Ubezpieczamy24.com

Gwarancja ubezpieczeniowa – dodatkowa forma zabezpieczenia

Kontrakty opiewające na wielomilionowe kwoty generują ogromne ryzyko dla zleceniodawców. Sytuacje te dotyczą przede wszystkim branży budowlanej, w której to inwestor powierza wykonanie konkretnych prac podwykonawcy. Z dużym kontraktami mamy do czynienia nie tylko na rynku deweloperów, ale także zamówień publicznych organizowanych przez instytucje państwowe. To właśnie głównie pod kątem tych umów powstał specjalny produkt finansowy, jakim jest gwarancja ubezpieczeniowa. Co dokładnie wchodzi w jej skład, na czym polega i kiedy może się przydać? Sprawdź już teraz.

Gwarancja ubezpieczeniowa – w jakim celu gwarancje są stosowane?

Mocno uogólniając, ten produkt stanowi zabezpieczenie wszelkich umów zawieranych pomiędzy zleceniodawcami oraz zleceniobiorcami. Oczywiście nie sprawdzi się on w każdym przypadku. Przy realizacji typowych usług kwoty są na tyle niskie, że dodatkowe ubezpieczenie nie ma większego sensu. Firmy pracujące w wielu branżach i tak mają obowiązek opłacania odpowiednich składek OC.

Gwarancja ubezpieczeniowa - dodatkowa forma zabezpieczenia 19

Kiedy gwarancje ubezpieczeniowe są przydatne?

Gwarancję ubezpieczeniową stosuje się głównie przy kontraktach dotyczących realizacji poważnych zleceń, które wiążą się z wypłatą bardzo dużych wynagrodzeń. To z tego powodu produkt ten dotyczy przede wszystkim branży budowlanej i inwestycji realizowanych przez instytucje państwowe lub lokalne, gminne.

Cel jest jeden, zabezpieczenie interesów zleceniodawcy, a w zasadzie jego finansów. Gwarancja ubezpieczeniowa zapewnia zleceniodawcy pewność, że w razie niewywiązania się z obowiązków zleceniobiorcy, odzyska on swoje pieniądze. Dotyczy to nie tylko sytuacji, w którym wykonawca zlecenia całkowicie zaniecha wykonywania powierzonych prac. Na odszkodowanie można liczyć również wtedy, gdy prace zostaną zrealizowane nierzetelnie.

Warto dodać, że gwarancja ubezpieczeniowa może być wydłużona w czasie, obejmując również wszelkie wady zlecenia pojawiające się dopiero po czasie. Przykładem jest tutaj na przykład odpadanie płytek ze ścian czy pękanie nowo wybudowanych dróg.

Sprawdź też: Ubezpieczenie firmy

Gwarancja ubezpieczeniowa - dodatkowa forma zabezpieczenia 20

Jak gwarancję ubezpieczeniową normują przepisy?

Co do zasady gwarancja ubezpieczeniowa nie jest w żaden sposób normowana ustawowo. Funkcjonuje ona na podstawie kilku odrębnych przepisów, w tym dotyczących Prawa Bankowego, Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

W praktyce oznacza to, że produkt ten traktuje się na równi z klasyczną umową, której ogólne zasady uległy stopniowemu wypracowaniu i dopasowaniu do aktualnie obowiązujących potrzeb.

Pewne jest to, że w przypadku tego rozwiązania każda umowa ma aż 3 strony: zleceniodawca, zleceniobiorca, gwarant (zazwyczaj jest nim towarzystwo ubezpieczeniowe). Gwarantem może być także bank, ale wtedy mówimy już o gwarancji bankowej, która mylnie jest kojarzona właśnie z ubezpieczeniową.

Jakie proponujemy rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

Koniecznie trzeba pamiętać o tym, że każda taka umowa może mieć innych charakter, gdyż zawsze dopasowuje się ją do konkretnych potrzeb. Gwarancja ubezpieczeniowa może obejmować swym zasięgiem różne aspekty realizowanego zlecenia czy zamówienia publicznego. Pod tym kątem istnieje kilka opcji zabezpieczenia i do najważniejszych należy zaliczyć:

gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja zapłaty wadium

To stały element każdego zamówienia przetargowego i w tym przypadku gwarant zapewnia, że pieniądze w odpowiedniej sumie zostaną wpłacone.

