Ubezpieczamy24.com

Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej kierowcy zawodowego – co to jest?

pomoc w ubezpieczeniu dla firm transportowych obraz

Jeśli jesteś zawodowym kierowcą zatrudnionym w firmie transportowej, powinieneś mieć świadomość ogromnego ryzyka, z jakim wiąże się Twoja praca. To nie tylko wypadki drogowe, ale także fakt, że ponosisz odpowiedzialność zarówno za przewożony towar, jak i narzędzia dostarczone Ci przez pracodawcę, a więc m.in. pojazdy. Wystarczy chwila nieuwagi, aby nieumyślnie uszkodzić ładunek czy pojazd np. podczas manewrowania na parkingu, a więc z Twojej winy. W takiej sytuacji musiałbyś pokryć wyrządzone szkody z własnej kieszeni, ale możesz zabezpieczyć się na tę ewentualność. Wystarczy wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej kierowcy zawodowego – sprawdź, czym jest!

znak zapytania ikona 1

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej kierowcy zawodowego?

Pracując w zawodzie kierowcy, niewątpliwie musisz liczyć się z dość dużym ryzykiem uczestnictwa w kolizji drogowej czy wypadku. Jeśli do zdarzenia takiego nie dojdzie z Twojej winy, wszelkie szkody pokryje ubezpieczyciel spraw. Co jednak w momencie, gdy to Ty doprowadzisz do takiego zdarzenia, uszkadzając firmowy pojazd lub przewożony towar? Niestety pracodawca będzie mieć pełne prawo do tego, aby żądać od Ciebie pokrycia szkód – zapłacisz z własnej kieszeni.

Z tego powodu powinieneś zabezpieczać się na wypadek takich zdarzeń, korzystając z ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej kierowcy zawodowego. Możesz wykupić je samodzielnie, ale zazwyczaj w dużych firmach transportowych jest ono oferowane w ramach polisy grupowej, z której warto wtedy skorzystać.

Jeśli chcesz je kupić na własną rękę, koniecznie dokładnie porównaj ze sobą oferty od wielu ubezpieczycieli. Wynika to z ogromnych różnic zarówno pod kątem zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jak i wysokości składki. Bardzo pomocne w poszukiwaniu takiej polisy będzie skorzystanie ze specjalistów z branży transportowej. 

znak zapytania ikona 1

Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej kierowcy – co obejmuje?

Głównym zakresem ochrony w ramach takiej polisy jest oczywiście likwidacja szkód materialnych. Jeśli z własnej winy uszkodzisz pojazd, naczepę czy towar, ubezpieczyciel wypłaci stosowne odszkodowanie

Jednak ważne jest to, że firma ubezpieczeniowa zapewnia w takich sytuacjach także ochronę prawną. Jeśli w związku ze zdarzeniem dojdzie do sporu w sądzie, możesz liczyć na zwrot kosztów poniesionych m.in. na:

znak zapytania ikona 1

Kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania kierowcy zawodowemu?

Najważniejsze zawsze jest to, aby wszelkie szkody wyrządzone przez kierowcę zawodowego nie były efektem działań celowych. Jeśli ubezpieczyciel to udowodni, ma pełne prawo do odmowy wypłaty odszkodowania.

Oprócz tego z ubezpieczenia nie są wypłacane pieniądze, jeśli:

Ubezpieczamy kierowców i firmy transportowe od 10 lat

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem odpowiedzialności materialnej kierowcy zawodowego, to zapraszamy do kontaktu i wypełnienia formularza poniżej. Kompleksowo możemy zająć się również ubezpieczeniem firm transportowych. 

Wypełnij formularz

Zostaw nam swoje dane, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.


Wpisz równowartość trzymiesięcznej pensji NETTO

Jak możemy Ci pomóc?

Opisz krótko sprawę.


FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie dla kierowcy zawodowego

Poniżej prezentujemy odpowiedzi i pytania.

Jaką sumę ubezpieczenia powinienem wybrać?

Suma ubezpieczenia, której powinieneś dążyć, powinna być równoważna trzem miesięcznym wynagrodzeniom netto. Jest to zabezpieczenie, które ma na celu pokrycie ewentualnych niespodziewanych wydatków, które mogą wyniknąć w przypadku zdarzenia objętego polisą ubezpieczeniową. Z tego względu, że pracownik zatrudniony w naszym kraju na umowie o pracę w oparciu o art. 114-122 Kodeksu pracy odpowiada materialnie za szkody wyrządzone pracodawcy do trzykrotności wynagrodzenia.

Jaką ochronę dostarcza polisa odpowiedzialności materialnej kierowcy?

Polisa odpowiedzialności materialnej kierowcy zapewnia ochronę pracownikowi w ramach jego ustawowej odpowiedzialności za szkody w mieniu pracodawcy. Szczególnie dotyczy to takich elementów jak pojazdy służbowe czy sprzęt elektroniczny, które mogły zostać uszkodzone w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, pod warunkiem, że szkody te wynikły z winy kierowcy.

Jak mogę zgłosić szkodę?

Proces zgłoszenia szkody jest szczegółowo opisany w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Znajdziesz tam wszelkie niezbędne informacje oraz wymagane dokumenty do prawidłowego zgłoszenia roszczenia.

Jakie są różnice między ubezpieczeniem OC zawodowym a ubezpieczeniem odpowiedzialności materialnej kierowcy?

Ubezpieczenie OC zawodowe ma na celu pokrycie szkód wynikłych z wykonywania konkretnego zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolei ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej kierowcy zapewnia ochronę w przypadku szkód spowodowanych przez kierowcę podczas użytkowania pojazdu. Są to dwa odmienne typy ubezpieczeń, dostosowane do różnych scenariuszy ryzyka. Przykładem takiej szkody są np. uszkodzenia samochodu służbowego, przewożonego towaru, a także szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek źle zabezpieczonego towaru,

Co sądzisz o naszych treściach?

Dajemy z siebie wszystko, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

Wystaw nam notę!
4.8/5 - (13 votes)