenia OC rolnika.

Czy trzeba kupić OC rolników?

Masz w planach rozpoczęcie działalności rolniczej i zastanawiasz się, czy koniecznie musisz wykupić ubezpieczenie OC dla rolników? Wiedz zatem, że informację o tym obowiązku znajdziesz w zapisach ustawy. Ubezpieczenia OC rolników możesz znaleźć w ofercie każdego towarzystwa ubezpieczeniowego, dzięki czemu każdy rolnik może znaleźć najlepszą ofertę dla siebie, niezależnie od tego, jaki prowadzi rodzaj produkcji rolniczej, czy jak duże ma gospodarstwo rolne. Pomożemy Ci w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia OC rolnika. Skontaktuj się z nami już dziś!

Jakie dodatkowo ubezpieczenia dla gospodarstwa rolnego warto wybrać?

Oprócz standardowego ubezpieczenia OC dla rolników, istnieją dodatkowe opcje, które mogą pomóc Ci rozszerzyć ochronę swojego gospodarstwa i działań prywatnych. W ramach tej samej polisy, można dodać następujące ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie budynków rolniczych – to ubezpieczenie jest obowiązkowe dla wszystkich budynków stanowiących część gospodarstwa rolnego, zapewniając Ci ochronę na wypadek niespodziewanych incydentów.
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – ten rodzaj ubezpieczenia chroni Cię przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Twoim życiem prywatnym.
 • Ubezpieczenie mienia rolnika – jest to dobrowolne ubezpieczenie, które pozwala Ci na ubezpieczenie różnych elementów majątku, które są w Twoim posiadaniu.

Oblicz koszt składki za OC rolnika

Chcesz wiedzieć, ile kosztuje spokój ducha? Wypełnij formularz, a otrzymasz precyzyjne i dostosowane do Twoich potrzeb wyliczenia. Sprawdź już teraz i zabezpiecz swoje gospodarstwo!

Poznaj ofertę ubezpieczeń rolniczych

Twoje gospodarstwo rolnicze to miejsce, które wymaga szczególnej troski i ochrony. Poznaj naszą ofertę ubezpieczeń rolniczych, zaprojektowanych tak, by zabezpieczyć Cię przed nieprzewidywalnymi sytuacjami i pozwolić skoncentrować się na codziennych obowiązkach. U nas znajdziesz rozwiązania dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.