Gwarancja ubezpieczeniowa - dodatkowa forma zabezpieczenia 21

Gwarancja należytego wykonania umow

Często spotykana też pod nazwą gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy – to przede wszystkim dotrzymanie założonego terminu oraz spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez zleceniodawcę.

Gwarancja ubezpieczeniowa - dodatkowa forma zabezpieczenia 22

Gwarancja dobrego wykonania

Drastycznie opóźnienia, nietrzymanie się projektu, zastosowanie nieprawidłowych materiałów oraz wiele innych błędów, które zgodnie z kontraktem nie powinny się pojawić.

Gwarancja ubezpieczeniowa - dodatkowa forma zabezpieczenia 23

Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja jest zobowiązaniem do wypłaty przez ubezpieczyciela kwoty, w przypadku gdyby przedsiębiorca nie wykonał umowy i nie zwrócił zaliczki w wyznaczonym terminie.

Gwarancja ubezpieczeniowa - dodatkowa forma zabezpieczenia 24

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy i wypłacana jest w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie nienależycie wywiązał się z umowy lub też uciekał się od obowiązku od usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu realizacji;

Ubezpiecz swoją firmę przed ryzykiem i skoncentruj się na swojej firmie, klientach i  wyznaczonych celach.

Doskonałym przykładem gwarancji ubezpieczeniowej, którą kojarzą zapewne wszyscy, jest ochrona interesów klientów biura podróży. To dzięki tej umowie marszałek konkretnego województwa oferuje natychmiastową pomoc poszkodowanym, na przykład po niespodziewanym upadku biura czy niewywiązaniu się firmy z umowy.

Kiedy warto skorzystać z gwarancji od należytego wykonania kontraktu?

Sytuacji, w których korzysta się z takiej umowy jest mnóstwo, ale niewątpliwie najczęściej dotyczą one przetargów publicznych. Budowa nowych domów, dróg, mostów, tunelów to tylko przykłady inwestycji opiewających nierzadko na milionowe kwoty. Gwarancja ubezpieczeniowa zabezpiecza interesy zleceniodawcy zarówno pod kątem wywiązania się z zapisów umowy oraz ewentualnych wad wykrytych w późniejszym czasie.

To również wspomniane przez nas biura podróży. Z racji masowości ich działania niewywiązanie się z umowy oznacza nierzadko wielomilionowe odszkodowania. Gwarancje ubezpieczeniowe zabezpieczają więc finansowo klientów takich firm.

Z opcji tej często korzystają również deweloperzy, przede wszystkim pod kątem zabezpieczenia samej zaliczki. Współpraca dewelopera z wieloma podwykonawcami jest obecnie czymś naturalnym, ale zawsze generuje to spore ryzyko.

Gwarancja ubezpieczeniowa koszt

Na tak postawione pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi. W świecie ubezpieczeń duży wpływ na wysokość samej składki ma gwarantowana suma ubezpieczeniowa. Tutaj jej wysokość może być różna, gdyż zależy od skali danej inwestycji. W przypadku wyliczania ceny kluczowe znaczenie ma jednak także ryzyko. Zakład ubezpieczeń bardzo dokładnie analizuje umowę i według własnych kryteriów ocenia szansę na to, że wypłata odszkodowania będzie konieczna.

ubezpieczenia oc agent

Na pewno koszt gwarancji ubezpieczeniowej nigdy nie jest niski, ale trzeba brać pod uwagę, że korzysta się z niej głównie przy potężnych kontraktach. Jeśli umowa opiera na miliony złotych nawet drogie ubezpieczenie nie jest problemem, a jednak zapewnia inwestorowi spokojniejszy sen.

Jesteś zainteresowany tym rodzajem ubezpieczenia?

Zabezpieczenie w relacjach biznesowych, tym bardziej w przypadku dużych kwot to podstawa. Gwarancje ubezpieczeniowe uchronią Cię od należytego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, zapłaty wadium lub też na wypadek innych okoliczności. Umów spotkanie z agentem lub wypełnij nasz formularz.

Co sądzisz o naszych treściach?

Dajemy z siebie wszystko, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

Wystaw nam notę!
3.5/5 - (2 votes)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *