Ubezpieczamy24.com

Ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego – czy warto?

Wiele osób marzy o pracy w charakterze kierowcy zawodowego, szczególnie dostarczającego towar na trasach międzynarodowych, ale jest to zawód niezwykle trudny. Presja czasu, złe warunki drogowe i odpowiedzialność nierzadko za bardzo cenny towar są istotnym czynnikiem generującym stres. Oprócz tego kierowcy zawodowi są w grupie osób mocno zagrożonym byciem ofiarą wypadków komunikacyjnych. Aby chronić się na ewentualność wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, warto wykupić odpowiednie ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego. Sprawdź, jakie ubezpieczenia są przeznaczone dla kierowcy zawodowego, i co warto o nich wiedzieć!

Ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego - czy warto? 7

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego?

Praca kierowcy zawodowego wiąże się z wieloma zagrożeniami. Kierowcy przede wszystkim ryzykują uczestnictwem w wypadku drogowym, którego konsekwencje mogą być wyjątkowo nieprzyjemne – włącznie z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub nawet śmiercią. Warto odpowiedzialnie podejść do życia i zabezpieczyć siebie i swoich bliskich na skutek nieprzewidzialnych zdarzeń.  

Skoro to dosyć ryzykowny zawód to dlaczego jest tylu chętnych? Największą zachętą do pracy w zawodzie kierowcy z pewnością są relatywnie wysokie zarobki. Szczególnie dobrze zarabiają osoby działające w transporcie międzynarodowym – tutaj wynagrodzenia dochodzą nawet do kilkunastu tysięcy złotych. Niektórzy podkreślają do tego, że kierowca taki może łączyć przyjemne z pożytecznym, a więc mieć atrakcyjne dochody i jednocześnie zwiedzać świat i realizować swoje pasje.

Jak zostać kierowcą zawodowym?

Oczywiście absolutną podstawą do pracy w charakterze kierowcy jest wyrobienie prawa jazdy o kategorii pozwalającej na poruszanie się konkretną grupą pojazdów. Oprócz tego konieczne jest posiadanie kwalifikacji zawodowych. W przypadku transportów specjalistycznych niezbędne może być posiadanie uprawnień ADR – są potrzebne do przewożenia materiałów o charakterze niebezpiecznym. Osoba zatrudniająca się w branży przewozów międzynarodowych powinna także wykazać się dobrą znajomością języka obcego, najlepiej angielskiego.

Bardzo istotne jest przestrzeganie czasu pracy przez kierowcę. Za niestosowanie do przepisów w tym zakresie grożą bardzo dotkliwe kary, głównie finansowe. Zgodnie z prawem można prowadzić pojazd maksymalnie przez 8 godzin na dobę, natomiast w przeciągu tygodnia roboczego (5 dni) nie więcej, jak 40 godzin.

Należy jeszcze podkreślić, że wbrew pozorom obowiązki kierowców zawodowych są bardzo zróżnicowane i zależą od tego, gdzie pracują. Różniące się od siebie zadania wykonują np. osoby prowadzące ciężarówki z towarem, autokary, miejskie autobusy czy taksówki.

Kierowcy zawodowi dodatkowo muszą mierzyć się z:

Ubezpieczenie kierowcy jest bardzo ważne dla osób działających w transporcie międzynarodowym

Ubezpieczenie dla kierowców zawodowych obraz 1

O dodatkowej polisie ubezpieczeniowej powinni pomyśleć przede wszystkim kierowcy pracujący w transporcie międzynarodowym. Przemierzają bowiem wiele krajów i jeśli w obcym państwie dojdzie np. do wypadku, polskie ubezpieczenie NFZ może okazać się niewystarczające. Warto więc ubezpieczyć się na wypadek takich zdarzeń.

Oprócz tego należy pomyśleć o polisie:

Jak często dochodzi do wypadków samochodowych?

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy powolny spadek liczby wypadków w ciągu roku, ale niestety ich poziom nadal jest wysoki w porównaniu z wieloma krajami UE. Według statystyk policyjnych w 2021 doszło do blisko 23 tysięcy wypadków drogowych, w których śmierć poniosło aż 2245 osób. Szczególnie dużo było poszkodowanych takich zdarzeń, czyli osób rannych – ponad 26 tysięcy.

Powodów wypadków drogowych jest wiele i niewątpliwie najbardziej narażone na uczestnictwo w nich są osoby zawodowo prowadzące pojazdy. Jak wskazują policyjne statystyki, w roku 2021 główne przyczyny takich zdarzeń to:

ubezpieczenie na życie kierowcy ikona 2

Ochrona na życie dla kierowcy zawodowego – jaka powinna być?

Zdecydowanie najważniejsze jest to, aby w ramach ubezpieczenia kierowca zawodowy miał swobodny dostęp do opieki medycznej. Jest to wręcz kluczowe w momencie, gdy porusza się na trasach międzynarodowych. Oprócz tego osoba pracująca w takim zawodzie powinna chronić swoich bliskich na wypadek własnej śmierci. To właśnie po to jest NNW, z którego rodzina ubezpieczonego otrzyma odszkodowanie, jeśli np. zginie on w wypadku drogowym. Dobrze jest też mieć polisę zapewniającą pieniądze w razie zdarzenia, którego konsekwencją będzie dłuższa niezdolność do pracy czy pobyt w szpitalu.

Jeśli kupujesz ubezpieczenie dla kierowcy zawodowego i poruszasz się pojazdem również poza granicami Polski, koniecznie zwróć uwagę na jego zakres terytorialny. Polisa powinna mieć charakter międzynarodowy, a więc działać np. na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.

1

Suma ubezpieczenia

Kupując ubezpieczenie dla kierowcy zawodowego, koniecznie zwróć uwagę na sumę ubezpieczenia. Prezentuje ona maksymalną kwotę odszkodowania, która zostanie wypłacona właśnie w momencie śmierci ubezpieczonego. Przy zakupie ubezpieczenia na życie, składka miesięczna jest oczywiście ważna, ale nie powinna być najważniejsza. Odpowiedni zakres ochrony jest najważniejszy. Jeżeli suma ubezpieczenia jest niedoszacowana, wtedy polisa może nie pokryć strat.

2

Rozszerzenie polisy na życie o wypadki komunikacyjne

Polisa na życie gwarantuje wypłatę odszkodowania rodzinie ubezpieczonego w razie jego śmierci, niezależnie co będzie jej przyczyną. W przypadku kierowców jest duże ryzyko, że do takiej tragedii dojdzie w pracy podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Z tego powodu podstawową polisę na życie warto rozszerzyć o wypadki komunikacyjne. Jeśli ubezpieczony zginie w takim zdarzeniu, jego najbliżsi otrzymają nawet 200-300% sumy gwarancyjnej, a więc 2-, 3-krotnie więcej.

3

Uszczerbek na zdrowiu po wypadku 

Zawodowi kierowcy mogą rozszerzyć swoją polisę na życie, chroniąc się przed sytuacjami, których konsekwencją będzie poważny uszczerbek na zdrowiu. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie ubezpieczonemu, a jego wysokość zależy od skali uszczerbku.

4

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Nawet po drobnej kolizji drogowej kierowca może być przez kilka dni hospitalizowany. W takim przypadku nie ma możliwości podjęcia pracy, a więc traci pieniądze. Ubezpieczenie na życie może przed tym chronić – jeśli zostało odpowiednio rozszerzone, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za każdy dzień pobytu w szpitalu.

5

Czasowa niezdolność do pracy

Firma ubezpieczeniowa może pokryć straty kierowcy, który w wyniku wypadku drogowego jest czasowo niezdolny do pracy. Warto rozszerzyć polisę o taką ochronę, gdyż dłuższa niemożliwość prowadzenia pojazdu może skutkować utratą płynności finansowej.

6

Warto ubezpieczyć się na wypadek utraty pracy

Kierowca zawodowy powinien pomyśleć także o konsekwencjach ewentualnego zwolnienia z pracy. Czasem znalezienie nowego zatrudnienia zajmuje sporo czasu, a kredyty trzeba spłacać, rachunki regulować i oczywiście utrzymywać siebie oraz rodzinę. Ubezpieczenie może chronić przed takim zdarzeniem – gdy do niego dojdzie, ubezpieczony będzie czasowo otrzymywać świadczenie finansowe.

ubezpieczenie oc dla firm ikona 2

Indywidualne ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego – korzyści

Tego typu polisy ubezpieczeniowe są niezwykle cenne dla kierowców. To właśnie dzięki nim można zabezpieczyć najbliższych na wypadek poniesienia śmierci np. w wyniku kolizji drogowej. Indywidualne ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego w wersji rozszerzonej, daje także ochronę w razie m.in. pobytu w szpitalu, konieczności rekonwalescencji i czasowej niezdolności do pracy.

Jak ubezpieczenie dla kierowcy może chronić najbliższych?

Wbrew pozorom ryzyko śmierci kierowcy w czasie pracy jest niestety wysokie. Pracując w tym zawodzie, warto więc zabezpieczyć swoją najbliższą rodzinę w razie, gdyby do tego doszło. W przypadku niektórych polis zgon ubezpieczonego staje się podstawą do wypłaty odszkodowania. Pieniądze te przydadzą się zarówno do organizacji pogrzebu, jak i pozwolą przetrwać rodzinie kierowcy pierwsze miesiące po jego śmierci.

chory kierowca ciężarówki obraz 1

Polisa grupowa dla kierowców – jaką ochronę zapewnia?

Ubezpieczenia grupowe oferują zwykle sami pracodawcy i skorzystanie z nich zawsze jest dobrowolne. Ich najważniejszą zaletą jest relatywnie niska cena – kwota składki automatycznie potrącana jest z wynagrodzenia. Niestety jednak zazwyczaj zakres takiej polisy jest stosunkowo niewielki, szczególnie pod kątem sumy ubezpieczenia. Do tego kierowcy nie mają możliwości dostosowania warunków ubezpieczenia do potrzeb – każdy musi zgodzić się na dokładnie takie same.

Ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego - czy warto? 8

Ubezpieczenie na życie dla kierowcy zawodowego – ile kosztuje?

Największy wpływ na cenę polisy dla kierowcy zawodowego ma wysokość sumy gwarancyjnej oraz ilość rozszerzających ją pakietów. W przypadku osób nieco starszych istotny jest także wiek oraz aktualny stan zdrowia. Firma sprzedająca ubezpieczenie na życie może wymagać od przyszłego ubezpieczonego wykonania kompletu badań medycznych. Na tej podstawie ocenia się ryzyko podpisania umowy z daną osobą i im jest ono większe, tym oczywiście wyższa składka ubezpieczeniowa.

Znaczenie w zakresie ceny ma także to, czy kierowca zatrudniony jest w transporcie krajowym, czy międzynarodowym. Czasem istotny jest też rodzaj przewożonych ładunków, szczególnie gdy są one niebezpieczne lub wyjątkowo cenne.

Zakup ubezpieczenia na życie dla kierowcy zawodowego – o czym należy pamiętać?

Większość osób kieruje się przede wszystkim ceną podczas zakupu polisy na życie dla kierowcy zawodowego. Wysokość składki jest ważna, ale pamiętaj, że dużo istotniejsze jest to, aby zakres ubezpieczenia był dostosowany do potrzeb.

Z tego powodu kupując je, zwróć szczególną uwagę na:

Kiedy polisa dla kierowcy zawodowego może nie zadziałać?

Choć polisy na życie dla kierowców zawodowych zapewniają bardzo szeroki zakres ochrony, tak zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Są one opisane w liście wyłączeń znajdującej się w OWU do umowy ubezpieczeniowej, dlatego przed podpisaniem czegokolwiek, warto dokładnie zapoznać się z tym dokumentem.

W dużej mierze odszkodowania nie są wypłacane wtedy, gdy szkodę celowo spowodował ubezpieczony lub była ona efektem działań niezgodnych z prawem. I tak dotyczy to m.in. zdarzeń, w przypadku których:

Oprócz tego koniecznie zwróć uwagę na zapis związany z karencją, który znajdziesz w umowie. Jest to okres po zakupie ubezpieczenia, podczas którego jest ono nieaktywne. Jeśli do szkody dojdzie w tym czasie, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Sprawdź także limity dla poszczególnych świadczeń. Mówią one o tym, ile szkód w ciągu roku firma ubezpieczeniowa może pokryć.

Ubezpieczenie na życie dla kierowcy – gdzie szukać najlepszego?

Aby znaleźć najlepsze ubezpieczenie, można po prostu przeglądać oferty poszczególnych ubezpieczycieli na ich stronach. Nie trzeba wychodzić z domu czy kontaktować się bezpośrednio z agentami każdej firmy. 

Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z wiedzy specjalistów. Od lat, zajmujemy się ubezpieczaniem firm w branży transportowej i doskonale wiemy, jaką ochronę na życie potrzebują zawodowi kierowcy. 

Wystarczy, że wypełnisz wszystkie pola formularza, a następnie prześlesz go online, aby po krótkim czasie otrzymać zestawienie różnych ofert ubezpieczeniowych. Łatwo porównasz je ze sobą i wybierzesz tę, która Twoim zdaniem jest najkorzystniejsza. Pamiętaj, że skorzystanie z takiego narzędzia jest zarówno darmowe, jak i niezobowiązujące – w każdej chwili możesz się rozmyślić i nie podpisać umowy ubezpieczenia na życie!

Co sądzisz o naszych treściach?

Dajemy z siebie wszystko, aby odpowiedzieć na Twoje pytania!

Wystaw nam notę!
5/5 - (1 vote)